|

Ворид кардани системаи нави назорати фаъолияти бонкхои тичорати дар Чумхурии Точикистон

Тартибдиханда: ya.ru google.com

Дохил кард: Алишер Фозилов

Санаи дохилгардида: 2016-01-26

Яке аз вазифахои макомоти назорати бонки тахлил ва баходихии холати молиявии бонкхои тичорати мебошад.
Барои дар амал чори намудани тартиби ягона барои чунин баходихи, аз тарафи Бонки Миллии Точикистон, Низомнома "Оиди системаи рейтингии баходихии бонкхои тичорати" дар чорчубаи системаи баходихии "САМЕL" кор карда шудааст.
Максади системаи мазкур аз хаматарафа инъикос намудани холати молиявии бонкхо, муайян кардани мувофикатии амалиётхои онхо ба конунгузории бонки ва санадхои меъёрии Бонки миллии Точикистон иборат мебошад. Системаи рейтингии баходихии бонкхои тичорати хамчун яке аз усулхои тахлили молиявии онхо ба шумор меравад.
Баходихии холати молиявии бонкхои тичорати тавассути системаи рейтингии баходихди онхо дар асоси хисоботхо ва дигар маълумотхои иловаги гузаронида мешавад. Лекин, амали баходихии бонкхои тичорати дар рафти тафтиши бевоситаи фаолияти онхо дар махали чойгирифтаашон, бехтар гузаронида мешавад.
Системаи рентингии баходихии бонкхои тичорати   аз баходихии омилхои зерин иборат мебошад:
Кифоягии сармоя - маблаги сармоя аз нигохи кифоягии он барои таъмин намудани химояи манфиатхои амонатгузорон;
Сифати активхо- кобилияти таъмин намудани баргашти карзхо ва ухдадорихои гайритавозуни, инчунин бартараф кардани таъсири карзхои беэътимод ба холати молиявии бонк;
Фоиданоки- кобилияти бонк барои ба даст овардани фоида бо максади афзунгардонии сармоя;
Пардохтпазири - кобилияти бонк барои сари вакт   ба чо овардани хизматрасони ба мизочон;
Сифати идоракуни - усулхои идоракуни аз нигохи самараноки, эътимоднокии фаъолияти минбаъда, назорати дохили, ичрои конунгузории бонки ва санадхои меъёрии Бонки миллии Точикистон

Дидан карданд: 2133

Мавзӯъҳои монанд:

Маркетинг дар низоми бонкӣ

Таърихи пайдоиши бонкҳо дар Тоҷикистон

Низоми бонкии Ҷумхурии Тоҷикистон дар замони ҳозира

Бонки миллии Тоҷикистон ва вазифаҳои он

Ташкилотҳои молиявии ғайрибонки ва вазифаи онҳо

Вазифаҳои асоси ва мақсади бонки тиҷорати

Муносибати бонки тиҷорати бо Бонки миллии Тоҷикистон

Захираҳои қарзи ва таснифи онҳо

Воситаҳои хусусии бонк

Воситаҳои пулии ҷалбшаванда

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: