|

Мавзӯъҳо

Биогеография

Тавсифи биомҳои асосии хушкӣ. (давомаш)

Дата добавления: 2017-03-14

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Минтақаи бешадашт. Чун бешатундра, ботаник- географҳо ҳамчун қитъаи гузариш байни беша ва дашт меҳисобанд. Лекин аз нуқтаи назари умум биогеографӣ ӯ хеле ҳархела аст. Масалан, бешаҳои хурд дар қисми Аврупо, дар Сибири Щарбӣ бошад бешаи тӯс бо алафҳои даштӣ, ки барои мавҷудии ҷинсҳои ҳам барои дашт, ҳам барои беша характернок мусоидат мекунанд. Масалн қаралоқ, уқобҳои зиёд, кукушка ва щ., ки бешадашт барои онҳо хеле хуб.

Просмотров: 1224

Шароити Тоҷикистони шимолӣ - Вилояти Суғд

Дата добавления: 2016-02-25

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Тоҷикистони шимолӣ дар шимол аз қираи қаторкӯҳи Туркистон ҷойгир шудааст. Ин ноҳия дар ғарб, шимол ва шарқ бо Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар ҷанубу шарқ бо Ҷумҳурии Қирғизистон ҳамҳудуд буда, дар ҷануби ғарб бо ноҳияи табиии Зарафшон ҳамшафат мебошад.

Просмотров: 2423

Ноҳиябандии зоогеографии Тоҷикистон

Дата добавления: 2016-02-25

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Олами ҳайвоноти Тоҷикистон гуногунии бузург дорад ва на фақат аз ҷиҳати таркиби намудҳо, инчунин таркиби таксономӣ баландтар, аммо ин бойигӣ ва гуногунии асосан ба ҳиссаи минтақаи миёнаи бешагӣ рост меояд, ки дар намуди типикӣ дар нишебиҳои қ-к Зарафшон, Ҳисор, Пётр 1, қ-к Тоҷикистони Марказӣ ва камтар дар ҳолати камбағал дар нишебиҳои кӯҳҳои Помири Ғарбқ ё Бадахшон ҷойгир аст.

Просмотров: 1800

Вилоятҳои табиии Тоҷикистон ва тавсифи онҳо

Дата добавления: 2016-02-25

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Вилояти Пешазосиёгӣ. Растаниҳои ин вилоят хусусан дар қисми поёнии кӯҳҳо ва дар ҳамвориҳо аз сабаби намнокӣ ва хунукии зимистон, баҳор, гармӣ, тобистон, хушксолӣ ва бо духелагӣ тавсиф меёбад. Дар давраи намнокии хунук ҳукмронии эфимертухмҳо, яъне растаниҳои мезофитӣ, тобистон бошад, нашъунамои ксерофитҳо.

Просмотров: 2198

Ноҳиябандии геоботаники Тоҷикистон

Дата добавления: 2016-02-25

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Қаламрави Тоҷикистон умуман ба қисми шимолтарини минтақаи субтропикӣ (дар сарҳади минтақаҳои иқлими мӯътадил ва субтропикӣ) тааллуқ дошта, дар пастиҳо растаниҳо ороми равшан ифодаёфта надоранд ва қисми онҳо дар зимистон ҳам нашъунамо доранд.

Просмотров: 1498

Ҳаёт дар ҷазираҳо

Дата добавления: 2016-02-25

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҷазираҳои уқёнуси ҷаҳон аз рӯи пайдоиш, андоза ва баландияшон фарқ мекунад. Хусусан аз ҷиҳати пайдоиш онҳо материкӣ ё уқёнусӣ шуданашон мумкин аст. Ҷазираҳои уқёнус ҳеҷ гоҳ бо материк пайваста нашудааст. Ҷазираҳои материкӣ қисми континент буда дар таърихи геологӣ ҷудо шудаанд.

Просмотров: 1859

Минтақанокии баландӣ дар тақсимоти организмҳои хушкӣ (рӯизаминӣ)

Дата добавления: 2016-02-25

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Агар ба хусусиятҳои тақсимоти баландӣ ҷамоаҳоро дида набароем, тавсифи биомҳои хушкӣ пурра намешавад. Фарши растаниҳо ва нуфуси ҳайвонҳои кӯҳ бо тащирёбии минтақаҳо аз домана то қуллаи ӯ ё то худи ҳудуди болои мавҷудии ҳаёт меёбад. Ҳамдигарро ивазкунии растаниҳо ҳайвонот дар кӯҳҳо тасма (дар ҳамворӣ минтақа) меноманд.

Просмотров: 1484

Тавсифи биомҳои асосӣ (давомаш)

Дата добавления: 2016-02-25

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Саваннаҳо – типи растаниҳои минтақаҳои тропикӣ одатан дарахтию – буттагӣ, лекин баъзан табақаи дараххтӣ намешавад. Миқдори 900- 1500мм- ро ташкил мекунад, мавсими боонгарӣ якто ва бо давраи хушки 4-6 моҳа ивахз меёбад. Ин ивазшавӣ давраи нам бо хушку гарм барои ҳайвонҳо ва растаниҳо шароити мавҷудии ба худ хосро ҳосил мекунад.

Просмотров: 1264

Тавсифи биомҳои асосӣ хушкӣ

Дата добавления: 2016-02-25

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Агар дар шаклёби флора ва фауна роли асосиро сабабҳои таърихӣ бозад, дар барқароршави фарши растаниҳо ва нуфузи ҳайвонот бошад омилҳои иқлимӣ аз ҳамма муҳим.

Просмотров: 1354

Тақсимоти флористии Замин

Дата добавления: 2016-02-25

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Олами Австралия - флораи баланд эндемикӣ ба худ хос дорад. Дар он зиёда аз 12 оилаи эндемикӣ мавҷуд. Вай маркази инкишофи чунин оилаҳо, чун питтоспориҳо, эпакридиҳо, кунониҳо, миопориҳо, гоодениҳо ва дигарон мебошанд. Роли калонро оилаҳои хӯшадорон (злаковқх), лӯбиёиҳо, мураккабгулон, саҳбалиҳо (орхиднқх), савсаниҳо (лиленқх), зарбатиҳо(молочайнқх), қиёқҳо (соковқх), ҳазориспандҳо (рутовқх), мӯрдиҳо (миртовқх) ва протейниҳо мебозанд.

Просмотров: 1434