|
youtaj

Мавзӯъҳо

Шумо дар инҷо метавонед бо мавзӯъҳои Иқтисодиёт шинос шавед! :)

Хусусиятҳои фаъолияти фирма дар шароити рақобати мукаммал

Дата добавления: 2018-09-20

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар ҳаёти аслӣ инчунин ҳолате мушоҳида карда мешавад, ки дар бозор танҳо ду истеҳолкунанда мавҷуданд. Аввалин маротиба чунин хусусиятро олим – иқтисодчии франсуз Антуан Огюстен Курно (1801–1877) мушоҳида намуда ба ҳамтаъсиррасонии онҳоро таҳлил карда буд

Просмотров: 1614

Сохторҳои бозорӣ

Дата добавления: 2018-09-20

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Хусусияти асосии иқтисодиёти бозорӣ ин интихоби озод мебошад: истеҳсолкунанда дар интихоби маҳсулоти истеҳсол мекарда озод мебошад, истеъмолкунанда – дар интихоби мол озод аст, коргар бошад – дар интихоби ҷойи кор озод аст ва ғайра

Просмотров: 1196

Ширкатҳо ва бозорҳо: умумияти принсипҳо ва гуногунии шаклҳо

Дата добавления: 2018-09-20

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар мавзӯи мазкур кӯшиш мекунем дарк намоем, ки дар кадом сатҳи истеҳсолот максимизатсияи фоида дастрас карда мешавад (фарқи байни даромади умумӣ ва хароҷоти умумӣ)

Просмотров: 989

Хароҷоти истеҳсолӣ

Дата добавления: 2018-09-20

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҳар як фирма пеш аз оғоз кардани истеҳсолот бояд муайян намояд, ки ба кадом фоида ноил мегардад. Барои ин фирма бояд талаботро омӯзад ва муайян намояд, ки бо кадом нарх маҳсулоти истеҳсолкардаашро мефурӯшад, инчунин фирма бояд даромади пешбинишударо бо хароҷот муқоиса кунад

Просмотров: 1274

Асосҳои назарияи истеҳсолот (қисми II)

Дата добавления: 2018-09-20

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Талабот ба захираҳо ҳосилавӣ буда, аз талаботи неъматҳо вобастагӣ дорад. Агар маҳсулоти интиҳоиро бо ифодаёбии пулӣ бо воситаи МRР ва хароҷотҳои интиҳоиро бо МRС ифода кунем, дар чунин ҳолат қоидаи истифодаи захираҳо бо чунин тарз ишора шуданаш мумкин аст:

Просмотров: 811

Асосҳои назарияи истеҳсолот (қисми I)

Дата добавления: 2018-09-20

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Фирма–ин ташкилоте, ки соҳиби як ва ё якчанд корхонаҳо буда, захираҳоро барои истеҳсоли молҳо ва ё хизматҳо бо мақсади ба даст овардани фоида истифода мебарад

Просмотров: 1056

Назарияи рафтори истеъмолкунанда

Дата добавления: 2018-09-20

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Рафтори истеъмолкунанда – ин ҷараёни таъсисёбии талаботи истеъмолкунанда ба молҳо ва хизматҳои гуногун мебошад. Фаъолияти одамон дар соҳаи истеъмоли неъматҳои истеъмолӣ субъективӣ буда, аксар вақт пешгӯи нашавандаанд. Дар аввал кӯшиш мекунем рафтори истеъмолкунандаро аз мавқеъи назарияи фоиданокии интиҳоӣ таҳлил кунем.

Просмотров: 846

Мафҳуми чандирнокӣ

Дата добавления: 2018-09-20

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Чандирнокӣ – дараҷаи таасуроти як тағйирёбандаи иқтисодӣ ба тағйирёбандаи дигар. Дар микроиқтисод чандирнокии талабот ва пешниҳод дида баромада мешаванд

Просмотров: 992

Талабот, пешниҳод. Мувозинатии бозорӣ

Дата добавления: 2018-09-20

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Талабот – ин шумораи молҳо ва хизматҳое, бо нархи назаррас дар фосилаи вақти муайян харидорӣ карда мешавад. Талаботе, ки бо воситаҳои пулии харидорӣ таъмин аст, талаботи қобилияти пардохт дошта номида мешавад

Просмотров: 969

Мавқеи микроиқтисод дар системаи иқтисодӣ

Дата добавления: 2018-09-20

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Таҳлили микроиқтисодӣ — қисми иқтисодиёт, ки воҳидҳои алоҳидаи иқтисодиро ба монанди хоҷагиҳои хонавода, фирмаҳо, соҳаҳо ва инчунин бозорҳои алоҳида, нархҳо ва молу хизматҳои мушаххасро тадқиқ менамояд. 

Просмотров: 1127