|

Мавзӯъҳо

Тахлили нуктахои назари олимон оиди сохибкории асрхои XVII – XIX, имконияти баровардани яке аз хулосахои мухимро медихад, ки: дар онхо дастурамали фундаментали оиди сохибкори, сохибкорон гузошта шудааст, ки то хол актуали мебошанд.

Шаклҳои ташкилию хуқуқии сохибкорӣ

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар байни донишмандон ва мутафаккирони соҳаи бизнес ҳамдигарфаҳмӣ на фақат оиди моҳият, сабаб, балки доираю ҳавза ва шаклу намудҳои ташкили соҳибкорӣ дида намешавад.

Просмотров: 576

Ширкатҳои дорои масъулияти махдуд (ШДММ)

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ширкатҳои дорои масъулияти махдуд (ШДММ). Онҳо дар шакли ҷамъият (ширкат) таъсис дода шуда, сармояи уставиашон ба ҳиссаҳои муайян тақсим карда мешаванд.

Просмотров: 307

Таъминот бо захираҳо

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Таъминот бо захираҳо, яке аз унсурҳои муҳимтарини фаъолияти соҳибкорӣ мебошад. Чи тавре дар саволи якўм қайд карда гузаштем, ҳар як соҳибкор барои таҳсис, бунёду инкишоф додан ва нигоҳ доштани таносуби муозини тақозо ва арзаи бозорӣ, бояд захираҳоро тибқи фармоишҳои пешакӣ ба даст орад.

Просмотров: 208

Омилҳои муайянкунандаи амалиётҳои фаъолияти сохибкори

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Фаъолияти соҳибкорӣ ҳамчун маҷмўи амалиётҳои соҳибко-рон оиди ба сомон расонидани корҳои пешбиникардашуда, яъне аз гузориши маблағҳои ибтидоӣ сар карда, то ба даст овардани фоида — ҳамчун ҳадафи ниҳоии фирма сурат мегирад.

Просмотров: 321

Муҳити берунаи сохибкорӣ. Бозор – мухити мавҷудияти сохибкорон

Дата добавления: 2016-04-29

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҳолати муҳити берунаи соҳибкорӣ ба рушди соҳибкорӣ дар мамлакат таъсири муайяни худро мерасонад. Муҳити берунаи соҳибкорӣ гуфта маҷмўи омилҳо ва шароитҳоеро меноманд, ки ба ташкилёбӣ ва тараққиёти соҳибкорӣ таъсири бевосита мерасонанд.

Просмотров: 381

Мохияти мухити сохибкори, озодии иқтисоди – унсури пешбарандаи мухити сохибкори

Дата добавления: 2016-04-29

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Соҳибкорӣ бо мавҷудияти омилҳои берунаю дохилии муайян дар мамлакат рушд меёбад. Муҳити соҳибкорӣ гуфта вазъияти мусоиди иҷтимоӣ – иқтисодӣ, сиёсӣ, шаҳрвандию ҳуқуқиро мефаҳманд, ки озодии иқтисодии соҳибкоронро таъмин менамояд.

Просмотров: 332

Фаъолияти сохибкори дар бозорҳои қоғазҳои қимматнок ва хизматрасониҳои бонки.

Дата добавления: 2016-04-29

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар бозори қоғазҳои қиматнок намудҳои зерини фаҳолиятҳои касбӣ амал мекунанд: брокерӣ, дилерӣ, фаъолият оиди идораи қоғазҳои қимматнок, фаъолият оиди муайянкунии ўҳдадориҳои мутақобила (фаъолияти клирингӣ), фаъолияти депозиторӣ, фаъолият оиди ташкили савдо дар бозори қоғазҳои қиматнок.

Просмотров: 313

Таснифоти сохибкори. Шаклҳо ва намудҳои сохибкори

Дата добавления: 2016-04-29

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Фаъолияти соҳибкориро аз рўи аломатҳои зерин тасниф мекунанд: шакли моликият, қонунӣ будан, фарогирии масоҳат, тақсим шудан ба минтақаҳои гуногун, ҳайати ташкилкунандагон, шумораи кормандон ва дараҷаи фоиданокӣ, дараҷаи истифодаи навовариҳо.

Просмотров: 450

Вазифаҳои сохибкори

Дата добавления: 2016-04-29

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар мамлакатҳои тараққиқардаи иқтисоди бозорӣ соҳибкорӣ ҳамчун маҷмўи ташкилотҳои соҳибкории якҷояшуда, соҳибкорони инфиродӣ ва иттиҳодияҳои ташкилотҳои соҳибкорӣвазифаҳои зеринро иҷро мекунад: умумииқтисодӣ, эҷодӣ – ҷустуҷўӣ (навоваранда), захиравӣ, иҷтимоӣ, ташкилотчигӣ.

Просмотров: 296

Сохибкори хамчун ҳодиса ва раванд. Вазифаҳои фаъолияти сохибкори

Дата добавления: 2016-04-29

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Соҳибкорӣ ҳамчун ҳодиса маҷмўи муносибатҳоеро, ки ба ташкили кор, истеҳсоли молҳо ва гирифтани фоидаи дилҳоҳ алоқаманданд, инъикос менамояд. Соҳибкорӣ ҳамчун ҳодиса инчунин маҷмўи муносибатҳои молиявӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ки дар байни соҳибкорон, бо харидорон, таъминкунандагони ашёи ҳом, бо банкҳо ва бо давлат пайдо мегарданд, ифода мекунад.

Просмотров: 291