|

Мавзӯъҳо

Шумо дар инҷо метавонед бо мавзӯъҳои Хукуки инсон шинос шавед!

Мафҳумҳои асосӣ аз фанни ҳуқуқ

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон - Қонуни асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, асосҳои сохтори конститутсионӣ, ҳуқуқ, озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд, ташкили ҳокимияти давлатиро муайян мекунад.

Просмотров: 353

Қонунгузориҳои зиддимонополи, услуб ва хусусиятҳои конунии он

Дата добавления: 2016-05-24

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҳукмронии монополияҳо ба яккаҳукмронӣ дар соҳаҳои гуногуни иқтисод; муқарраркунии нарх, тамарказии бозор, тақсими захираҳо, истифодаи бераҳмонаи захираҳои табиат, меҳнат, сарватҳои ҷомеа ва ғайра оварда мерасонад.

Просмотров: 656

Фирма хамчун шахсияти ҳуқуқи

Дата добавления: 2016-05-24

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Хангоми гузариш ба иқтисоди бозорӣ таъсир ва бунёд гардидани бисёрукладӣ, масъалаи таъмин кардани ҳуқуқи соҳибкорӣ, шароити танзими муносибатҳои дохилӣ ва бурунмарзӣ, ташкили сохтори иқтисодӣ ва иҷтимоии онҳо ва тарзу услуби фаъолияти корҳонаҳо дар низоми улуми иқтисод ба мадди аввал гузошта мешавад.

Просмотров: 697

Таснифоти меъёри хуқуқи байналхалқи

Дата добавления: 2016-05-24

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Меъёрҳои универсалӣ муносибатҳое, ки дар он ҳамаи давлатҳои қисми зиёди онҳо иштирок мекунанд ва масъалаҳое, ки ба манфиатҳои умумибашарӣ алоқаманд мебошанд ва бояд қобили қабули тамоми давлатҳо шаванд ба тартиб медарорад.

Просмотров: 606

Кодификация ва тараққиёти прогрессивии хуқиқи байналхалқи

Дата добавления: 2016-05-24

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар зери кодификацияи ҳуқуқи байналхалқӣ банизомдарори меъёрҳои ҳуқиқи байналхалқие, ки бо субъектони ҳуқиқи байналхалқи ба амал бароварда мешавад. фаҳмида мешавад.

Просмотров: 438

Кафолатҳо ва ҷубронпулиҳо ҳангоми фиристонидани кормандон ба сафари хизматӣ ва кўчидан ҷиҳати иҷрои кор ба дигар маҳал

Дата добавления: 2016-05-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Кафолат, тартиб ва андозаи ҷуброни хароҷоти сафари хизматӣ дар ташкилотҳое, ки аз буҷети давлатӣ маблағгузорӣ мешаванд, бо тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад. Андозаи ҷуброни хароҷоти сафари хизматӣ дар ташкилотҳои дигар бо мувофиқаи корманд ва корфармо муайян карда шуда, аз андозаи муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон камтар буда наметавонад.

Просмотров: 742

Мафҳуми кафолатҳо ва ҷубронпулиҳо

Дата добавления: 2016-05-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Кафолат ин воситаҳо, тарзҳо ва шартҳое, мебошад, ки бо ёрии онҳо баамалбарории ҳуқуқи кормандон дар соҳаи муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ таъмин карда мешавад. Он метавонад дорои хислати ғайримоддӣ (мисол, нигоҳ доштани ҷойи кор, вазифа, пешниҳоди дигар кор) ва моддӣ (нигоҳ доштани музди миёнаи меҳнат дар вақти рухсати барои таҳсил, рухсатии ҳарсола, сафари хизматӣ) бошад.

Просмотров: 573

Бамеъёргирии меҳнат

Дата добавления: 2016-05-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Моддаи 1091. Меъёрҳои меҳнат. Меъёрҳои меҳнат – меъёрҳои коркард, вақт, хизматрасонӣ, шумора, супоришҳои ба меъёргирифташуда барои кормандон мутобиқи дастовардҳои сатҳи техникӣ, технология, ташкили истеҳсолоту меҳант ва барои гурўҳи алоҳидаи кормандон бошад, бо дарназардошти омилҳои физиологӣ, синну сол ва ҷинсият муайян карда мешаванд.

Просмотров: 609

Музди меҳнат ҳангоми дуршавӣ аз шароитҳои мўътадили меҳнат

Дата добавления: 2016-05-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Меъёри таърифи барои шароити мутадил ва реҷаи кор баҳисоб гирифта шудаанд. Ҳангоми иҷроиши кор дар шароити дуршавӣ аз ҳолати мутадили меҳнат корфармо ўҳдадор аст, ки ба кормандон иловапулиҳо диҳад. Ҳаҷм ва шартҳои додани он вобаста ба шароити меҳнати мушахас гуногун мебошад.

Просмотров: 674

Шаклҳо ва низоми музди меҳнат

Дата добавления: 2016-05-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Моддаи 1044. Шакл, низом ва андозаи музди меҳнат. Шаклҳо, низом ва андозаи музди меҳнати кормандон, аз ҷумла пардохтҳое, ки хусусияти ҳавасмандкунӣ ва ҷуброни доранд, аз тарафи корфармо дар асоси шартномаи (созишномаи) коллективӣ ва шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ муқаррар карда мешаванд.

Просмотров: 1086