|

Мавзӯҳои нав

Маркетинги мустақим

Санаи дохилгардида: 2017-02-28

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Дар бозори ҷаҳонӣ DM нисбат ба реклама ва ВАО тезтар инкишоф меёбад. Бештари мутаххасисони соҳаи реклама ақида доранд, ки дар солҳои наздик DM дигар усулҳои таъсиррасонӣ ба харидоронро танг намуда, дар бахши иртиботҳои маркетингӣ пешсаф мегардад.

Дидан кард: 4

Фаъолияти корхона дар робита бо ҷамъият

Санаи дохилгардида: 2017-02-28

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Кор бо ҷамъият ва ё паблик рилейшнз (PҚ) – ин кўшишҳои пайдарпайи банақшагирифташудае мебошад, ки барои барқарокунӣ ва нигоҳдории муносибатҳои байни корхона ва ҷамъият равона карда шудааст. Объекти муносибати байниҳамдигарӣ муҳити беруна ва дохилии корхона, ташкилот (давлат, мақомоти маҳаллии идоракунӣ, таъминкунандагон, муштариён, иттифоқи истеъмолкунандагон, ВАО, ҳайати кормандон) ба ҳисоб мераванд.

Дидан кард: 9

Нақши иттилоот дар пешрафти корхонаҳо

Санаи дохилгардида: 2017-02-28

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Нигаҳдории фурўш дар бахши савдо барои самараноксозии шабакаҳои тақсимот равона карда шуда, ҳамкории корхонаро бо нуқтаҳои фурўши яклухт ва чакана таъмин менамояд. Усулҳои асосии ҳавасмандгардонии фурўш, чунинанд

Дидан кард: 6

Воситахои амалигардонии сиёсати ахбороти ва идоракунии он

Санаи дохилгардида: 2017-02-28

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Намудҳои реклама вобаста ба мақсадҳои дар пеш истодаи онҳо муайян карда мешавад. Вобаста ба ин рекламаи ахборӣ (маълумотӣ), ҳушдоркунанда, хотиррасонкунандаро аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

Дидан кард: 4

Сиёсати ахбории корхона

Санаи дохилгардида: 2017-02-28

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Аҳамияти сиёсати иртиботии корхона барои бозори муосир бо воқеиятҳо бозор муайян гардида нақши он дар марҳилаи муосири инкишофи ҷамъият боло меравад. Ба ин хусусиятҳои зерини вазъи бозор сабаб мешаванд

Дидан кард: 7

Ташаккули низомҳои ахбории корхона

Санаи дохилгардида: 2017-02-28

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Дар корхона ҷараёни ташкили низоми ахборӣ дар якчанд марҳила мегузарад. Дар доираи марҳилаи якум корхона ва сохтори функсионалии он таҳлил мешавад. Натиҷаи марҳилаи мазкур ин ташкили модели фаъолияти корхона мебошад.

Дидан кард: 4

Таҳаввулоти низомҳо, технолгия ва менеҷменти ахборӣ

Санаи дохилгардида: 2017-02-28

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Дар низоми ахборӣ якчанд технологияҳои ахборӣ истифода шуданаш мумкин аст. Худи низоми ахборӣ воситаи амалисозии технологияҳои мазкур мебошад.

Дидан кард: 7

Нақши технологияҳои ахборӣ дар идоракунии корхона

Санаи дохилгардида: 2017-02-28

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Дар корхона мувофиқи дараҷаҳои идоракунӣ якум низоми ахбории стратегӣ, дуввум низоми ахбории тактикӣ ва сеюм низоми ахбории идоракунии фавриро ҷудо мекунанд.

Дидан кард: 5

Низоми иттилоотии идоракунии корхона

Санаи дохилгардида: 2017-02-28

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Ахбор дар ҷаҳони муосир ин ҳама гунна маълумот набуда, балки ҳамон ахбор ба ҳисоб меравад, ки дар худ навигарӣ дошта номуайянии мавҷударо кам мекунад. Ахбор берун аз офаридаи он вуҷуд дошта, ҳамчун дониши аз ў бегонашуда фаҳмида мешавад.

Дидан кард: 3

Ҷорӣ намудани шаклҳои технологияи нави системаи ахборӣ ва истифодаи он

Санаи дохилгардида: 2017-02-28

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Асосан ин ду проблемае, ки монеаи ҷорӣ намудани технологияи нави ахборӣ мегардад, қисми таркиби ташкили стратегии менеҷмент мебошад.
Бинобар ин муваффақияти ҷорӣ намудани навоварӣ дар навбати аввал аз худи менеҷмент талаботи зеринро мехоҳад:

Дидан кард: 4