|

Мавзӯъҳо

Этика ва Эстетика

Имкониятҳо барои инкишоф додани туризми иҷтимоӣ дар шароити ҳозира

Дата добавления: 2016-05-26

Добавил (а): Ахмндов Бахром

Туризми иҷтимоӣ аз калимаи англиси «social tourism» -гирифта шудааст, он ҳамчун категорияи мунтаззами иқтисоди, гуногунияти тамоми намудҳои туризм дар худ, барои қонеъ гардонидани талаботҳои иҷтимои, ҳам чунин бо мақсади шароит фароҳам овардан барои истироҳати кудакон, мактаббачагон, ҷавонон, нафақахўрон ва дигар шаҳрвандон, ки барои онҳо давлат, фондҳои давлати ва ғайридавлатӣ, дигар ташкилотҳое, ки бо хайрхоҳи машғуланд, барои руйхат ва дамгирии онҳо шароит фароҳам месозанд.

Просмотров: 1904

МАВҚЕЪИ ҲАМКОРИИ ОМЎЗГОР БО ВОЛИДАЙН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯ

Дата добавления: 2016-02-24

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Протсесси тарбияи ахлоқи мураккабию душвориҳои ба худ хос дорад. Ин душвори аз бисёр ҷиҳат ба мувофиқат накардани тарбияи мактабӣ бо тарбияи оилавӣ алоқаманд аст. Аз ин рў, дар тарбияи маънавии бачагон ҳамкории мактаб ва оила роли ҳалкунанда мебозад. Бо падару модарон корҳои мунтазами педагогӣ гузаронидани мактаб шарти муҳими барор гирифтани корҳои тарбиявӣ ахлоқии талабагон мегардад.

Просмотров: 8792

Ахлоқи омўзгор дар фаъолияти меҳнатӣ

Дата добавления: 2016-02-24

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Омўзгор бо тарбияи одобии худ дар назди толибилмон бояд намунаи ибрат бошад ва ба дуруштмуомилагӣ, ҳавобаландӣ, тезфеълӣ роҳ надиҳад. Омўзгор бояд дар ҳама ҳолатҳо пурбардошт бошад. Ў бояд ботамкин буда бо хонандагони бетарбия ва бадфеъл низ ботамкин бошад, зеро бо шахси дағал дуруштмуомилагӣ кардан натиҷаи мусбӣ намедиҳад. Бараъкс вазъияти вазнин ба амал омада, шароити низоӣ пайдо мешавад, ки дахолати маъмурият ба миён меояд.

Просмотров: 4603

МЕТОДҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА МУАММОҲОИ ОМЎЗГОРИ ОЯНДА ДАР ХУДОМЎЗӢ ВА ХУДТАРБИЯКУНӢ

Дата добавления: 2016-02-24

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Маҳорати педагогии омўзгорон-асосгузорони назария ва амалияи маълумот ва тарбияи ҷавонони имрўза асосан вобаста аз таълиму тарбияи насли наврас сарчашма мегирад аз ҳамин сабаб қобилиятҳои педагогӣ, этикаи касбӣ ва такти педагогӣ дар раванди таълиму тарбия асоснок аст.

Просмотров: 6984

СИФАТҲОИ КАСБИИ ШАХСИЯТИ ОМЎЗГОР.
ОМЎЗГОР ДАР ОЛАМИ КАСБҲО

Дата добавления: 2016-02-24

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар моддаи 35 Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд карда шудааст, ки «Ҳар кас ба меҳнат, интихоби касбу кор, ҳифзи меҳнат ва ҳимояи иҷтимоӣ ҳангоми бекорӣ ҳақ дорад». Барои таъмини иҷрои ҳуқуқи мазкур ҳар як шаҳрванд меҳнатро чун эҳтиёҷоти табии худ дарк намояд ва дар интихоби касбу кор ва дар фаъолияти меҳнати бошуурона иштирок намояд.

Просмотров: 9229

Мақсад, ҷараён ва вазифаҳои этикаи омўзгорӣ

Дата добавления: 2016-02-24

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Муассисаҳое, ки дар онҳо тарбиядиҳандагон ва тарбиятгирандагон муташаккилона ҳамкорӣ менамоянд, монанди мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ, литсейҳо, омўзишгоҳҳо, коллеҷҳо, донишгоҳҳо ва ғайраҳоро системаҳои педагогӣ меноманд.

Просмотров: 4738

ЭТИКАИ ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТӢ ВА МУОШИРАТИ КАСБӢ

Дата добавления: 2016-02-24

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар рафти фаъолияти меҳнатии хизматчии давлатӣ аз хизматчиёни давлатӣ талаб карда мешаванд, ки дар ҳалли муаммҳои сотсиолигӣ ба монандӣ: баланд бардоштани ҳолати зисти кормандон, муҳофизати муҳити атроф, кумаки моддӣ ба аҳолии камбизоат, беҳтар намудани ҳолати зисти аҳолӣ иштирок намоянд.

Просмотров: 5152

ЭТИКАИ ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТӢ

Дата добавления: 2016-02-24

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Кодексҳои ахлоқи касби тасдиқкунандаи арзишҳои системавӣ ва ахлоқии одамон ба ҳисоб рафта он ба яке аз касбҳо тааллуқ надошта балки барои пеш гирифтани амалиётҳои инсонӣ ба монанди коррупсия ва ахбори умуми оиди нормаҳои рафтор барои коркунони касбҳои мухталифро дар бар мегирад.

Просмотров: 4551

МУАММОИ ТАРБИЯИ АХЛОҚӢ ВА ХУДСОЗИИ ОМЎЗГОР

Дата добавления: 2016-02-24

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Тарбияи одами нави ҷамъияти ҳозира, аз ҷумла, тарбияи ахлокии шахсият дар маркази дикқати тамоми фаъолиятҳо мебошад. Он диққати азиме, ки ҷамъияти мо нисбат ба масъалаҳои тарбияи ахлоқӣ зоҳир менамояд, аз моҳияти сохти ҷамъияти мо муайян мегардад.

Просмотров: 7532

ОДОБИ МУОШИРАТ ДАР АХЛОҚИ КАСБӢ

Дата добавления: 2016-02-24

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Агар қоидаи одоби муоширатро бо шакли муайян ифода намоем, он гоҳ аз он ягонагии ду тараф иборат аст: пеш аз ҳама ахлоқи одобӣ, ки меъёрҳои ахлоқиро ифода мекунад: боилтифотӣ (дидадароӣ), боадабӣ, табии будан, шаъну эътибори худро нигоҳ доштан, аз рўи одоби муошират муносибат кардан ва ба қоидаҳои зебоӣ, ки ба зебоӣ ва нафосоти тарзи рафтор мутобиқ аст, амал намудан аст.

Просмотров: 20579