|

Мавзӯъҳо

Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит

Аудити ташкили баҳисобгирии бухгалтерӣ ва сиёсати баҳисобгирӣ

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Барои тафтиш чунин манбаъаҳо истифода бурда мешаванд: низомнома оиди сиёсати баҳисобгирӣ, низомнома оиди муҳосибот, дастуруламали касбии коркунони муҳосибот, ҷадвали гардиши ҳуҷҷатҳо, нақшаи кори ҳисобҳо, низомнома оиди барўйхатгирии молу маводҳо, ҷараёни коркарди ҳуҷҷатҳо (дастӣ бо воситаи компутер), натиҷаҳои пурсиши тестӣ ва ғайра.

Просмотров: 569

Аудити хислатҳои амалиётии ташкилот

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар вақти аудит мувофиқии ҳуҷҷатҳои таъсисӣ ва фаъолияти ташкилот ба қонунҳои амалкунанда тафтиш карда мешавад. Мақсади тафтиш, ташаккули фикру мулоҳиза оиди дурустии (саҳеҳии) нишондодҳои ҳисоботи молиявӣ ва баҳисобгирии муҳосибӣ мувофиқи меъёрҳои амалкунанда мебошад.

Просмотров: 225

Тарзи тартибдеҳӣ ва пешниҳоди хулосаҳои аудиторӣ

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Баъди санаи имзои хулосаҳои аудиторӣ ба он ягон хел маълумотҳои бо субъекти иқтисодӣ маслиҳат карда нашуда дохил карда намешавад. То санаи имзо бояд ҳамаи таҳқиқ ва таҳлилҳо, ғункунии маводҳо, исботҳои то санаи имзои хулосаҳои аудиторӣ ба итмом расонида шавад.

Просмотров: 218

Хулосаҳои аудиторӣ

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар таҳти мазмуни саҳеҳӣ аз ҳама нуқтаи назар - дараҷаи аниқии маълумотҳои ҳисоботи молиявӣ, ки ба истифодабарандагон дар асосӣ ин маълумотҳо ҳулосаҳои дуруст бароварда, имконияти қабули қарорҳои асоснок ва муҳимро медиҳад, фаҳмида мешавад.

Просмотров: 239

Ҳуҷҷатикунонии аудит ва натиҷаҳои тафтишоти аудиторӣ

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар рафти тафтиш аудитор барои объективона баҳо додан ба маълумотҳои ҳисоботи молиявӣ, мебоист далелҳои мукаммал барои тартибдеҳии ҳулосаҳои аудиторӣ ба даст орад. Исботҳои хушсифати зарури бояд ҳуҷҷатӣ кунонида шаванд.

Просмотров: 228

Системаи назорати доҳилӣ ва интихоб

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Маҷмуъи ҳамаи қисмҳои назорати молиявии аз тарафи роҳбарият, барои таъмини дуруст ба роҳ мондани соҳибкори, нигоҳдории амвол ва қоидавӣ бурдани баҳисобгирии муҳосибӣ таъин карда мешавад – системаи назорати дохилиро ташкил медиҳад

Просмотров: 145

Технологияи аудит

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар вақти банақшагирии тафтишоти аудиторӣ, аудиторон бояд муҳиммияти андозаи ҳудудии ҳадди аксари хатогии маблағе, ки дар ҳисоботи чоп карда шаванда нишон дода шуда, ғайриасоси ҳисобида мешавад муайян кунанд. Ба муҳиммияти хатоги баҳо додан аз таҷриба ва маҳорати аудитор вобастагӣ дошта, барои ҳар як мизоҷ алоҳида вобаста ба ҳаҷм ва ҳусусияти фаъолияти хоҷагии он муайян карда мешавад.

Просмотров: 185

Тайёрӣ ва банақшагирии аудит

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Аудит – ин тафтишест, ки шахси ваколатдор дар асоси стандартҳои аудит бо мақсади баёни фикру мулоҳизаи мустақилона оиди дараҷаи саҳеҳии ҳисоботи молиявӣ иҷро мекунад.

Просмотров: 171

Системаи тавсиядиҳӣ ва иҷозатдиҳӣ ба аудиторон

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ба фаъолияти аудиторӣ шахсони ҳуқуқӣ ва воқеъӣ, новобаста аз намуди моликияташон машғул мебошанд. Ташкилотҳои аудиторӣ ҳамчун ташкилотҳои тиҷоратӣ ба қайд гирифта мешаванд ва метавонанд, ҳама гуна шаклҳои ташкилию-ҳуқуқӣ ғайр аз ҶСК дошта бошанд. На кам аз 70% кадрҳои фирмаро бояд шаҳрвандони ҶТ, ки истиқомати доимӣ доранд, ташкил диҳанд ва дар ҳолати роҳбари фирма шаҳрванди хориҷӣ будан, 75% кадрҳои фирма бояд шаҳрвандони ҶТ бошанд.

Просмотров: 129

Танзими фаъолияти аудиторӣ

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар фаъолияти касбии худ аудиторҳо, аз касе вобастагие надоранд. Лекин бахусус барои таъмини мустақилияти аудит ва принсипҳои он мунтазамкунии фаъолияти аудиторӣ, ҳам аз тарафи мақомоти давлатӣ ва ҳам ҷамъиятӣ зарур аст.

Просмотров: 185