|

Мавзӯъҳо

Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит

ҲИСОБОТИ СОЛОНАИ БУХГАЛТЕРИИ КОРХОНАҲОИ КИШОВАРЗӢ

Дата добавления: 2017-03-01

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Корҳои омодабошӣ барои тартибдиҳии ҳисоботи солона Ҳисоботи солона нисбат ба дигар намуди ҳисоботҳо, ҳисоботи пурра ва мукаммал ҳисобидашуда, мундариҷа ва таркиби он, имконияти таҳлили иқтисодии кори корхона, ошкорсозии захираҳои дохилиро таъмин намуда, ба тамоюли рушди тарақиёти корхона баҳо дада мешавад. Маҳз, дар асоси маълумотҳои ҳисоботи солонаи бухгалтерӣ, барои такмили фаъолияти корхона дар оянда чорабиниҳои лозими андешида мешавад.

Просмотров: 314

ҲИСОБОТИ ДАВРӢ (ФОСИЛАВӢ)

Дата добавления: 2017-03-01

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар мувофиқат бо дастурҳои методии пешбарии баҳисобгирии бухгалтерӣ дар ҷумҳури ва инчунин дар мувофиқат бо қонунгузориҳои амалкунанда соли ягонаи ҳисоботи молиявӣ дар ҳамагуна корхонаҳо, аз ҷумла корхонаҳои кишоварзӣ низ соли тақвими баҳисоб меравад, ки аз 1 январ оғоз гардида 31 декабр ба итмом мерасад.

Просмотров: 156

Истифодаи технологияҳои компиютерӣ дар фаъолияти баҳисобгирии кишоварзӣ

Дата добавления: 2017-03-01

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Коркарди самараноки иттилооти баҳисобгирӣ дар шароити муосирро бо воситаи копиютерикунонии равандҳои баҳисобгирии иттилоотии амалиётҳои хочагидорӣ, таъмин намуд. Дар вобастаги аз сатҳи автоматикикунонии коркарди иттилоот онро ба автоматикисозии дастӣ ва автоматикунонии низомҳои итилоотӣ чудо мекунанд. Дар низомҳои коркарди дастӣ ва автоматикӣ, ҳамаи амалиётҳоро оиди коркарди маълумотҳоро корманди ҳисобдор амалӣ менамояд.

Просмотров: 140

Андозбандии молистеҳсолкунадагони кишоварзӣ

Дата добавления: 2017-03-01

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Андоз, ин пардохти ҳатмӣ ва бебозгашт буда, ҳамчун манбаи асосии қисми воридоти бучаи кишвар ба ҳисоб рафта, ҳисоб ва пардохти он барои тамоми субъектони иқтисоди ҳатмӣ мебошад. Дар соҳаи кишоварзӣ супорандагони андоз ин шахсоне ҳисобида мешаванд, ки бо фаъолияти соҳибкории кишоварзӣ, яъне шахсони воқеию ҳуқуқи, ки бо фаъолияти кишоварзӣ машғуланд.

Просмотров: 121

Баҳисобгирии фурўши маҳсулоти кишоварзӣ

Дата добавления: 2017-03-01

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Фурўши маҳсулот, мол ва хизмат дар мутобиқат бо шартномаҳои фурўш ва ё худ бо тартиботи фурўши озод ба аҳоли амали карда мешавад. Фиристонидани маҳсулот бошад, дар асоси шартномаҳои хариду фурўш (таъминот), ки байни харидор ва хуфурўшанда басташудаанд, анҷом дода мешавад.

Просмотров: 147

Баҳисобгирии хароҷот дар хоҷагиҳои хизматрасони истеҳсолотӣ

Дата добавления: 2017-03-01

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ба хоҷагиҳои хизматрасони истеҳсолӣ ва хоҷагидории кишоварзӣ – ин хоҷагиҳои комуналӣ-истиқоматӣ, ошхонаҳо, банияҳо, муассисаҳои томактабии бачагона, хонаҳои истироҳатӣ, санаторияҳо ва дигар муассисаҳои таиноти маданию маишӣ, дохил мешаванд.

Просмотров: 149

Баҳисобгирии хароҷот, барориши маҳсулоти чорводорӣ ва ҳисоби арзиши аслии он

Дата добавления: 2017-03-01

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Баромади маҳсулот ва баҳисобгирии хароҷотҳои истеҳсолӣ дар соҳаи чорводорӣ ба махсусияти соҳа вобаста мебошад. Баҳисобгирии хароҷот ва баромади маҳсулот дар соҳаи чорводорӣ дар ҳисоби активию калкулятсионии 10731 «Истеҳсолоти нотамом (чорводорӣ)» дар мувофиқат бо ҳисобҳои ҷўзъии (аналитикии) хароҷотии зерин амали карда мешавад

Просмотров: 147

Баҳисобгирии хароҷот, барориши маҳсулоти растанипарварӣ ва ҳисоби арзиши аслии он

Дата добавления: 2017-03-01

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Баҳисобигирии хароҷот барои парвариш ва нигоҳубини зироатҳои кишоварзӣ, ҳосили соли ҷорӣ, ҳосили соли оянда низ дар ҳисоби активию калкалятсионии 10730 «Истеҳсолоти нотамом» баҳисобгири карда мешавад. Барои инъикоси хароҷот оиди парвариши ҳаркадом зироатҳои кишоварзӣ ҳисобҳои аналитикӣ кушода шуда (масалан, хароҷотҳо барои парвариши картошка), истифода бурда мешаванд.

Просмотров: 130

Баҳисобгирии истеҳсолоти ёрирасон дар соҳаи кишоварзӣ

Дата добавления: 2017-03-01

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ба истеҳсолоти ёрирасон корҳои механикию таъмирии нақлиётҳои боркашон, борбардор, истеҳсол ва хизматрасониҳо оид ба таъминот бо барқ, обу газ ва воситаҳои хуникидиҳанда, дохил мешаванд.

Просмотров: 126

Баҳисобгирии меҳнат ва пардохти он дар соҳаи кишоварзӣ

Дата добавления: 2017-03-01

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Музди меҳнат – ин инъикоси пулии ҳиссаи меҳнати коргаргарони ташкилот дар маҳсулоти ҷамъиятӣ, ки барои истеъмолоти шахсии он ворид мешавад, мебошад. Музди меҳнати ҳар як коргар аз ҳиссаи меҳнати шахсии он ва сифати меҳнати он вобаста мебошад. Музди меҳнат ҳамчунин, воситаи муҳими баланд бардоштани завқи кормандон ба натиҷаи меҳнати худ ў яъне, ҳосилнокии меҳнат, зиёдсозии ҳаҷми барориши маҳсулот ва баландбардории сифатнокии он вобаста мебошад.

Просмотров: 175