|

Мавзӯъҳо

Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит

Тартиби анҷом додани тафтиши аудиторӣ

Дата добавления: 2016-04-29

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар чараёни амалиёти ҳочагй сахехии конуниятмандй ва зарурати ҳочаги дар асоси хуччатҳо тафтиш мешавад, ки бо ёрии ин хуччатҳо амалиети ҳочаги ба амал омадааст,

Просмотров: 920

Риояи тафтиши шартномаи аудиторй

Дата добавления: 2016-04-29

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Шумораи исботи аудиторй аз сарчашмаҳои он вобаста аст. Ин гуна исботро аз хуччатҳои сарчашмавй дар чараёни пурсиши кормандон ва шахсони сеюм ва инчунин бевосита бо ёрии мушохидаи ичрои амалиёти бахисобгиранда дар корҳона ба даст оварда мешавад.

Просмотров: 523

Вазифаи ширкатҳои аудиторй

Дата добавления: 2016-04-29

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Гузаштани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибатҳои бозорй зарурати ба вучуд омадани сохторҳои нави иқтисодиро муайян намуд, ки ба тартиб даровардани муносибатҳои субъектҳои гуногуни ҳочагиҳои сохибкорй ва дар байни онҳо омузиши аудиторй макомимахсусдорад.

Просмотров: 457

Асосҳои хуқуқии фаъолияти аудиторй

Дата добавления: 2016-04-29

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Конуни Чумхурии Точикистон асосҳои хукукии амалй гардонидани фаъолияти аудиториро муайян карда, барои таъсис додани мачмуи назорати ҳочагию молиявии мустакдле, ки ба химояи амволи шахсй, хусусй, коллективй, ҷамъияти, сахҳомй ва моликияти давлатй мусоидат мекунад, равона шудааст.

Просмотров: 470

Мафхуми фаъолияти аудиторй ва таърихи пайдоиши он

Дата добавления: 2016-04-29

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Тафтиши аудиторй яке аз шарту воситаҳои муфиди такмили самараноки муносибатҳои бозорй ба шумор рафта, чараёни иқтисодиёти корҳонаҳоро тавассути назорат муътадил мегардонад. Дар корҳонаҳое, ки тафтиши аудиторй дойр нашудааст, ҳодисаҳои тахриби (вайрон кардани) таваккалии конуни хисобдорй ва андозситонй меафзояд, ки боиси кам шудани вуруди маблаг (андоз) ба бучет мегардад.

Просмотров: 717

Таърихи пайдоиши шакли баҳисобгӣ

Дата добавления: 2016-04-27

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Пеш аз ҳамаи шаклҳои баҳисобгирӣ, аз шакли куҳнаи итолёвӣ оғоз меёбад. Шакли итолёвӣ дар асри 14 соли 1340 дар управленияи шаҳри Генуя ҷорӣ гардид. Соли 1458 дар бораи баҳисобгирии бухгалтерӣ, аввалин маротиба дастури дастнавис тартиб дода шуда буд ва он бо қалами сокини далматини Венедикт Котрульи таъллуқ дошт.

Просмотров: 567

Фоидаи тақсимношуда ва ҳисобот оиди фоида ва зарар дар ҷамъияти саҳҳомӣ

Дата добавления: 2016-01-28

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Фоидаи тақсимношуда (фоидаи реинвестиронидашуда - retained earnings) қисми сармояи азонихудӣ, ки дар байни мулкдорон (соҳибон) тақсим нашудааст. Дар баробари сармояи баровардашуда фоидаи тақсимнашуда сарчашмаи пайдоиши активҳо мебошад. Асосан, ҳисоби «Фоидаи тақсимношуда» бақияи кредитӣ дорад. Бақияи кредитии ҳисоби «Фоидаи тақсимношуда» маблағи фоидаи софро дар давоми мавҷудияти ширкат тарҳи зарарҳо, пардохтҳо аз рўи ҳаққуссаҳм ва фоидаи ба сармояи саҳҳомии баровардашуда реинвестиронидашуда дарбар мегирад. Ин ҳисоб баъзан бақияи дебетӣ дорад, ки зиёд будани пардохти ҳаққуссаҳм ва зарарҳоро аз маблағи фоидаи тақсимношуда нишон медиҳад. Норасоии фоидаи тақсимнашуда аз сармояи гузошташуда тарҳ карда мешавад.

Просмотров: 987

Баҳисобгирии сармоягузориҳо (инвеститсияҳо)

Дата добавления: 2016-01-28

Добавил (а): Курбонов Сухроб

СБҲМ 25 «Баҳисобгирии сармоягузориҳо»: «Сармоягузориҳо (инвестиции) – активҳоеанд, ки корхона бо мақсади афзоиши боигарии худ тавассути тақсимот (бо шакли фоиз, роялти, ҳаққуссаҳмия ва иҷорапулӣ), баландкунии арзиши капитали азонихудӣ ё бадастории фоидаи дигаре ба мисли онҳое, ки бо воситаи муносибатҳои байниҳамдигарии тиҷоратӣ ба даст меоянд, нигоҳ медорад».

Просмотров: 753

Ҳисобот оиди ҳаракати воситаҳои пулӣ

Дата добавления: 2016-01-28

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Ҳисобот оиди ҳаракати воситаҳои пулӣ ин ҳисоботест, ки муайянкунии вазъияти воситаҳои пулиро дар охири давраи ҳисоботӣ бо шарҳи тағйиротҳои ин давра тавассути ҷамъкунии ҳамаи дохилшавиҳо ва хориҷшавиҳо ва ошкорсозии самтҳои истифодабарии онҳо имкон медихад.

Просмотров: 881

Баҳисобгирии андоз ва фоида

Дата добавления: 2016-01-28

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Мақсади баҳисобгирии молиявӣ ин таҷассуми воқеии вазъи молиявӣ ва натиҷаи фаъолияти ширкат аст. Ба ин мақсад стандартҳо тобеъанд, ва дар асоси онҳо ҳисоботи молиявӣ тартиб дода мешавад. Масъалаҳои андозситонӣ бо қонунгузории андоз танзим ёфта, на ҳамеша бо ғояҳои тартиб ва пешниҳоди ҳисоботи молиявӣ дар асоси талаботҳои стандартҳо мутобиқанд.

Просмотров: 1088