|

Мавзӯъҳо

Шумо дар инҷо метавонед бо мавзӯъҳои Менеҷмент шинос шавед!

Маркетинги мустақим

Дата добавления: 2017-02-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар бозори ҷаҳонӣ DM нисбат ба реклама ва ВАО тезтар инкишоф меёбад. Бештари мутаххасисони соҳаи реклама ақида доранд, ки дар солҳои наздик DM дигар усулҳои таъсиррасонӣ ба харидоронро танг намуда, дар бахши иртиботҳои маркетингӣ пешсаф мегардад.

Просмотров: 4

Фаъолияти корхона дар робита бо ҷамъият

Дата добавления: 2017-02-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Кор бо ҷамъият ва ё паблик рилейшнз (PҚ) – ин кўшишҳои пайдарпайи банақшагирифташудае мебошад, ки барои барқарокунӣ ва нигоҳдории муносибатҳои байни корхона ва ҷамъият равона карда шудааст. Объекти муносибати байниҳамдигарӣ муҳити беруна ва дохилии корхона, ташкилот (давлат, мақомоти маҳаллии идоракунӣ, таъминкунандагон, муштариён, иттифоқи истеъмолкунандагон, ВАО, ҳайати кормандон) ба ҳисоб мераванд.

Просмотров: 9

Нақши иттилоот дар пешрафти корхонаҳо

Дата добавления: 2017-02-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Нигаҳдории фурўш дар бахши савдо барои самараноксозии шабакаҳои тақсимот равона карда шуда, ҳамкории корхонаро бо нуқтаҳои фурўши яклухт ва чакана таъмин менамояд. Усулҳои асосии ҳавасмандгардонии фурўш, чунинанд

Просмотров: 6

Воситахои амалигардонии сиёсати ахбороти ва идоракунии он

Дата добавления: 2017-02-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Намудҳои реклама вобаста ба мақсадҳои дар пеш истодаи онҳо муайян карда мешавад. Вобаста ба ин рекламаи ахборӣ (маълумотӣ), ҳушдоркунанда, хотиррасонкунандаро аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

Просмотров: 4

Сиёсати ахбории корхона

Дата добавления: 2017-02-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Аҳамияти сиёсати иртиботии корхона барои бозори муосир бо воқеиятҳо бозор муайян гардида нақши он дар марҳилаи муосири инкишофи ҷамъият боло меравад. Ба ин хусусиятҳои зерини вазъи бозор сабаб мешаванд

Просмотров: 7

Ташаккули низомҳои ахбории корхона

Дата добавления: 2017-02-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар корхона ҷараёни ташкили низоми ахборӣ дар якчанд марҳила мегузарад. Дар доираи марҳилаи якум корхона ва сохтори функсионалии он таҳлил мешавад. Натиҷаи марҳилаи мазкур ин ташкили модели фаъолияти корхона мебошад.

Просмотров: 4

Таҳаввулоти низомҳо, технолгия ва менеҷменти ахборӣ

Дата добавления: 2017-02-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар низоми ахборӣ якчанд технологияҳои ахборӣ истифода шуданаш мумкин аст. Худи низоми ахборӣ воситаи амалисозии технологияҳои мазкур мебошад.

Просмотров: 7

Нақши технологияҳои ахборӣ дар идоракунии корхона

Дата добавления: 2017-02-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар корхона мувофиқи дараҷаҳои идоракунӣ якум низоми ахбории стратегӣ, дуввум низоми ахбории тактикӣ ва сеюм низоми ахбории идоракунии фавриро ҷудо мекунанд.

Просмотров: 5

Низоми иттилоотии идоракунии корхона

Дата добавления: 2017-02-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ахбор дар ҷаҳони муосир ин ҳама гунна маълумот набуда, балки ҳамон ахбор ба ҳисоб меравад, ки дар худ навигарӣ дошта номуайянии мавҷударо кам мекунад. Ахбор берун аз офаридаи он вуҷуд дошта, ҳамчун дониши аз ў бегонашуда фаҳмида мешавад.

Просмотров: 3

Ҷорӣ намудани шаклҳои технологияи нави системаи ахборӣ ва истифодаи он

Дата добавления: 2017-02-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Асосан ин ду проблемае, ки монеаи ҷорӣ намудани технологияи нави ахборӣ мегардад, қисми таркиби ташкили стратегии менеҷмент мебошад.
Бинобар ин муваффақияти ҷорӣ намудани навоварӣ дар навбати аввал аз худи менеҷмент талаботи зеринро мехоҳад:

Просмотров: 4