|

Мавзӯъҳо

Шумо дар инҷо метавонед бо мавзӯъҳои Менеҷмент шинос шавед!

Гурӯҳбандии қарори идоракунӣ ва моделсозии ҳолатҳо

Дата добавления: 2017-03-03

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Васоити асосӣ барои коркарди қарор тадқиқоти ҳаракатҳо ва фаъолиятҳо, ё худ усулҳои риёзие мебошанд, ки барои асоснок намудани қарори беҳтарин ва дурусти идоракунӣ дар доираи фаъолияти одамон истифода бурда мешаванд.

Просмотров: 280

Ташкили идоракунии таваккалкории менеҷмент

Дата добавления: 2017-03-03

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҳар як фаъолияти идоракунӣ то андозае бо худ дараҷаи таваккалиро дорад, ки он ба хислату дараҷаи объекти идоракунӣ, муҳити берунаи он, инчунин мақоми шахсият дар ҷараёни таъсиррасонӣ вобаста мебошад.

Просмотров: 249

Амалигардонии қарорҳо

Дата добавления: 2017-03-03

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Қадами аввалаи чараёни қабули қарор ин муайян намудану ҳал намудани муаммои дар пеш истода мебошад. Ҳалли муам¬моҳо аз якчанд марҳила иборатанд.

Просмотров: 139

Қабул ва ба амалбарории қарорҳои идоракунӣ

Дата добавления: 2017-03-03

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Қарор ва қабули варианти бехтарини он дар чараёни идоракунӣ вазифаи масъулиятнок ва доимй мебошад. Ҳалли муваффаконаи ин самти идоракунй, пеш аз хама дар маркази диккати рохбарон ва менечерони корхонаю ташкилотхо истода, дар таъмини рушди устувори иктисодй ва баланд бардоштани сатхи самаранокии фаъолияти хочагй сахми назаррас мегузорад.

Просмотров: 217

Қабули қарор дар системаи менеҷмент

Дата добавления: 2017-03-03

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Қабули қарор ҳамчун мубодилаи ахбор қисми асосии ҳар як вазифаи менеҷмент ба ҳисоб меравад. Зарурияти қабули қарор дар ҳар як марҳилаи чараёни идорасозӣ ба вуҷуд меояд, ки бо ҳама қитъаҳо ва қисму ҷанбаҳои фаъолияти идорасозӣ алоқаманд аст. Ҷараёни қабули қарор муаммоҳои ҳақиқй, муомила ва алоқамандии дар ташкилот ба амал омадаро пурраю аниқ таҷассум мекунад.

Просмотров: 191

Асосҳои методологии моҳияти қарори идоракунӣ

Дата добавления: 2017-03-03

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Консепсияи идоракунӣ ҳамчун раванди татбиқи функсияҳои алоқаманд, ки усулу воситаҳои таъсиррасонии худро дорад, дар натиҷаи истифодабарии методологияи системавӣ, ҳолатӣ ва иҷтимоӣ хело ҳам васеъ ва паҳн гаштааст.

Просмотров: 155

Маркетинги мустақим

Дата добавления: 2017-02-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар бозори ҷаҳонӣ DM нисбат ба реклама ва ВАО тезтар инкишоф меёбад. Бештари мутаххасисони соҳаи реклама ақида доранд, ки дар солҳои наздик DM дигар усулҳои таъсиррасонӣ ба харидоронро танг намуда, дар бахши иртиботҳои маркетингӣ пешсаф мегардад.

Просмотров: 125

Фаъолияти корхона дар робита бо ҷамъият

Дата добавления: 2017-02-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Кор бо ҷамъият ва ё паблик рилейшнз (PҚ) – ин кўшишҳои пайдарпайи банақшагирифташудае мебошад, ки барои барқарокунӣ ва нигоҳдории муносибатҳои байни корхона ва ҷамъият равона карда шудааст. Объекти муносибати байниҳамдигарӣ муҳити беруна ва дохилии корхона, ташкилот (давлат, мақомоти маҳаллии идоракунӣ, таъминкунандагон, муштариён, иттифоқи истеъмолкунандагон, ВАО, ҳайати кормандон) ба ҳисоб мераванд.

Просмотров: 142

Нақши иттилоот дар пешрафти корхонаҳо

Дата добавления: 2017-02-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Нигаҳдории фурўш дар бахши савдо барои самараноксозии шабакаҳои тақсимот равона карда шуда, ҳамкории корхонаро бо нуқтаҳои фурўши яклухт ва чакана таъмин менамояд. Усулҳои асосии ҳавасмандгардонии фурўш, чунинанд

Просмотров: 146

Воситахои амалигардонии сиёсати ахбороти ва идоракунии он

Дата добавления: 2017-02-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Намудҳои реклама вобаста ба мақсадҳои дар пеш истодаи онҳо муайян карда мешавад. Вобаста ба ин рекламаи ахборӣ (маълумотӣ), ҳушдоркунанда, хотиррасонкунандаро аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

Просмотров: 122