|

Мавзӯъҳо

КУРСИ ЛЕКСИЯҲО «РУШДИ ИНСОНӢ» Муҳаррири масъул Номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент Бобоҷонов Р.М.

Консепсияи гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди устувор

Дата добавления: 2018-10-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Рушди устувори давлат - ин чунин рушде мебошад, ки насли имрӯза эҳтиёҷотҳои худро қонеъ намуда, имкониятҳои қонеънамоии насли ояндаро оиди қонеъ намудани эҳтиёҷотҳои худ, таҳдид намесозанд

Просмотров: 673

Меъёр ва индикаторҳои рушди устувор

Дата добавления: 2018-10-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Аён аст, ки барои баҳодиҳии дар кадом ҳолат қарор доштанамон, ба кадом самт ҳаракат доштанамон муайян намудани меъёрҳо зарур аст.

Просмотров: 899

Масъалаҳои асосӣ ва боҳамалоқамандӣ

Дата добавления: 2018-10-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Мафҳуми «рушди устувор» ба илми ҷаҳонӣ ва сиёсат, аз тарафи коммиссияи Брутланд ҳамчун рушд ҷорӣ намуда, ки эҳтиёҷоти имрӯзаро қонеъ мегардонад, инчунин имкониятҳоро барои қонеъ намудани эҳтиёҷоти насли оянда таҳдид намекунад.

Просмотров: 516

Марҳилаҳо ва қонуниятҳои Рушди Инсонӣ

Дата добавления: 2018-10-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Аз андозагирии даромади давлат дида, андозагирии рушди инсон осонтар мебошад. Бинобар ин аксари иқтисодчиён исбот карданӣ мешаванд, ки даромади миллӣ нишондиҳандаи хуби некӯаҳволии нисоният мебошад. Вале ба ин нигоҳ накарда, байни ақидаи якум ва дуюм маъмулан алоқаи зич мавҷуд мебошад

Просмотров: 680

Моҳияти Рушди Инсонӣ ва ташаккули категорияҳои Рушди Инсонӣ

Дата добавления: 2018-10-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Моҳияти РИ ва ташаккулёбии категорияҳои РИ. Таи солҳои дароз ба сифати яке аз нишондиҳандаҳои асосии ҳадафноки рушд, ки дар таҳияи сиёсат ба назар гирифта мешавад, ин рушди иқтисодӣ дониста шудааст.

Просмотров: 651