|

Мавзӯъҳо

Дар ин ?исм шумо метавонед бо ?онун?о ва санад?ои шинос меъёрй шинос шавед!

Конститутсияи ?ум?урии То?икистон (22 майи соли 2016)

Дата добавления: 2017-04-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

МО, ХАЛ?И ТО?ИКИСТОН, ?исми ?удонашавандаи ?омеаи ?а?он буда, худро дар назди насл?ои гузашта, ?озира ва оянда масъул ва вазифадор дониста, таъмини со?ибихтиёрии давлати худ ва рушду камоли онро дарк намуда, озод? ва ?у?у?и шахсро му?аддас шумурда, баробар?у?у?? ва д?стии тамоми миллату хал?ият?оро эътироф карда, бунёди ?омеаи адолатпарварро вазифаи худ ?арор дода, ?АМИН КОНСТИТУТСИЯРО ?АБУЛ ВА ЭЪЛОН МЕНАМОЕМ. Конститутсияи ?ум?урии То?икистон (22 майи соли 2016)

Просмотров: 2127

Низоми тахия, пешниход, мухокима ва ичроиши бучетхои махалл?

Дата добавления: 2016-01-22

Добавил (а): Алишер Фозилов

Бучетхои махаллиро макомоти ичроияи хокимияти махалл? мувофики талаботи конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи хокимияти махалл?, дигар санадхои меъёр? ва хукукии Чумхурии Точикистон тартиб медиханд. Барои тартиб додани бучетхои махалл? макоми молияи махалл? масъул мебошад...

Просмотров: 2690

Сохтори даромад ва харо?от?ои бучети чумхурияв?

Дата добавления: 2016-01-22

Добавил (а): Алишер Фозилов

Даромади бучети давлати муносибатхои иктисодиро ифода мекунад, ки дар про?ессии ташкил кардани фонди бучети мамлакат байни давлат ва субъектони хочагидори ба вучуд меоянд...

Просмотров: 10649

Фонди захиравии Президенти Чумхурии Точикистон

Дата добавления: 2016-01-22

Добавил (а): Алишер Фозилов

Фонди захиравии Президенти Чумхурии Точикистон ба андозаи 2 фоизи даромади бучети давлат? мукаррар гардида, ба бучети чумхурияв? дохил мешавад...

Просмотров: 3409

Тартиби пешниходи лоихаи бучети давлат?

Дата добавления: 2016-01-22

Добавил (а): Алишер Фозилов

Вазорати молия дар асоси таклифхои оид ба бучет пеш-ниходгардида лоихахои бучети давлат?, бучети чумхурияв? ва бучетхои фондхои максадноки давлатиро барои соли навбатии молияв? тартиб медихад ва онро то 20 сентябри соли равон ба Хукумати Чумхурии Точикистон ирсол менамояд...

Просмотров: 2125

Мохият, ахамият ва сохтори даромадхо ва харочотхои бучетхои махалл?

Дата добавления: 2016-01-21

Добавил (а): Алишер Фозилов

Даромадхои бучети махалл? аз даромадхои андозиву гайриандози инчунин аз воридоти маблаг аз хисоби андозу пардохтхои танзимкунанда иборат мебошад...

Просмотров: 4822

Тартиби тахияи лоихаи бу?ети ?умхурияв?

Дата добавления: 2016-01-20

Добавил (а): Алишер Фозилов

Тахияи лоихаи Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли нави молияв? хукуки истисноии Хукумати Чумхурии Точикистон мебошад...

Просмотров: 2156

Фаъолияти бучет? дар Чумхурии Точикистон

Дата добавления: 2016-01-20

Добавил (а): Алишер Фозилов

Ба системаи макомоте, ки дар сохаи молия ва бучет салохият доранд, дохил мешаванд...

Просмотров: 3199

Харочоти фондхои максадноки давлат?

Дата добавления: 2016-01-20

Добавил (а): Алишер Фозилов

Маблагхои фондхои максадноки давлат? танхо барои ичрои амалхое, ки бо конунгузории Чумхурии Точикистон муайян гардидаанд ва мутобики бучети фондхои мазкур,...

Просмотров: 2390

Сохтори системаи бучети давлатии чумхурии точикистон

Дата добавления: 2016-01-20

Добавил (а): Алишер Фозилов

Системаи молияи давлати сохаи муайяни муносибатхои молияви аст, ки дар просеси он маблагхои пул? ташкил ва истифода бурда мешавад...

Просмотров: 6521