|

Мавзӯъҳо

Дар ин қисм шумо метавонед бо қонунҳо ва санадҳои шинос меъёрй шинос шавед!

Низоми тахия, пешниход, мухокима ва ичроиши бучетхои махаллӣ

Дата добавления: 2016-01-22

Добавил (а): Алишер Фозилов

Бучетхои махаллиро макомоти ичроияи хокимияти махаллӣ мувофики талаботи конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи хокимияти махаллӣ, дигар санадхои меъёрӣ ва хукукии Чумхурии Точикистон тартиб медиханд. Барои тартиб додани бучетхои махаллӣ макоми молияи махаллӣ масъул мебошад...

Просмотров: 1226

Сохтори даромад ва хароҷотҳои бучети чумхуриявӣ

Дата добавления: 2016-01-22

Добавил (а): Алишер Фозилов

Даромади бучети давлати муносибатхои иктисодиро ифода мекунад, ки дар проӣессии ташкил кардани фонди бучети мамлакат байни давлат ва субъектони хочагидори ба вучуд меоянд...

Просмотров: 3906

Фонди захиравии Президенти Чумхурии Точикистон

Дата добавления: 2016-01-22

Добавил (а): Алишер Фозилов

Фонди захиравии Президенти Чумхурии Точикистон ба андозаи 2 фоизи даромади бучети давлатӣ мукаррар гардида, ба бучети чумхуриявӣ дохил мешавад...

Просмотров: 1464

Тартиби пешниходи лоихаи бучети давлатӣ

Дата добавления: 2016-01-22

Добавил (а): Алишер Фозилов

Вазорати молия дар асоси таклифхои оид ба бучет пеш-ниходгардида лоихахои бучети давлатӣ, бучети чумхуриявӣ ва бучетхои фондхои максадноки давлатиро барои соли навбатии молиявӣ тартиб медихад ва онро то 20 сентябри соли равон ба Хукумати Чумхурии Точикистон ирсол менамояд...

Просмотров: 1129

Мохият, ахамият ва сохтори даромадхо ва харочотхои бучетхои махаллӣ

Дата добавления: 2016-01-21

Добавил (а): Алишер Фозилов

Даромадхои бучети махаллӣ аз даромадхои андозиву гайриандози инчунин аз воридоти маблаг аз хисоби андозу пардохтхои танзимкунанда иборат мебошад...

Просмотров: 1948

Тартиби тахияи лоихаи буҷети ҷумхуриявӣ

Дата добавления: 2016-01-20

Добавил (а): Алишер Фозилов

Тахияи лоихаи Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли нави молиявӣ хукуки истисноии Хукумати Чумхурии Точикистон мебошад...

Просмотров: 905

Фаъолияти бучетӣ дар Чумхурии Точикистон

Дата добавления: 2016-01-20

Добавил (а): Алишер Фозилов

Ба системаи макомоте, ки дар сохаи молия ва бучет салохият доранд, дохил мешаванд...

Просмотров: 1501

Харочоти фондхои максадноки давлатӣ

Дата добавления: 2016-01-20

Добавил (а): Алишер Фозилов

Маблагхои фондхои максадноки давлатӣ танхо барои ичрои амалхое, ки бо конунгузории Чумхурии Точикистон муайян гардидаанд ва мутобики бучети фондхои мазкур,...

Просмотров: 1044

Сохтори системаи бучети давлатии чумхурии точикистон

Дата добавления: 2016-01-20

Добавил (а): Алишер Фозилов

Системаи молияи давлати сохаи муайяни муносибатхои молияви аст, ки дар просеси он маблагхои пулӣ ташкил ва истифода бурда мешавад...

Просмотров: 2639

Мохияти иктисоди ичтимоии бучети давлати

Дата добавления: 2016-01-20

Добавил (а): Алишер Фозилов

Бучети давлати-накшаи асосии молиявии мамлакат аст, ки ташак-кул, таксимот ва истифодабарии фонди марказонидашудаи воситахои пулиро хамчун шарти хатмии фаъолияти дилхохи давлат таъмин месозад...

Просмотров: 3027