|

Мавзӯъҳо

Шумо дар инҷо метавонед бо мавзӯъҳои Таърих шинос шавед!

Сабабҳои аз байн рафтани давлати Сомониён

Дата добавления: 2017-10-12

Добавил (а): Алишер Фозилов

Давлати Сомониён феодали, яъне ҷомеаи ашрофи буд. Сардори давлат амир ба ҳисоб мерафт. ҳам хокимияти дуняви ва ҳам дини дар ихтиёри у буд. Амир аз ҷумлаи шахсони маъруфу донишманд шурои маслиҳати дошт, ки он ба у тарзу усулҳои самароноки идораи мамлакатро маслиҳат медод.

Просмотров: 1329

Давлати қадимтарини дунё

Дата добавления: 2016-12-16

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҳоло дар ҷаҳон 256 давлат мавҷуд аст, ки баъзеашон нав истиқлолиятро ба даст овардаанд. Аммо давлатҳое ҳастанд, ки таърихи ҳазорсолаҳо доранд.

Просмотров: 2250

​Ҷамоаи ибтидой дар марзи Тоҷикистони имрӯза

Дата добавления: 2016-05-24

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Таърихи инсониятро ивазшавии пай дар пайи форматсияҳои ҷамъиятию иқтисодй ташкил медиҳад. Инсоният зина ба зина инкишоф ёфта, аз ҷамоаи ибтидоӣ ба ҷамъияти ғуломдорӣ, баъд ба ҷамъияти феодалӣ ва аз он ба ҷамъияти капиталистӣ (сармоядорй) ва нкҳоят ба ҷамъияти сотсиалистӣ (коммунистӣ) мегузарад. Дар вақташ дар илми таърихшиносии шӯравӣ ҳамин даврабандии Карл Маркс қабул шуда буд ва имрӯз ҳам баъзе аз олимони ҷомеъашинос онро эътироф мекунанд.

Просмотров: 1829

Интегратсия дар минтакаи Осиё ва Укёнуси Ором

Дата добавления: 2016-02-17

Добавил (а): Алишер Фозилов

Яке аз хама майдонхои тезтараккикунандаи равандхои интегратсиони ин минтакаи Осиё ва Укёнуси Ором (ОУО) мебошад. Дар дахсолахои охир минтакаи ОУО ба яке аз кисмхои тезтаракки кунандаи кисми хочагии чахони мубаддал гаштааст...

Просмотров: 2077

Шаҳрҳо шаҳрсози ва ҳаёти шаҳри дар асрҳои 1Х-Х

Дата добавления: 2016-02-12

Добавил (а): Алишер Фозилов

Давлати    Сомониён     ду    кишвари     азим     Мовароуннаҳр    ва ...

Просмотров: 1521

Иқтисодиёт ва хочаги халқи мовароунаҳр ва хуросрн дар асрҳои 1Х– Х

Дата добавления: 2016-02-12

Добавил (а): Алишер Фозилов

Мовароуннаҳр   ва   Хуросон    асосан    ноҳияҳои   зироати    буданд...

Просмотров: 1374

Манбаъҳо доир ба Осиёи Миёна дар асрҳои 1Х – ХШ

Дата добавления: 2016-01-29

Добавил (а): Курбоноав Сухроб

Бисёр олимони замони ташаккули халқи тоҷик, барпо шудан ва инкишоф ёфтани нахустин давлати асримиёнагии тоҷиконро, ки сарвараш сулолаи Сомониён буд, дар таърихи халқамон яке аз давраҳои мутараққӣ ва пурсамар меҳисобиданд. Аз Оли Сосон то Оли Сомон дар таърихи тоҷикон даврае буд, ки ду кишварҳои зархези аҷдодиамон  Хуросон ва Мовароуннаҳр ҳаматарафа инкишоф ёфта, махсусан дар давраи Сомониён илму маърифат ба авҷи баланд расид.

Просмотров: 2713

Манбаҳои арабӣ оиди таърихи халқҳои Осиёи Миёна.

Дата добавления: 2016-01-29

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Илми таърихшиносии араб ҳамчун илми мустақил дар асрҳои 8-9 ба вуҷуд омадааст. Аввалин навиштаҷотҳои таърихии араби ба охири асри 7 таалуқ дорад, ки дар асоси нақлу ривоятҳои нимафсонавӣ дар бораи ҷангҳои байниқабилавӣ, ки бо номи «Айём-ул-араб» машҳуранд, маълумотҳои таърихии генеологи (насабшиносӣ) оид ба давлатҳои тоисломии араб-киндиҳо дар ҷануби Арабистон, гассониҳо дар Сурия,

Просмотров: 2309

«Шоҳнома»-и А. Фирдавсӣ ҳамчун манбаи таърихӣ

Дата добавления: 2016-01-29

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Дар миёнаи асри 10 (байни солҳои 934-941) дар олами тамаддун ситораи тобони адабиёти олам Ҳаким Абулқосим Фирдавсии Тўси ба майдон омад. Кори қаҳрамононаи ў эҷоди «Шоҳнома»-и безавол буд. Фирдавсӣ дар оилаи ашрофи миёнаҳол таваллуд ёфта, маълумоти нисбат ба он давра хеле хубе ба даст овард. Ҷавонии ў дар давраи нашъунамои давлати тоҷикон – Сомониён,

Просмотров: 3475

Манбаъҳои доир ба омўзиши таърихи давлати Порт.

Дата добавления: 2016-01-29

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Мамлакати Портҳо (Парфия ё Паҳлава) дар тарафи шарқии Баҳри Каспий – дар хоки Туркманистони имрўза воқеъ гардида буд, ки ҳавзаи Теҷандро дар бар мегирифт. Давлати Портҳоро дар сарчашмаҳои шарқӣ бо номи сарсулолаи подшоҳони ин силсила – Аршак низ давлати Ашкониён  меноманд ва ин ном дар китобҳои таърихӣ бештар истифода бурда мешавад.

Просмотров: 2476