|

Мавзӯъҳо

Шумо дар инҷо метавонед бо мавзӯъҳои Молия ва қарз шинос шавед!

Бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити иқтисодӣ бозоргонӣ

Дата добавления: 2016-06-13

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон«Дар бораи фаъолияти бонкӣ», «Дар бораи Бонки милли Тоҷикистон», «Дар бораи танзими асъорӣ ва назорати асъорӣ» дар Ҷумҳурии Тоҷикистонҳамчунин бонки марказӣ – бонки эмиссионӣ Бонки милли Тоҷикистон баромад мекунад.

Просмотров: 1084

Шакл ва намудҳои қарз

Дата добавления: 2016-06-13

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Муносибатҳои қарзи аз шакли милии он оғоз ёфтаанд. Қарзи молӣ дар давраи ҷамъияти ибтидоӣ паӣдо шуда, сараввал дар доираи як авлод ё қабила истифода шудааст.

Просмотров: 705

Низоми қарзӣ ва ташкили он

Дата добавления: 2016-06-13

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Барои истифодаи муваққатии маблағҳои пулӣ ё моли каси дигар қарзгирандаро зарур аст, ки бо қарздиҳанда муносибатҳои муайян барқарор намояд ва азбаски асоси пайдоишу рушди ин муносибатҳо гирифтан, истифодаю баргардондани қарз аст, дар адабиёти иктисодӣ онҳо муносибатҳои қарзӣ ном гирифтаанд. Муносибатҳои қарзӣ ҳамкории ду тарафро ҳангоми шиносшавии қарздиҳанда бо фаъолияти қарзгиранда, муайян кардани шартҳою бастани шартнома, додани маблағи пули, назорати истифодаи мақсаднок ва дар вақти муайяншуда баргардонидани қарзу иловапулиро дар бар мегирад.

Просмотров: 430

Моҳият, зарурият ва вазифаҳои қарз

Дата добавления: 2016-06-13

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Қарз мафҳумест нофорам. Касе намехоҳад қарз гирад ё қарздор бошад. Қарздиҳанда ҳам пулашро ба каси дигар бо дили нохоҳам ва ё ба ивази иловапулию иҷрои шартҳои муайян медиҳад. Пас, чаро қарз категорияи иқтисодисту дар асоси мавҷудияту зарурати истифодаи он бонкҳо ташкил шудаанд ва ҳазорон мутахассисон ҳамарўза машғули қарздиҳианд?

Просмотров: 470

Оқибатҳои иқтисодӣ-иҷтимоии таваррум ва танзими он

Дата добавления: 2016-06-13

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки яке аз вазифаҳои асосии ҳукумат мубориза бар зидди болоравии нархҳо - таваррум ба ҳисоб меравад, зеро аз тахти назорат баромадани он окибатхои ногувор дорад. Беқурбшавӣ ба оқибатҳои зерини иҷтимоӣ-иқтисодӣ оварда мерасонад.

Просмотров: 422

Таваррум ва намудҳои он

Дата добавления: 2016-06-13

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Умуман маҳфуми беқурбшавӣ ё инфляция аввалин маротиба дар Америкаи Шимолӣ дар давраи ҷанги граждании солҳои 1861-1865 истифода бурда шудааст. Инфляция аз калимаи лотинӣ буда маънояш «дамкардашуда, варамкарда» мебошад. Дар мамлакатҳои тараққи кардаи ҷаҳон (асри XIX) аз ҷумла Англия ва Франсия истилоҳи инфляӣия бисёр истифода мебурдагӣ шуданд ва он яке аз муаммоҳои тараққиёти иқтисодиёти мамлакатҳо мебошад.

Просмотров: 619

Гардиши пулӣ ва тартиби ташкили он

Дата добавления: 2016-06-13

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Барои он ки пул тавонад ба муомилоти молӣ дуруст хизмат кунад, зарур аст, ки он баробари ҳаракати молҳо (аз фурўшандагон ба харидорон) дар гардиш бошад, яъне муомилоти молӣ мутаносибан муомилоти пулиро талаб мекунад.
Ҳаракати пайвастаи пул (нақдию ғайринақдӣ) ҳангоми хариду фурўши молҳо, хизматрасониҳо ва иҷрои дигар ўҳдадориҳои марбути чунин муносибат гардиши пулӣ номида мешавад.

Просмотров: 399

Моҳият ва вазифаҳои пул

Дата добавления: 2016-06-13

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар давраҳои тараққиёти ҷамъиятӣ мубодилаи молҳо характери тасодуфӣ доштанд. Он байни қабилаҳо сурат мегирифт. Ин мубодилоти тасодуфӣ шакли арзиши мол, ки дар он як намуди мол таҷассум карда, ин молҳо ба ҳамдигар иваз карда мешуданд. Дар натиҷаи тақсимоти ҷамъиятии меҳнат оҳиста-оҳиста соҳаҳои алоҳидаи чорводорӣ ва растанипарварӣ ҷудо шуданд ва мол ивазкунӣ шакли мунтазамро гирифт.

Просмотров: 866

Муносибатҳои байналхалқии молиявӣ, қарзӣ ва асъорӣ

Дата добавления: 2016-06-13

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар асоси фаъолияти иқтисодиёти ҷаҳонӣ низоми асъорӣ – молиявӣ хобидааст. Низоми мазкур шакли ташкили муносибатҳои асъорӣ – молиявиро байни субъектони хоҷагии ҷаҳонӣ ифода карда, дар шакли созишномаҳои байналхалқӣ мустаҳкам карда шудааст. Муносибатҳои асъорӣ – молиявӣ на танҳо ҳаракати байналхалқии мол ва хизматҳоро миёнаравӣ мекунанд, балки соҳаи муайяни фаъолиятро доранд.

Просмотров: 591

Бозори қоғазҳои қиматнок ва тараққиёти он

Дата добавления: 2016-06-13

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Қоғазҳои қиматнок воситаи амалигардонии ҳуқуқи соҳибони он ба намудҳои неъматҳои моддӣ баромад намуда, ин чунин имконият медиҳад бо воситаи он амалиётҳои иқтисодӣ гузаронида мешавад.
           Қоғази қиматнок-ин як шакли сармояест, ки дар бозор ҳамчун мол гардиш мекунад, ба ивази пул ё мол фурўхта мешавад ва ба соҳибаш фоид меорад. (Нигаред ба нақшаи 1)

Просмотров: 877