|

Мавзӯъҳо

Сиёсатшиносӣ (Политология)

ТАҲЛИЛ ВА ПЕШБИНИИ СИЁСӢ

Дата добавления: 2016-04-11

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Бо мурури таррақиёти ҳамеша болоравандаи илму техника, ба ҳам вобастагии минтақаҳои гуногун қавитар гашта, як зумра мушкилиҳои иқтисодию сиёсӣ, фарҳангию ахлоқӣ ва экологиро ба миён меорад.

Просмотров: 1049

ЗУБДАГОНИ СИЁСӢ

Дата добавления: 2016-04-11

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ба ҳеҷ кас пўшида нест, ки аз рўзи шинохти инсоният худро ҳамчун вуҷуди соҳибақлу соҳибзавқ ҷомеаи вай ба ду гурўҳи одамон ҷудо шудааст. Ба гурўҳи аввал ашхоси алоҳидаи чусту чолок ва ҳунарманду доно ва ба гурўҳи дигар одамони миёназавқу ҳунар мансуб будаанд.

Просмотров: 722

ТЕХНОЛОГИЯИ СИЁСӢ

Дата добавления: 2016-04-11

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар ҳаллу фасли қазияҳои гуногуни сиёсӣ як зумра омилҳое ба кор дароварда мешаванд, ки тавассуташон роҳхои босамари аз он мушкилот баромаданро ҷустуҷў ва дарёфт менамоянд.

Просмотров: 804

МОДЕРНИЗАТСИЯИ СИЁСӢ

Дата добавления: 2016-04-11

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҳама системаҳои гуногуни иҷтимоӣ ҳамеша баъди гузариши марҳилаи муайян ба ихтилофи муайяну манфиатҳо дучор мегарданд. Ин ба он хотир руҳ медиҳад, ки байни манфиатҳои қишрҳои гуногуни иҷтимоӣ номувофиқӣ ба амал омада, ҳокимиятдорон онро дар сари вақт ба эътибор намегиранд ва баҳри ҳаллу фаслашон намекушанд ё онҳоро ба эътибор намегиранд.

Просмотров: 923

РАВАНДИ ҚАБУЛИ ҚАРОРИ СИЁСӢ

Дата добавления: 2016-04-11

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҳар кадом рафти қарор қабулкунии сиёсӣ, сохт ва хусусияти худ марҳила ва усулҳои худро дошта, он ба шароит ва вазъияти мушаххаси сиёсии дар ҷомиа вуҷуд дошта алоқаманд аст. Ба эътибор гирифтани ҳама паҳлўҳои ин вазъият ва шароит ба мазмуну мундариҷаи он таъсир расонида, онро иҷрошаванда ва ё иҷронашаванда мегардонад.

Просмотров: 861

МАДАНИЯТИ СИЁСӢ

Дата добавления: 2016-04-11

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ин мавзўъ зуҳуроти хеле серпаҳлу буда, онро қариб ҳама фанҳои ҷомеашиносӣ мавриди омўзиш қарор медиҳанд. Ҳар кадом фан паҳлўҳои ба худ дахлдори онро гирифта, назари хешро ифода месозанд.

Просмотров: 939

ҲИЗБҲОИ СИЁСӢ ВА ҲАРАКАТҲОИ ОММАВӢ

Дата добавления: 2016-04-11

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҳизб иттиҳоди мураккаби ихтиёрии одамонест, ки онҳоро умумияти манфиатҳо ҳамақида гардонида, баҳри ба даст овардани ҳокимият ё ҳеҷ набошад, дар тақсими мансабҳои давлатӣ иштирок доштан мехоҳанд.

Просмотров: 1087

РАВАНДҲОИ СИЁСӢ (Тартиби раванди сиёсӣ)

Дата добавления: 2016-04-11

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҷомиаи башарӣ ҳамеша дар инкишофу тараққӣ ва пешравӣ буда, он тарафҳои нав ба нави муносибатҳои мухталифро ба миён меорад. Бе сабаб ин равандро яке аз категорияҳои махсуси сиёсӣ арзёбӣ наменамоянд.

Просмотров: 1041

СИСТЕМАИ СИЁСИ

Дата добавления: 2016-04-11

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Маҷмўи институтҳои иҷтимоии давлитию ғайридавлатӣ, ки ба қоидаҳо ва дастурҳои тартиботи сиёсии ҷомеаи мушаххас итоат намуда аз институтҳои тартиботи сиёсӣ: қоидаҳо, меъёрҳо, шуур ва маданияти сиёсӣ, инчунин раванди сиёсӣ таркиб меёбад, системаи сиёсӣ номида мешавад.

Просмотров: 783

ҲОКИМИЯТИ СИЁСӢ

Дата добавления: 2016-04-11

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҷараёни инкишофи дуру дарози ҷамъияти обшинаи ибтидоӣ дар зинаи сеюми тараққиёташ дар дохили қабила бою камбаѓалро ба вуҷуд овард. Сараввал тамоми аъзоёни қабила инро ҳамчун ҳолати табиӣ медонистанд, чунки тамоми ҳаёти онҳоро як шахс, пешвои қабила идора мекард.

Просмотров: 1171