|

Маркетинг, саволу ҷавоб

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Сино Эгамбердиев

Санаи дохилгардида: 2013-02-11

Маркетинг кадом вазифаҳоро (функсияҳоро) иҷро
мекунад?


Вазифаҳои ба маркетинг хос чунинанд:
1. Таҳлилй.
2. Истеҳсолй.
3. Фурӯш.
4. Идора ва назорат.

Зервазифаҳои маркетинг кадомҳоянд?


Ҳар як вазифаи маректинг дар навбати худ зервазифаҳо дорад. Масалан, вазифаи таҳлилй чунин зервазифаҳоро дорад:
1. Тадқиқи бозор.
2. Тадқиқи истеъмолгароя.
3. Тадқиқи мол.
4. Тадкиқи мӯҳити дохилии фирма ва ғайра.

Вазифаи истеҳсолии маркетинг чӣ гуна зервазифаҳо
дорад?

Он чунин зервазифаҳо дорад:
1. Ташкили истеҳсоли моли нав.
2. Ташкили таъминоти моддию техникӣ.
3. Идоракунии сифат ва рақобатпазирии маҳсулоти тайёр.

Зервазифаҳои фурӯш кадомҳоянд?

Онҳо чунинанд:
1. Ташкили низоми ҳаракати мол.
2. Ташкили хизматгузорй (сервис).
3. Ташкили низоми ташаккули тақозо ва ҳавасмандгардонии фурӯш.
4. Гузаронидани сиёсати молии ба мақсад мувофиқ.
5. Гузаронидани сиёсати нархии ба мақсад мувофиқ.Вазифаи идора ва назорати маркетинг чӣ зервазифаҳо
дорад?


Чунин зервазифаҳо дорад:
1. Ташкили тарҳрезии стратегӣ ва фаврӣ дар корхона.
2. Таъмини идоракунии маркетингӣ бо иттилоот.
3. Ташкили низоми робитаҳо дар корхона.
4. Ташкили назорати маркетинг.

Аз рӯйи кадом аломатҳо маркетинг тасниф карда
мешавад?

Аломатҳои таснифӣ чунинанд:
1. Вобаста ба соҳаи истифодабарӣ.
2. Вобаста ба мақсади ташкил.
3. Вобаста ба гирифтани фоида.
4. Вобаста ба андозаи корхона.
5. Вобаста ба ояндабинӣ.
6. Вобаста ба сохтори ақидаи маркетинг.
7. Вобаста ба миқёс.
8. Вобаста ба тақозо ва ғайра.

Вобаста ба соҳаи истифодабарӣ чи гуна намудҳои
маркетинг ҷой доранд?

Вобаста ба ин аломат маркетинг ба чунин намудҳо чудо карда мсшавад:
1. Маркетинги молҳои истеъмоли халқ.
2. Маркетинги маҳсулоги таъиноти истеҳсолй-техникӣ.
3. Маркетинги хадамот.
Вобаста ба мақсади ташкил кадом намудҳои мвркетинг ҷой доранд?

Мувофиқи ин аломат ду намуди маркетинг вуҷуд
дорад:
1. Маркетинги оа мол нигаронидашуда.
2. Маркетинги ба истеъмолгар, харидор нигаронидашуда.

Вобаста ба гирифтани фоида намудхои маркетингро
номбар кунед?

Вобаста ба ин аломат маркетинг тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ мешавад.

Вобаста ба андозаи корхона чӣ гуна намудхои
маркетинг ҳастанд?

Мувофиқи ин аломат маркетинги корхонаҳои калон, маркетинги корхонаҳои миёна, маркетинги корхонаҳои хурд фарқ карда мешаванд.

Вобаста ба ояндабинӣ кадом намудҳои маркетинг
мавҷуданд?

Мувофиқи ин аломат маркетинги муосир ва маркетинги стратегӣ ҷой доранд.

Вобаста ба сохтори акидаи маркетинг намудхои
маркетингро номбар кунед?

Аз рӯйи ин аломаг чунин намудхои маркегинг ҷой Доранд:
1.Маркетинги менеҷерӣ (идоравӣ). 2. Маркетинги бихейворисӣ (равияи маркетынг, ки бо таҳлили сабабнокӣ робита дорад).
3. Маркетинги интегратсионӣ (мусоидаткунанда).
4. Маркетинги инноватсионӣ (навовариҳо).
5. Маркетинги бевосита.
6. Маркетинги стратегӣ (ояндабинӣ).
7. Маркетинги экологи (муҳитизист).
8. Маркетинги иҷтимой.

Вобаста ба миқёс чй гуна намудхои маркетинг ҷой
дорад?

Мувофиқи ин аломат маркетингро ба чунин намудҳо ҷудо кардан мумкин аст:
1. Маркетинги дохилй.
2. Маркетинги содирот.
3. Маркетинги воридот.
4. Маркетинги савдои берунӣ.
5. Маркетинги иқтисоди хориҷй.
6. Маркетинги байналмилалӣ.
7. Маркетинги мултимиллӣ.
8. Маркетинги умумибашарӣ ва ғайра.


Вобаста ба тақозо намудхои маркетингро номбар кунед?


Аз рӯйи ин аломат чунин намудҳои маркетинг ҷой доранд:

1. Маркетинги конверсионӣ (табдипдеҳ).
2. Маркетинги ривоҷдеҳ.
3. Маркетинги ҳавасмандгардон.
4. Ремаркетинг (барқароргар).
5. Демаркетинг (сустгардон).
6. Маркетинги мухолифӣ.
7. Маркетинги нигоҳдоранда.
8. Маркетинги ҳамоҳангсоз.


Маркетинги нигохдоранда чӣ маъно дорад?


Вазифаи маркетинги нигоҳдоранда боздошти дараҷаи тақозо дар сатҳи мавҷуда мебошад. Ин намуди маркетинг ба қолати таҳозои ҳонеъгардида хос аст.


Вазифаи маркетинги ҳамоҳангсоз дар чист?
Вазифаи ин намуди маркетинг - мувофиқсозии тақозою пешниҳодот дар мӯҳлати муайян мебошад. Маркетинги ҳамоҳангсоз дар ҳолати пасту баландшавии тақозо истифода бурда мешавад.


Таҳаввули ақидаи маркетинг чанд марҳиларо дар бар
мегирад ва чй ном дорад?


Таҳаввули ақидаи маркетинг панҷ марҳиларо дар бар мегирад, ки ҳар яке номи муайяни худро дорад:
Давраи якум. Ақидаи такмили истеҳсолот ном дошта, солҳои 1860-1920-ро дар бар мегирад.
Давраи дуюм. Ақидаи такмили мол ба солҳои 3 921 -1930 рост меояд.
Давраи сеюм. Ақидаи фурӯш солҳои 1931-1950-ро дар бар мегирад.
Давраи чорум. Ақидаи маркетинги муқаррарй ё анъанавӣ ном дошта, ба солҳои 1951-1980 рост меояд.
Давраи панҷум. Маркетинги иҷтимоию ахлоқию оқилонаи ҳозиразамон буда, азсоли 1981 оғоз ёфтааст.

Мақсади ақидаи такмили истеҳсолот дар чист?


Мақсади асосй ва хотимавии он гирифтани фоида аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми фурӯш бо воситаи такмили истеҳсолот ва сарфаи хароҷот мебошад.
Акидаи такмили истеҳсолот дар кадом вақт истифодз
бурда мешавад?


Онро дар вақти ҷой доштани ду ҳолати иқтисодй истифода мебаранд:

1. Агар дар бозор тақозои харидорон назар ба таклифи мол зиёдтар бошад.
2. Агар арзиши аслии маҳсулот аз ҳад балавд бошаду зарурати паст кардани он вазифаи асосии корхона ҳисобида шавад.

Мақсади ақидаи такмили мол дар чист?


Мақсади он гирифтани фоида аз ҳисоби афзоиши ҳачми фурӯш бо воситаи мунтазам мукаммалгардонии хусусиятҳои истеъмолии молҳо мебошад.

Мақсади ақидаи фурӯш дар чист?


Мақсади хотимавии ин ақида гирифтани фоида аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми фурӯш бо воситаи ҷидду ҷаҳди тиҷоратӣ ва ҳавасмандгардонии харидор мебошад.


Дидан карданд: 4008

Мавзӯъҳои монанд:

Принсипҳои маркетинг

Маркетинг ҳамчун назарияи бозории менеҷмент

Моҳият, мазмун ва принсипҳои маркетинг

Тадқиқотҳои маркетинги

Тадқиқи мархилавии бозори байналмиллали

Ошкорсозии муамоҳо ва тасвият додани мақсадҳои маркетинги

Макромухити маркетинги

Татқиқотбарии маркетинг ва зарурияти он дар шароити муосир

Зинаҳои гузаронидани тадкикотбарии маркетинг ва самтҳои асосии он.

Мохият ва мақсади маркетинг

Коментари дохил карданд:

Каментарй дохил кард: ABBos&laserboy95@mail.ru
Санаи дохилгардида: 2013-02-12

E brat zo`r!!! ancha kerakli malumot oldim!!!

Каментарй дохил кард: nurali bobo602@mail.ru
Санаи дохилгардида: 2015-06-14

савол чавоб


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: