|

Вазифа ва омилҳои муайянкунандаи фаъолияти фирма (ФИРМА ВА ШАКЛҲОИ ТАШКИЛИЮ ҲУҚУҚИИ ХОҶАГИДОРӢ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Тартибдиханда: Азизов Ф.Ҳ.

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Санаи дохилгардида: 2019-09-17

Новобаста аз сирати мансубият ба ин ё он шакли моликият, ҳаҷму меъёр, миқдори тавлиди неъматҳову адои хизмат, ҳар як корхона барои иҷрои вазифа ва мақсади муайян нигаронида мешавад.
Фаъолияти корхона дар асоси чорчӯбаи манфиат ва ангезаи хусусӣ (инфиродӣ) қарор мегирад. Ҷавҳари манфиатҳои иқтисодӣ ва муаҳаррики ба ҳаракатдароварандаи ангезаи фаъолияти корхонаҳои истеҳсолиро, афзун-гардонии ҳаҷми маҳсулоти ба фуруш баровардашаванда ва ҳаҷми фоида - асоси таъмини рушди корхона ва баланд бардоштани сатҳу дараҷаи рифоҳи коргарон ташкил медиҳад.
Шавқу ҳаваси кормандон (директор, роҳбарият, коргарон, хизматчиён ва ғайра) оиди натиҷаи фаъолияти корхона ва муносибати онҳо нисбат ба моликияти корхона (давлатӣ, хусусӣ, коллективӣ...) ҳархела сурат мегирад.
Аз ин нигоҳ, вазифаҳои дар назди корхона гузошта шударо чунин тасниф кардан мумкин мебошад.
А) Вазифаҳои корхонаҳои амалкунанда:
- бо таври истикрор ва муозин ташкил кардан ва нигоҳ дошта тавонистани иқтидор ва неруи истеҳсолию техникии корхона;
- бо музди кор таъмин кардани коргарону хизматчиён;
- таъмин кардани шароити мӯътадили кор ва имконияти рушди касбию ихтисосӣ;
- қонеъ гардондани истеъмолгарон бо молу маҳсулот ва хизматрасонӣ;
- ба вуҷуд овардани ҷои кор барои аҳолӣ (таъмини одамон бо ҷои корӣ);
- ҳифзи муҳити зист (замин, боду ҳаво...);
- барои қатъ гардидани фаъолияти корхона замина нагузоштан ва пешгирӣ кардани муфлисшавии он;
- роҳ ва имконият надоштан ба қатъшавии таъминот ба ашё, мавод, тавлиди молҳои нуқсондор, якбора кам шудани ҳаҷми тавлидот, паст рафтани даромаднокии кори корхона ва ғайра.
Вазифаи корхона тибқи манфиат ва ангезаи шахсии таҳсисдиҳанда, ҳаҷми сармоя, вазъи дохилии корхона, муҳити бурунмарзию зист ва ғайра муайян карда мешавад.
Вазифаи корхона аз ҷониби соҳиби корхона (фардҳои алоҳида, коллек-тив, давлат, ширкатҳои саҳҳомӣ...) вобаста ба мақсад, манфиати шахсӣ муайян гардида, иҷрои он ба зиммаи коллектив гузошта мешавад.
Новобаста ба шакли моликият корхона тибқи принсипҳои ҳисоботи тиҷорат (худидоракунӣ, мустақилият, худтаъминкунӣ, худмаблағгузорӣ) фаъ-олият мебарад, бо истеъмолкунандагон мустақилона шартнома баста фар-моишҳои алоҳидаи хусусӣ ё худ давлатиро иҷро менамояд.
Б) Вазифаи корхонаҳои истеҳсолӣ:
- истеҳсол кардани маҳсулот дар шакли воситаҳои истеҳсолот ва ашёҳои истеъмолӣ, яъне молҳои истеҳсолӣ ва истеъмолии шахсӣ;
- фурӯш ва ба истеъмолкунанда бурда расондани маҳсулот;
- хизматрасонии пас аз фурӯш;
- бо воситаҳои моддию техникӣ таъмин кардани истеҳсолот;
- идора ва ташкили раванди истеҳсолот ва меҳнат дар корхона;
- таъмин кардани рушду нумӯи истеҳсолот ва ҳаҷми маҳсулот;
- анҷом додани фаъолияти соҳибкорӣ;
- пардохти андоз, иҷро намудани ӯҳдадориҳои ҳатмӣ;
-ҳиссаҷудокуниҳо ба ташкилотҳои болоӣ (буҷа ва низоми молия);
- иҷро кардани стандартҳо, нормативҳо, қонунҳои давлат ва ғайра.

Меҳвари асосии фаъолияти корхонаро муҳити дохилӣ (эндогенӣ) таш-кил медиҳад. Дар он ҷараёни бо ҳам пайваст гардидани омилҳои истеҳсо-лот: сармоя, меҳнат, замин, соҳибкорӣ, воситаҳои сармоягузорӣ (инвестит-сионӣ) ва иттилоот ба роҳ монда мешавад. Натиҷаи ин амалиёт тавлиди маҳсулот ва адои хизмат мебошад. Ин алоқамандиро чунин ифода намудан мумкин аст.

Дидан карданд: 305

Мавзӯъҳои монанд:

Бекорӣ: шаклҳо ва сабабҳои пайдоиши он. Мафҳуми шуғли пурра

Сиёсати зиддитаваррумии давлат (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Оқибатҳои иқтисодию иҷтимоии таваррум (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Хусусият ва омилҳои муайянкунандаи таваррум (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Шакл ва намудҳои таваррум (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Таваррум, моҳият ва сабабҳои пайдоиши он (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Сиёсати хазинадории давлат ва хусусиятҳои он дар шароити бозор (БОЗОРИ МОЛИЯ, АНДОЗ, БУҶЕТ ВА СИЁСАТИ ХАЗИНАДОРИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Андоз, вазифа, шакл ва хусусиятҳои ташаккули он (БОЗОРИ МОЛИЯ, АНДОЗ, БУҶЕТ ВА СИЁСАТИ ХАЗИНАДОРИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Буҷети давлатӣ, моҳият, шакл ва хусусиятҳои ташкили он (БОЗОРИ МОЛИЯ, АНДОЗ, БУҶЕТ ВА СИЁСАТИ ХАЗИНАДОРИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Молия, вазифа ва низоми он (БОЗОРИ МОЛИЯ, АНДОЗ, БУҶЕТ ВА СИЁСАТИ ХАЗИНАДОРИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: