|

Субъект ва намояндаҳои иқтисодӣ (НАЗАРИЯИ ИҚТИСОД, ЗАМИНАҲОИ ГУСТАРИШ ВА ТАҲАВВУЛИ ОН)

Тартибдиханда: Азизов Ф.Ҳ.

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Санаи дохилгардида: 2019-09-17

Новобаста ба шаклу намуд, меъёр ва ҳаҷму ҷойгиронӣ, иқтисод ҳамчун натиҷаи амалиётҳои субъектҳои иқтисодӣ баромад мекунад. Дар шароити бозор шахсиятҳое, ки кор ё худ амалиёти иқтисодиро анҷом медиҳад, субъектҳои иқтисодӣ номида мешавад. Ба субъектҳои иктисодӣ дохил мешаванд: фардҳо (шахсҳои алоҳида), оила, гурӯҳ, коллектив, корхона, ширкат ва фирмаҳои амалкунанда, давлат ва ғайра.
Субъектҳои иқтисодӣ фишанге мебошанд,ки бо воситаи онҳо вазифа ва мақсади такрористеҳсол ҳаллу фасл карда мешавад. Дар адабиёти муосир чунин вазифаҳои сукбъекти иқтисодӣ номгӯ мешаванд:
1.Кадом намуд молу хадамоти рақобатпазирро истеҳсол кард, дар кадом ҳаҷм ва бо кадом сифат? Ҳалли ин масъала шумора ва номгӯи маҳсулоти истеҳсолшаванда, меъёр ва мизони тақозои инфиродӣ (индивидуалӣ) ва истеҳсолиро муайян мекунад.
2.Чӣ тавр неъматҳои иқтисодӣ (мол, маҳсулот, хадамот...)-ро дар ҳаҷми кофӣ ва бо сифати зарурӣ истеҳсол кард? Ба ин мақсад кадоме аз захи-раҳои маҳдудро ҷалб намуд? Ин ҷараён дар асоси кадом технология ва ташкили истеҳсолот қарор дошта метавонад? Ҳалли ин қабил масъалаҳо мақом ва тақсимоти субъектҳои иқтисодиро дар соҳаи истеҳсолот ва мубо-дила муайян мекунанд.
3.Барои кӣ истеҳсол намуд? Ҳалли ин масъала таркиби иҷтимоӣ ва истеҳсолии истеъмолгаронро муайян карда, муносибатҳои дараҷаи аввалро дар миёни субъектҳои иқтисодӣ, дар ҳавзаи тавлид, тақсим, мубодила ва истеъмол таъмин менамояад.
Субъектҳои иқтисодӣ ҳамеша бо ҳодисаҳои иқтисодӣ сару кор доранд.
Ҳодисаҳои иқтисодӣ - тадбир, амалиёт ё худ муносибатҳое мебошанд, ки байни субъектҳои иқтисодӣ сурат мегирад. Онҳо дар доираи равандҳои иқтисодӣ амал мекунанд.
Таҳти равандҳои иқтисодӣ - маҷмӯи динамикии ҳодисаҳои иқтисодӣ ё худ ҷараёни тавлид ва рушду таҳаввули ҳодисаҳои иқтисодӣ фаҳмида мешаванд.
Алоқаи динамикии ҳодисаҳои иқтисодӣ ва раванди иқтисодӣ механиз-ми иқтисодиро ташкил медиҳад. Охирон, аз ҷониби субъектҳои иқтисодӣ барои ба даст овардани натиҷаи беҳтарини фаъолият истифода карда мешавад. Механизми иқтисодӣ бидуни намояндаҳои (агентҳои) иқтисодӣ имконнопазир аст.
Намояндаҳои иқтисодӣ ҳамчун фаъолияти иқтисодии коргарони муқар-рарии ҳавзаҳои хоҷагиҳои миллӣ, менеҷерон, банкирҳо, соҳибони хонаву ҷой, саҳмияву облигатсияҳо, коғазҳои қимматнок, замин, боғу токзорҳо, фермерҳо, идоракунандагони ширкату трестҳо ва ғайра сурат мегирад. Фаъолияти агентҳои иқтисодӣ ва қонуниятҳои муайянкунандаи он аз ҷониби илми "Назарияи иқтисод" дарк карда мешавад. Дар шароити иқтисоди бозорӣ агентҳои иқтисодӣ мустақиман тибқи тарзу услубҳои муайян, масоилҳои хоҷагидориро аз рӯи мизон ва меъёрҳои айнан мавҷуда ё худ хости худи инсон ҳаллу фасл менамоянд.

Дидан карданд: 190

Мавзӯъҳои монанд:

Бекорӣ: шаклҳо ва сабабҳои пайдоиши он. Мафҳуми шуғли пурра

Сиёсати зиддитаваррумии давлат (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Оқибатҳои иқтисодию иҷтимоии таваррум (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Хусусият ва омилҳои муайянкунандаи таваррум (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Шакл ва намудҳои таваррум (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Таваррум, моҳият ва сабабҳои пайдоиши он (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Сиёсати хазинадории давлат ва хусусиятҳои он дар шароити бозор (БОЗОРИ МОЛИЯ, АНДОЗ, БУҶЕТ ВА СИЁСАТИ ХАЗИНАДОРИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Андоз, вазифа, шакл ва хусусиятҳои ташаккули он (БОЗОРИ МОЛИЯ, АНДОЗ, БУҶЕТ ВА СИЁСАТИ ХАЗИНАДОРИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Буҷети давлатӣ, моҳият, шакл ва хусусиятҳои ташкили он (БОЗОРИ МОЛИЯ, АНДОЗ, БУҶЕТ ВА СИЁСАТИ ХАЗИНАДОРИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Молия, вазифа ва низоми он (БОЗОРИ МОЛИЯ, АНДОЗ, БУҶЕТ ВА СИЁСАТИ ХАЗИНАДОРИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: