|
youtaj

Мафҳуми чандирнокӣ

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Санаи дохилгардида: 2018-09-20

Чандирнокӣ – дараҷаи таасуроти як тағйирёбандаи иқтисодӣ ба тағйирёбандаи дигар.  Дар микроиқтисод чандирнокии талабот ва пешниҳод дида баромада мешаванд. 
Чандирнокии талабот ба мол ин нисбияти фоизии байни тағйирёбӣ дар нарх ё даромад ва тағйирёбии талабот мебошад.
Чандирнокии талабот аз рӯи нарх. Вобастагии ҳачми талабот ба молро аз тағйирёбии нархи он чандирнокии талабот аз рӯи нарх ва ё чандирнокии мустақим меноманд.
Дар бозор нархи 1 кг себ 5 сомони бошад ва микдори талабот ба 30 кг ва агар нархи себ ба 3 сомони баробар шавад микдори талабот зиёд мешавад.Аз руи нишондодхои мазкур мо метавонем чандирнокии талабот аз руи нарх ба себро хисоб кунем:
Pa=5           Q=20
Pa=3           Q=30                         Ed=(20-30)/(3-5)=-5
Модули Ed=5
5>1 талабот ба себ чандир мебошад.Яъне таасуроти истеъмолкунанда ба тагйирёбии нархи себ тез аст.
Хамчунин таассуроти истеъмолкунанда метавонад ба тагйирёбии нархи мол суст бошад.Дар ин холат чандирнокии талабот аз руи нарх ба себ гайричандир мегардад, яъне:
Ed<1
Ва агар тагйирёбии талабот нисбати нарх баробар шавад,дар ин холат чандирнокии талабот аз руи нарх якачандир мебошад:
Ed=1
Боз чандирноки аз руи нарх ба себ метавонад гайричандири мутлак бошад:
Ed=0
Яъне хангоми пасту баланд шудани нархи 1 кг себ талабот доими мемонад:
Хамчунин мо метавонем чандирнокии мутакобилаи себи сурх бо себи кабуд хисоб кунем.Агар нархи 1 кг себи кабуд аз 5 сомони то ба 7 сомони ва 1 кг себи сурх аз 2 то 4 сомони зиёд шавад, пас хачми талабот ба себи кабуд аз 25 то 30 ва хачми талабот ба себи сурх аз 40 то 50 кг кам мешавад.


Махсулот

Q

P

Себи кабуд

25-30

5-7

Себи сурх

40-50

2-4

                                 Exy=Qx/Qy*Py/Px
Eс.к=7/1*2/25=0,56>0
Агар E-и себи сурх ва себи кабуд калон аз сифр бошад , пас ин молхо молхои ивазшаванда мебошанд.
Дар баробари ин мо боз метавонем чандирнокии талабот аз руи даромади истеъмолкунанда хисоб кунем.Фарз мекунем , ки даромади истеъмолкунанда аз 40 то 45 сомони афзуд.Дар чунин холат хачми талаботи себ низ аз 10 то 20 меафзояд.


Мева

Qd

P

Себи сурх

40

2

Себи кабуд

45

4

                                                Ei=Q/I*I/Q
Ei=4/10*40/10=1.6
Аз ин чо хулоса кардан мумкин аст ки себи кабуд моли дуюминдарача мебошад.
Боз бо хамин рох мо метавонем чандирнокии пешниходро низ хисоб намоем:
Фарз мекунем , ки нархи 1 кг себ аз 4 то 6 сомони афзуд, пас хачми пешниход аз тарафи фурушандагоназ 20 то 30 кг меафзояд.


Мева

Qs

Ps

Себи кабуд

20

4

Себи сурх

30

6

                                                  Es=Qs/P*P/Qs
Es=10/1*4/20=2
Агар Es>1 бошад , пас пешниходи анор чандир мебошад.

Дидан карданд: 992

Мавзӯъҳои монанд:

Хусусиятҳои фаъолияти фирма дар шароити рақобати мукаммал

Сохторҳои бозорӣ

Ширкатҳо ва бозорҳо: умумияти принсипҳо ва гуногунии шаклҳо

Хароҷоти истеҳсолӣ

Асосҳои назарияи истеҳсолот (қисми II)

Асосҳои назарияи истеҳсолот (қисми I)

Назарияи рафтори истеъмолкунанда

Мафҳуми чандирнокӣ

Талабот, пешниҳод. Мувозинатии бозорӣ

Мавқеи микроиқтисод дар системаи иқтисодӣ

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: