|

НАМУДИ КОР ВА НАВЪИ (НАМУДҲОИ) ГЕНЕРАТОРҲО

Тартибдиханда: http://kandov.ru/

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Санаи дохилгардида: 2016-12-19

Корхои оиккори истгохи шамоли электри чараёнашон тагирёбанда хангоми захира будани гарми электрики ба кор дохил карда мешавад. Дар вакте ки агар истгохи шамоли энергетики кор намекунад, ва таъмин кардани неруи электрики мушкил мегардад. Аз хамин сабаб барои агрегатхои бодии электрики бо генераторхои синхрони ки вазифаи асосиашон нигохдошти шиддат ва басомад мебошад; метавонад, ки хал карда шавад бо чунин роххо.

Мачбур кунандаи кори истгох факат бо сурати бод, ки аз хисоби зиёд аст. Дар ин холат танзимкунони таъмин карда мешшавад, доимии суратро бо гардиши чархи шамоли.
Наздик мекунанд хангоми тагирёбии сурати шамол качхатагихои тавоноиро, ки ба воситаи мухаррики шамоли ва борхои истеъмоли баланд карда мешаванд. Бо усулхои худкори васли онхо ва хомуш кардани борхо кисман инчунин нигох доштани лапиши басомад дар доирахои муайяни басомад.
Истифода менамоянд накшахои махсусро барои таъмин ва нигохдошти доимии шиддат ва басомад дар доираи муаян хангоми тагирёбии сурати гардиши мухаррики бод ива пайвастагии он бо генератор. Дар расми 4.1 нишон дода шудааст;накшаи чарайёни муътадилкунони хангоми муайян будани бузургии бор дар дастгохе ки 4 генератори синхронии дорад бо магнити доими хангоми дигаргуншавии сурати гардиш. Ин накша истифода бурда мешавад.

Генератор.
Трансформатор.
Конденсаторю
Лампахои элнктрики.
Барои достгохи боди  электрики хизмат мекунад, баро равшанкунони иншоотхои на он кадар калони берунави ва бинохои зист,хангоми муайян будани адади фурузонакхояшон; барои оиккори истгоххои электрики кор мекунанд хисобида мешавад. Кам кардани лапиши тавонои хангоми ку- тохмуддат тагирёбии сурати шамол;

Агрегати юоди дорои лахзаи инерсии калон буда хангоми тагирёбии сурати гардиш кор мекунад. Инчунин хисобида шудааст акумулиятори нерудихандаи шамоли. Гучоиши ин   акумулиятор муттаносиб аст ,бар ифодаи

Дар ин чо      сурати гардиши аввалаи танзимгари.

Е- (ансилон)-нохасосияти танзимкор.

б-( это)- гардиши гайри андозави,

мисол;Бузургии неруи захирави мухаррики боди D-18-хангоми Е-баробари 0.05,     баробари 40 об/мин ва б- баробари 0,07 ташкил медихад  131 квт  дар сония.

Аз хамин лихоз хисобида мешавад, дуруси ва инкишоф додани дастгоххои боди электрики генераторхои синхрониро ки онхо одатан гузошта мешаванд дар истгохи электрики;

Лекин мухаррики боди, ки хисобида шудааст мухаррики харакатовари генератори электрики гузошта мешавад, дар ин сели хавои кушод истифода мешавад. Бе восита неруи кинетики он, ки доимо тагир ёфта меистад. Ин тагиротхои хавзахои кории генераторхои синхронии дар киёс бо дигар истгоххои электрики гидралики ва гарми мегузаронад. Синхронии генератор дар асл чои мухаррики асинхрониро гирифта наметавонад, ки асинхрони кор мекунад бо лагжишхо нисбати шабака ва шароитхои хубро фарохам меорад барои кор.

Дидан карданд: 2431

Мавзӯъҳои монанд:

МАВҚЕИ ИСТИФОДАИ ДАСГОХИ БОДИИ ЭЛЕКРИКИ (ДБЭ)

НАМУДИ КОР ВА НАВЪИ (НАМУДҲОИ) ГЕНЕРАТОРҲО

КОРИ НББ ДАР НИЗОМИ ЭНЕРГЕТИКИ

БОИГАРИҲОИ ШАМОЛӢ

МОХИЯТ, МАҚСАД ВА ВАЗИФАҲОИ ТАШКИЛИ ИСТЕСОЛОТ ДАР КОРХОНАҲОИ ЭНЕРГЕТИКИ

Коментари дохил карданд:

Каментарй дохил кард: Fафур
Санаи дохилгардида: 2020-04-01

Салом бародарон. Ин матн тарчума карда шудаги бошад? Барои он ки чумлабандии хуб надорад ва ба хонандогон он кадар фахмо нест.


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: