|

Проблемаҳои глобалии экалогӣ. Принипҳои самаранок истифода барии захираҳои табии.

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Санаи дохилгардида: 2016-04-22

Бояд донист,ки экология дониш бунёди аст ва он ахамияти калон дорад. Агар ахли чомеа, хар як фард мухим будани ин фанро хис кунад ва донад, конунҳо, ифодаҳо ва истилохҳои онро омузад, он гох метавонад мавкеи инсонро дар мухити зист муайън созад ва рохҳои олидаи истифодаи оки лонаи захираҳои табииро муайян намояд. Надонистани конуниятҳои экологи дар истифодаи табиат проблемаҳои зиёди экологиро ба вучуд оварда, окибат табиатро хароб мекунад.
Дар замони мо мачмуи масъалаҳои зерини экалогиро бояд дар назар дошт, ки ёфтани рохҳои дурусти халли онҳо барои хифзи мухити зист ахамияти бузург дорад.
- окилона истифода бурдани сарватҳои табии.
- нишондихандаи биологи
- ташхиси ( экспертизаи) д авлатии экалогию биологи
- мониторинги (мушохидаи доими ) мухит
- рохҳои муборизаи биологи бар зиди хашарот ва зараррасонҳо
- тоза нигох доштани мухити зист
- экалогонидани сохаи кишоварзи
- экалогонидани сохаи саноат;
-шахрсози, шахрдори (урбанизатсия) ва демография
- Сохтмони неругоҳои барки оби;
-китоби сурх «созмон ва ташкили он;
-омузиши маданият, фарханг ва дониши экологи чомеаъ (ё хар як фард)
Дар проблемаҳои глобали экологи ва хифзи табиат масъалаҳои зиёде мавчуданд, ки ичрои онҳо факат аз як омил фаъолияти инсон вобаста аст. Одам чун намуди биоичтимои проблемаро ба вучуд меороад.ва онро бояд худаш бартараф кунад то ки баъди ин васила мувозинаи биологии биосфераро таъмин намояд.
Дар масъалаи тавлидёбии масъалаҳои экологии биосфери фаъолияти инсон аз хама вазнинтар аст, чунки таъсири инсон эхсосшаванда аст, ва он дар биосфера тагиротҳои зиёдеро ба вучуд меорад, боиси баъзе масъалаҳои муракаби глобалии экологии биосфериро ба вучуд овардааст ва онҳо хатман рохи халашонро ёбанд.
Ташкилотҳои илми тасдик мекунад, ки дар солҳои 80-ум харорати миёнаи фазо дар баъзе минтакаҳои саёра нимкураи шимоли ) назар ба солҳои пеши асри хх 0,5 -0,6 с зиёд шудааст. Дар огози садаи нав он ба 1,2 -2 с расидааст. Чунин баландравии харорат дар навбати аввал ба зиёдшавии гази карбон (дуоксиди карбон) ва аэрозолҳо дар атмосфера буда вобастаги дорад, ки он ба фуруравии хаво зиёд шавии зарорати замин оварда мерасон. Дар баландравии неругоҳои барки (неругоҳои барки гарми ва атоми ) метавонанд пиряхҳоро об кунанд, ки дар натичаи он сатхи обҳоиукёнус баланд гардида, барои мутаъдили мухити хушки хатари зиёд эъчод мекунад.

Дидан карданд: 10261

Мавзӯъҳои монанд:

Экология - асоси назариявии ҳифзи муҳити зист

Сарватҳои табиӣ ва истифодаи онҳо

​Шароитҳои табиӣ ва таъсири фаъолияти

Шакли баҳисобгирии муҳосиби чист?

Омилҳои экологӣ. Биосфера. Тавсифи умумии биосфера

Ҳолати ҳозираи мухити зист. Манбаҳо ва сарчашмаҳои ифлосшавии атмосфера.

Экология ва саломатии инсон

Таъсири ифлосшавии мухити зист барои саломатии одам.

Проблемаҳои глобалии экалогӣ. Принипҳои самаранок истифода барии захираҳои табии.

Инкишофи техногенез ва омилхои ба он таъсиркунанда дар Точикистон

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: