|

Мавзӯъҳо

Ҷомеашиносӣ (сотсиология) дар байни илмҳо мақоми махсус дорад. Кулли илмҳои ҷамъиятӣ ҷомеаро қисман, яъне ягон соҳаи онро меомӯзонанд. Ҷомеашиносӣ бошад, ҷамъиятро дар шакли том ва яклухт, қонуну паҳлӯҳои муҳимтарини онро таҳқиқ менамояд.

Хусусиятҳои асосии ташкилоти иҷтимоӣ

Дата добавления: 2015-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Мафҳуми «ташкилоти иҷтимоӣ» бо мафҳуми «институти иҷтимоӣ» хеле қаробат дорад.

Просмотров: 1655

Оила – муҳимтарин институти иҷтимоӣ

Дата добавления: 2015-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Оила намунаи оддӣ ва таърихии институти иҷтимоӣ мебошад. Он, як навъ, иттиҳоди одамон аст, ки ба никоҳ ва хешовандии хунӣ дар ҳаёти муштарак ва ҷавобгарии тарафайни онҳо асос меёбад.

Просмотров: 4471

Шакл ва вазифаҳои институти иҷтимоӣ

Дата добавления: 2015-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҳар як институт вазифаи хоси иҷтимоии худро иҷро менамояд. Маҷмӯи инҳо вазифаҳои умумии институти иҷтимоиро ташкил медиҳад.

Просмотров: 2182

Мафҳуми институти иҷтимоӣ

Дата добавления: 2015-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Институти иҷтимоӣ (аз забони лотинии institutum – созмон, муассиса)  шакли таърихӣ ва устувори ташаккули фаъолияти муштараки одамон мебошад.

Просмотров: 3890

Ақидаҳои муосир доир ба назарияи қишрбандӣ ва таҳарруки иҷтимоӣ

Дата добавления: 2015-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Оё мо ба таври эътимоднок бобати чун дар даврони «сотсиализм» мавҷуд будани синфҳо сухан гуфта метавонем? Масалан, агар аз таърифи ленинии синфҳо бароем, нишонаҳоеро, ки дар он оварда мешаванд, дарёфт кардан хеле душвор аст.

Просмотров: 1191

Назарияи қишрбандӣ ва таҳарруки иҷтимоӣ

Дата добавления: 2015-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар ҷомеашиносӣ нисбат ба назарияи марксистии синфҳо чун пояи сохтори иҷтимоии ҷомеа таълимоти дигари муқобил, яъне қишрбандии (стратификатсия) иҷтимоӣ вуҷуд дорад.

Просмотров: 1587

Мафҳуми сохтори иҷтимоии ҷомеа

Дата добавления: 2015-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Сохтори иҷтимоии ҷомеа қисми таркибии низоми иҷтимоӣ буда, ду рукни муҳимро дарбар мегирад: равобити иҷтимоӣ, ҳайати иҷтимоӣ. Доир ба равобити иҷтимоӣ дар мавзӯи сеюм сухан рафта буд.

Просмотров: 4409

Ташаккули шахс дар раванди иҷтимоигароӣ

Дата добавления: 2015-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Иҷтимоигароӣ раванди ҷараёни азхудкунии намунаҳои одобу ахлоқ, меъёрҳои иҷтимоӣ ва арзишҳо аз ҷониби фард буда, онҳо барои зиндагӣ ва  фаъолияти муваффақонаи шахс дар ҷомеа заруранд.

Просмотров: 1644

Вазифаҳои иҷтимоии фарҳанг

Дата добавления: 2015-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Фарҳанг дар ҳаёти ҷамъият нақши муҳим мебозад. Он воситаи  ҷамъоварӣ, ҳифз  ва интиқоли таҷрибаи иҷтимоии инсонист, ки вазифаҳои  зеринро иҷро менамояд:

Просмотров: 3036

Робитаҳои тарафайни фарҳанг ва иқтисодиёт

Дата добавления: 2015-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Барои фаҳмиши мақом ва нақши фарҳанг дар ҷамъият муайян кардани вобастагии фарҳанг бо дигар соҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ, пеш аз ҳама, бо иқтисодиёт хеле муҳим аст.

Просмотров: 1271