|

Мавзӯъҳо

Маводхо, лексияхо аз фанни Психология

Муаммоҳои инкишофи руҳӣ ва ташаккули шахсият дар равоншиносии синну солӣ

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Инкишофи руҳии инсон ва ташаккули шахсияти ӯ ба бисёр шарту омилҳои биологӣ ва ичтимоиро низ бояд қайд кард.
Дар ҳалли ин масъала нуқтаи назари ҳамаи олимонро бояд эътироф карда, ки масъалаи инкишофи руҳиро аз нигоҳи диалектикӣ баррасӣ карда, таъсири омилҳои биологӣ ва ичтимоиро дар ягонагӣ мефаҳманд ва дар он муносибатҳои ҷамъиятиро асосӣ медонанд.

Просмотров: 4290

Идроки иҷтимоӣ ва якдигарфаҳмии одамон

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Мо дар бораи олами беруна на танҳо ба воситаи эҳсос, балки туфайли идрок низ дониш ҳосил мекунем. Ин ду шакли раванд ягонаи маърифатӣ ҳиссиро ташкил медиҳанд. Онҳо байни худ алоқаи ҷудонашавандаро доранд, вале дар баробари ин ҳар яке хусусиятҳои фарқкунандаро низ соҳиб аст.

Просмотров: 1890

Герантопсихология ва психологияи давраи перонсолӣ

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

strong>
Геранто психология илм дар бораи перонсолӣ ва дарозумри буда, шохаҳои он фанҳои мустақилро бо монанди герантологияи биологӣ, герантологияи таббӣ ва (гериатрия), герантологияи иҷтимоӣ, герантологияи гигиеенӣ ва герантопсихология ташкил медиҳанд.

Просмотров: 2483

Муносибати ҷавонон бо ҳамсолон

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Яке аз вазифаҳои асосии давраи наврасӣ ва овони ҷавонӣ аз ташаккулёбии муоширати байниҳамии ҷавонону волидайн, муаллимон ва бо ҳамсолон иборат аст. Омӯхтани тарзҳои муоширот ба дӯстӣ муайян кардани мавқеи ҳар як ҷавонписарон ва ҷавондухтарон дар тарзҳои муносибати ҷамъиятӣ вобаста мебошад.

Просмотров: 7534

Дӯстӣ дар синнусоли барвақти ҷавонӣ

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар айёми ҷавонӣ ва махсусан суръатгирии муносибатҳои коллективӣ талабот нисбат ба дӯст зиёд мешавад. аз ин рӯ, барои ҷавонони 15-16-сола дӯстӣ яке аз сифатҳои неки инсонӣ ба шумор меравад. Ҳисси дӯстии айёми ҷавонӣ нисбат ба синни наврасӣ устувортару самимона, беғаразонаю чуқур мебошад.

Просмотров: 1423

Психологияи давраи ҷавонӣ

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Фаъолияти таълим ва инкишофи қобилияти фикрии хонандагони синни калони мактабӣ аз рӯи хислат, мазмун ва фаъолияти таълимии синни наврасӣ фарқ мекунад.

Просмотров: 3059

Шавқу ҳавас ва инкишофи қобилияти наврасон

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар ҷараёни таълиму тарбия ва дар рафти аз худ намудани асосҳои илм ва дар баробари бой гардонидану васеъ шудани ҷаҳонбинӣ шавқу ҳаваси наврасон, пеш аз ҳама ба соҳаи гуногуни илм, техника ва санъат ташаккул меёбад.

Просмотров: 3401

Тавсифи синнусоли ва психологии наврасон

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Синнусоли наврасӣ хонандагони синфҳои 5 -9-ро дар бар мегирад, яъне аз синни 11-12 то 14-15-солагӣ. Ин зинаи синнусолӣ дар адабиётҳои психологӣ «давраи гузариш» ва давраи «пойдоргардии ҳаёти инсон» ба қалам дода мешавад.

Просмотров: 4795

Инкишофи психика дар синни хурди мактабӣ

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Сифатҳои маънавӣ-психологии бачаи синни хурди мактабӣ дар нитиҷаи дуруст ба роҳ мондани кори таълиму тарбия шакл мегирад. Ташаккули сифатҳои маънавӣ психологии шахсияти бачагон пеш аз ҳама, ба тарзҳои муносибати байниҳамии калонсолон, ҳамсолон ва махсусан муоширати коллективию фаъолияти таълимӣ вобаста мебошад.

Просмотров: 4283

РАВОНШИНОСИИ СИННУСОЛӢ ВА ТАФРИҚАВӢ

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Равоншиносии синну солӣ – яке аз шохаҳои илми равоншиносӣ ба шумор рафта, қонуниятҳои зуҳуроту тараққиёти раванди психикӣ ва ташаккули шахсияти инсонро дар давраҳои гуногуни синну солӣ меомӯзад: хусусиятҳои психологӣ, синну солӣ ва инфиродии онҳоро тадқиқ мекунад.

Просмотров: 5166