|

Мавзӯъҳо

Этика ва Эстетика

АҲЛОҚ ВА ОИЛА

Дата добавления: 2016-02-23

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Никоҳ ва оила яке аз муҳимтарин ҷабҳаҳову тарафҳои аҳлоқ мебошад, ки он муносибатҳои зану шавҳари ва хешу табориро дар бар мегирад. Мақоми никоҳ ва оила дар ҳаёти ҷамъият шаклҳои таърихии онҳо, бо шароити иқтисодии ҷамъият, сохтори муносибатҳои ҷамъиятӣ ва инкишофи тамадуни ҷамъиятӣ ва боз бо маданият муайян карда мешуд.

Просмотров: 7926

КАТЕГОРИЯҲОИ АСОСИИ ИЛМИ АХЛОҚ

Дата добавления: 2016-02-23

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Илми ахлоқ мақом ва хусусияти категорияҳоро дорад: мафҳум, фазилат, арзиш. Ва албатта ҳар яки онҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Категорияҳои этика некӣ ва бадӣ маъмултарин мебошад. Мисол, некӣ дорои мафҳуми васеъ мебошад, ҳар як олиму шоирон оиди некӣ гуфторҳо ба қалам овардаанд

Просмотров: 12470

ОЗОДӢ ВА МАСЪУЛИЯТИ АХЛОҚӢ ДАР ЭТИКАИ КАСБӢ

Дата добавления: 2016-02-23

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Бисёр муттафаккирони замони гузашта дар ҳалли масъалаи инсон озодона рафтор карда метаовнад ё ба зарурати объективии беруна тобеъ аст, кушидаанд. Материалистони асри XVIII франсуз Голбах, Гелвесий, Дидро ва дигарҳо ин масъаларо ба манфиати зарурат ҳал карда, изҳор доштаанд, ки ҳар ҳодиса, фарқ надорад, ки он ҳодисаи калон аст ё хурд, маҳз ҳамон тариқ, ҳамон вақт ва ба ҳамон шакл ба амал меояд, ки бояд аз рўи зарурати қонунии объективӣ ба амал меомад.

Просмотров: 5665

МАРҲИЛАҲОИ АСОСИИ ТАШАККУЛУ ТАКОМУЛИ АХЛОҚИ КАСБИИ ПЕДАГОГӢ

Дата добавления: 2016-02-23

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Этикаи касбӣ фанни назариявӣ ва амалӣ буда, масъалаҳои тарбия, таълим ва маълумотро меомўзад. Ҷамъият мунтазам тараққӣ карда, ба тарбия ва маълумоти одамон талаботҳои нав пешниҳод мекард, доираи тарбия васеъ мешуд, зарурати барои маълумот ва тарбияи мақсадноки одамон донишгоҳҳои махсус пайдо мешуд.

Просмотров: 5665

МАФҲУМИ АСОСИИ АХЛОҚИ КАСБӢ

Дата добавления: 2016-02-23

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Этикаи касбӣ яке аз шоҳаҳои илми этика буда, таърихи дурру дароз дорад. Олим-табиби Юнони Қадим Гиппократ ҳанўз дар асри 1У-Ш т.м. оиди этикаи касбӣ тадқиқоти илмӣ гузаронидааст ў сабаби пйдоиши касбҳоро дар таксимоти меҳнат мебинад, яъне аз шикорчигӣ ҷудо шудани чорводорӣ, аз чорводорӣ ҷудо шудани зироатчигӣ ва зироатчигӣ ҷудо шудани ҳунармандиро муайян кардааст.

Просмотров: 8310

МАВЗЎЪ ВА ВАЗИФАИ ИЛМИ ЭТИКА МАРҲИЛАҲОИ АСОСИИ ТАШАККУЛУ ТАКОМУЛИ АХЛОҚ. АФКОРИ АХЛОҚИИ ФОРСУ ТОҶИК ТО МЕЛОД ВА АХЛОҚИ ЮНОНИ ҚАДИМ

Дата добавления: 2016-02-23

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ахлоқ яке аз шаклҳои шуури ҷамъиятӣ, маҷмўи норма ва қоидаҳои асосии муносибати байни ҳамдигарии оилавӣ ва ҷамъиятии одамон мебошад. Ахлоқ – бунёди маънавии тамаддуни инсонист, як аз шаклҳом шуури ҷамъиятӣ ва муносибатҳои иҷтимоӣ буда барои ҳифз ва бузургдошт қадру инсон худшиносӣ ва саодат вай хизмат намуда ба роҳи мардумӣ, яъне зиндагии оқилона ҳидоят мекунад, идеалӣ одаму дамигарӣ мебошад.

Просмотров: 12916

Мавзўъ ва вазифаҳои этикаи касбӣ

Дата добавления: 2016-02-23

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Этикаи касбӣ яке аз қисмҳои ахлоқ ба ҳисоб рафта мавзўъи асосии тадқиқоти он ахлоқ дар шароити фаъолияти корӣ мебошад. Ба забони русӣ этикаи касбӣ бо номи профессионалная этика омўзонида мешавад.

Просмотров: 6636