|

Мавзӯъҳо

Экология илмест роҷеъ ба робитаи тарафайни мавҷудоти зинда, системаҳои биологй ва муҳите, ки онҳо фаъолият мекунанд.

БИОСФЕРА ВА ПРОБЛЕМАҲОИ ЭКОЛОГИИ ОН

Дата добавления: 2016-03-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Тараккиёти босуръати илми-техники на ин ки диккати олимони сохаи зистшиносиро ба биосфера хамчун мухити зисти организмхои зинда, балки дигар сохахои илм (риёзи хукук, этика, фалсафа ва гайра) ва чамъиятро ба худ чалб кардааст. Хар сол майдони зиёди чангалзорхо нест карда шуда, чойи чамоахои организмхои табииро сунъи иваз мекунад ва баъзе намудхои хайвонхои як вактхо микдорашон хеле зиёдбударо то нести меоранд.

Просмотров: 11379

Таъсири антропогенӣ ба олами ҳайвонот ва оқибатҳои экологии он

Дата добавления: 2016-03-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Боқимондаҳои ҳафриётӣ ва дигар далелҳо исботи он аст, ки дар тӯли 500 млн. сол панҷ - шаш маротиба дар сайёраи Замин ҳолати фалокатовар дар байни намудҳои гуногуни ҳайвонот ба амал омадааст.

Просмотров: 5612

ТАЪСИРИ АНТРОПОГЕНӢ БА ОЛАМИ РАСТАНӢ

Дата добавления: 2016-03-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Олами растанӣ сарчашмаи асосиву аввалини ҳастӣ дар рӯи Замин инкишофдиҳандаи ҳаёт, бавучудоварандаи раванди фотосинтез аст.Дар раванди фотосинтез растаниҳи сабз аз гази карбон ва об моддахои органикиро бавуҷуд оварда, сарчашмаи маҳсулотҳои зарурии ғизо (мева, сабзавот, ғалладона) ва ҳамчунин ашё барои соҳаи саноат ва сохтмон маъсуб меёбад.Структураи аввали алоқаи байни олами растанӣ ва ҳайвонот.

Просмотров: 7007

ФАЪОЛИЯТИ ҲАЁТГУЗАРОНИИ АҲОЛӢ ДАР ЗАМИНҲОИ ВАЙРОНШУДА

Дата добавления: 2016-03-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Инсон - дараҷаи ташаккулёфтаи организми зинда дар сайёраи Замин аст. Ӯ - субекти раванди ҷамъиятӣ - таърихӣ буда, инкишофи материалӣ ва маънавию мадании сайёраи Заминро таъмин мекунад, аз ҷиҳати генетикӣ бо дигар шаклҳои ҳаётӣ алоқамандии зич дорад, ба туфайли қобилияти истеҳсолӣ, коркарди ашёи меҳнат, нутқ ва шуури тараққӣ намудаю фаъолияти эъҷодкорӣ аз олами ҳайвонот ҷудо гардидааст.

Просмотров: 1753

Таснифоти (классификатсия) заминҳои вайроншуда дар Тоҷикистон

Дата добавления: 2016-03-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Заминҳои вайрон шуда ин худ гум шудани хосияти табии замин ва қабатҳои он аст. Барои пурратар омӯхтани заминҳои вайроншуда асосан онро классификатсия намудаанд, ки пеш аз ҳама сабаби пайдоиш, намудхои вайроншавӣ, марзҳои бавуҷудоии заминҳои вайрон шуда ба инобат гирифта мешавад.

Просмотров: 2201

ХУСУСИЯТҲОИ ҶОЙГИРКУНӢ ВА ҲОЛАТИ ЗАМИНҲОИ ВАЙРОНШУДА ДАР ТОҶИКИСТОН

Дата добавления: 2016-03-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Обектҳои тадқикотии экология аз компонентҳои табии - атмосфера, гидросфера, литосфера иборат буда, ҳар яке дар навбати худ функсияҳои экологии муҳимро дар сайёраи сайёраи Замин иҷро намуда экосистемаи бузурги табииро ташкил мекунад.

Просмотров: 3053

Ҳифзи ҳуқуқии атмосфера

Дата добавления: 2016-03-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Мубориза алайҳи покии ҳавои атмосфера яке аз масъалаҳои муҳими рӯз буда, барои мӯътадилии фаъолияти набототу ҳайвоноти тамоми кишварҳои сайёра зарур мебошад.

Просмотров: 1784

Чорабиниҳо оид ба ҳалли мушкилоти ифлосшавии атмосфера дар Тоҷикистон

Дата добавления: 2016-03-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Мубориза барои дар ҳолати табиӣ нигоҳ доштани қабати газии атмосфера яке аз омилҳои баланд бардорию нигаҳдории саломатии инсон, дар меъёри муайян нигоҳ дории намудҳои ҳайвонот ва набототи ҳар як сарзамин мебошад.

Просмотров: 2372

Тағийрёбии таркиби гази атмосфера ва оқибатҳои экологии он

Дата добавления: 2016-03-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Инсон ва табиат аз ҳамдигар ҷудо нашаванда буда, ягонагии бузургро ташкил мекунанд. Барои инсон табиат ҳамчун муҳити зист ва ягона сарчашмаи қонеъ гардонандаи талабот ба ҳисоб меравад. Табиат ва сарватҳои он боигарии асосиест, ки инсон дар он умр ба сар мебарад ва ҷамъияти инсонӣ инкишоф меёбад.

Просмотров: 5982

Тағйирёбии муҳити табиӣ дар натиҷаи раванди табии - техногени ва оқибатҳои экологии он

Дата добавления: 2016-03-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Барои фаъол гаштани раванди табиӣ – техногени роли обамборҳо хеле назаррас аст. Дар Шимолии Тоҷикистон (вилояти Суғд), ин обамборҳоро асосан бо мақсдаи ирригатсия ва гирифтани энергия

Просмотров: 2244