|

Мавзӯъҳо

Сиёсатшиносӣ (Политология)

СИСТЕМАИ СИЁСИ

Дата добавления: 2016-04-11

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Маҷмўи институтҳои иҷтимоии давлитию ғайридавлатӣ, ки ба қоидаҳо ва дастурҳои тартиботи сиёсии ҷомеаи мушаххас итоат намуда аз институтҳои тартиботи сиёсӣ: қоидаҳо, меъёрҳо, шуур ва маданияти сиёсӣ, инчунин раванди сиёсӣ таркиб меёбад, системаи сиёсӣ номида мешавад.

Просмотров: 4875

ҲОКИМИЯТИ СИЁСӢ

Дата добавления: 2016-04-11

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҷараёни инкишофи дуру дарози ҷамъияти обшинаи ибтидоӣ дар зинаи сеюми тараққиёташ дар дохили қабила бою камбаѓалро ба вуҷуд овард. Сараввал тамоми аъзоёни қабила инро ҳамчун ҳолати табиӣ медонистанд, чунки тамоми ҳаёти онҳоро як шахс, пешвои қабила идора мекард.

Просмотров: 5528

ДАВЛАТ ҲАМЧУН ИНСТИТУТИ СИЁСӢ

Дата добавления: 2016-04-11

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Давлат қабл аз ҳама институти сиёсии идоракунии ҷамъият, таъминкунандаи молиявӣ, муташаккил ва дар он нигоҳ доштани низоми муайян аст, ки дорои мухторияти комил аз корҳои дохилию хориҷӣ буда, ташкилоти ягонаи амалигардонидаи ҳокимият дар кишвари хеш аст.

Просмотров: 4153

ХУСУСИЯТИ БАРҚАРОРШАВИИ ҶОМЕАИ ШАҲРВАНДӢ ДАР ТОҶИКИСТОН

Дата добавления: 2016-04-11

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ибораи «ҷомиаи шаҳрвандӣ» дар илми сиёсатшиносӣ нав набуда таърихи тўлонӣ дорад. Агар ба андешаҳои дар ин хусус ифодакардаи мутафаккирони пешин эътибор диҳем, дарк менамоем, ки пайдоиши ин ба замони ҷомиаи ибтидоӣ муттаалиқ будааст. Аз ҳамон вақте ки бар болои ҳокимияти шаҳрвандон одамони ба таври махсус муссаллаҳгашта мебароянд, он ташкили ҷамъиятро ташкилоти сиёсӣ - давлат иваз менамояд.

Просмотров: 3778

Назария ва мактабҳои сиёсии хозиразамон

Дата добавления: 2016-04-11

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Асри ХХ нақши сиёсатро дар ҳама соҳаҳо - иқтисодиёт, фарҳанг, иҷтимоиёт, муносибати байни давлату миллатҳо боло бардошта, яке аз унсурҳои муҳими маданияти маънавӣ гардидааст.

Просмотров: 1686

Акидаҳои сиёсии мутафаккирони тоҷику форс

Дата добавления: 2016-04-11

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Афкори сиёсӣ- иҷтимоии халқи тоҷику форс таьрихи тўлонӣ дорад. Он аз қадимулаём ба таври шифоҳӣ, бадеӣ ва нигоштаҳои фалсафӣ-ахлоқӣ акс ёфта, тулӣ беш аз 5 ҳазор сол ташаккул ёфта, ғанӣ гаштааст.

Просмотров: 6351

Инкишофи ақидаҳои иҷтимои - сиёсии рупои ғарби

Дата добавления: 2016-04-11

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Пешрафту инкишофи илм, умуман, ва илми сиёсатшиносӣ чун ҳамагуна илмҳои дигар, махсусан, ба таҳлили ҳамаҷонибаи афкори сиёсии гузаштагон ниёз дорад.

Просмотров: 2686

Сиёсатшиносӣ ҳамчун илм...

Дата добавления: 2016-04-11

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Сиёсатшиносӣ дар ҷумҳуриҳои собиқ Шўравӣ предмети нав буда, ба наздикӣ ба барномаи таълимии мактабҳои олӣ дохил карда шудааст. Зикр кардан зарур аст, ки ҳатто китобҳои дарсии сиёсатшиносие, ки имрўз дар дасти устодону донишҷўён ҳастанд, бо гуногунмазмунию гуногунмундариҷагӣ ва ҳаҷм аз ҳам фарқ доранд.

Просмотров: 8812