|

Мавзӯъҳо

Шумо дар инҷо метавонед бо мавзӯъҳои Базаи маълумот шинос шавед!

Эътимодият (надежность) ва бехатарии (безопасность) базаи маълумот. Усулҳои кор бо ҷадвалҳои базаи маълумот

Дата добавления: 2017-09-05

Добавил (а): Алишер Фозилов

Лексияи 5 Эътимодияти базаи маълумот накши мухимро мебозад. Окибати гум кардани хуччате, ки дар тахриргари матни ё тахриргари графики сохта шудааст бо харчи вакте, ки барои азнавбаркароркунии он лозим аст, бахогузори намудан мумкин аст. Гум намудани базаи маълумот ба катъ гардидани сохаи истехсолот оварда расонида метавонад, ки он окибати глобали дорад. Бзахои маълумоте вучуд дорранд, ки аз онхо харакати наклиёт, кори бонкхо ва ташкилотхои саноати вобаста аст. Базахое мавчуданд, ки маълумотхои хаётан зарури хусусияти тибби доштаро дар бар мегиранд.

Просмотров: 1214

Сохтани базаи маълумот Ҷадвалҳо ва усулҳои сохтани онҳо

Дата добавления: 2017-09-05

Добавил (а): Алишер Фозилов

Лексияи 4.Чадвалхо- объектхои асосии базаи маълумот ба хисоб мераванд. Бе дархост, форма, хисобот кор кардан мумкин аст, аммо агар чадвал набошад, маълумотро дар чое сабт карда намешавад, яъне база низ нест. Сохтани база аз сохтани чадвали аввалин огоз мешавад.
Сохтани чадвал аз муайян намудани майдонхои ва таъин намудани хусусияти он иборат аст. Он аз пахши тугмаи «Создать» дар оинаи базаи маълумот оғоз меёбад.

Просмотров: 3040

Ташкили СИБМ дар MS Access. Мафҳуми объект, хусуиятҳо ва тавсифи онҳо

Дата добавления: 2017-09-05

Добавил (а): Алишер Фозилов

Лексияи 3.Системахои идоракунии базаи маълумот (СИБМ) – ин воситахои барномавие мебошанд, ки бо воситаи онхо метавонем базаи маълумот созем, онро пур намоем ва бо он кор намоем. Дар чахон системахои идоракунии базаи маълумоти гуногун мавчуд аст. Бисёрии онхо дар асл махсули тайёр набуда, забони барномасозии махсусгардонидашудае мебошанд, ки хар шахси ин забонро азхуднамуда метавонад худ чунин сохторхоеро, ки ба ӯ қулай аст, созад, ба он элементхои лозимаи идоракуниро дохил намояд. Ба ин забонхо Clipper, Paradox, FoxPro тааллук доранд.

Просмотров: 2636

Мафҳумҳои асосии системаҳои идоракунии базаи маълумот

Дата добавления: 2017-09-05

Добавил (а): Алишер Фозилов

Лексияи 2.Системаи идоракунии базаи маълумот (СУБД, DBMS – Data Base Management System) гуфта барнормаеро меноманд, ки барои сохтан ва бурдани базаи маълумот пешбинӣ шудааст, инчунин ташкили дастрасӣ ба маълумот ва коркарди онро дар назар дорад.

Просмотров: 3271

Лексияи 1. Муққадимаи фанни базаи маълумот

Дата добавления: 2017-09-05

Добавил (а): Алишер Фозилов

Яке аз функсияхои асосии компютер ин нигахдории информатсия мебошад ва яке аз воситаи асосии пахншудатарини ингуна нигахдори базаи маълумот ба хисоб меравад. Базаи маълумот - ин файли формати махсус мебошад, ки информатсияи бо тарзи махсус сохташударо нигох медорад.

Просмотров: 1646

Пакет программаи MS Access ва имкониятҳои он

Дата добавления: 2015-12-17

Добавил (а): Алишер Фозилов

Access - системаи универсалии идоракунии базаи маълумотҳо (СИБМ) мебошад

Просмотров: 2496

Маълумоти умумӣ дар бораи базаи маълумотҳо

Дата добавления: 2015-12-17

Добавил (а): Алишер Фозилов

10 сол пештар базаи маълумотҳоро танҳо барномачиёни касбӣ истифода мебурданд

Просмотров: 4023

Ҳисоботҳо. Саҳифаҳо. Макросҳо ва модулҳо

Дата добавления: 2013-01-19

Добавил (а): Сино Эгамбердиев

Просмотров: 2333

Барномаи СУБД–и Microsoft Access Стрктураи базаи маълумот, майдонҳо

Дата добавления: 2013-01-19

Добавил (а): Сино Эгамбердиев

Просмотров: 4950

Намудҳои маълумотҳо дар Microsoft Access. Ҷадвалҳо. Дархостҳо

Дата добавления: 2013-01-19

Добавил (а): Сино Эгамбердиев

Просмотров: 3902