|

Кори Курсӣ: Шакл ва асосҳои методологии менеҷмент

Тартибдиханда: ya.ru, google.com

Дохил кард: Алишер Фозилов

Санаи дохилгардида: 2018-12-01

Нақша:

           Сарсухан  ……………………………………………………… ……….3

  1. Матлаб ва асосҳои методологии менеҷмент  ……………………….4
  2. Мафҳуми идоракунӣ ва менеҷмент………………………………… . 9
  3. Мақсад ва вазифаҳои менеҷмент…………………………………… .14

4. Шаклҳо ва самтҳои менеҷмент …………………………………..…  17
5. Соҳаҳо ва дараҷаҳои идоракунии корхонаҳо …………………..… 23
6. Нақши роҳбар дар системаи идоракунии ташкилот ………..…  28
Хулоса …………………………………………………………… ……  33

Адабиётҳои  истифодашуда …………………………………………34

Сарсухан
Усули нави хоҷагидорӣ, ки дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тарзи иқтисодиёти бозорӣ ташаккул меёбад, ба мутахассисоне, ки соҳиби донишу малакаи мукаммали менеҷменти муосир мебошанд, беандоза ниёзманд аст. Хусусан, маҳз муассисаҳои савдо бештар ниёзманди чунин мутахассисонанд. Аз ин лиҳоз, роҳбарони ин муассисаҳо бояд дар мўҳлати кўтоҳ усули нави идоракунии фаъолияти тиҷоратии муассисаҳои гуногунмоликияти рақобатпазир, самараовар ва матонату устувори бозорӣ доштаро омўзанд ва дар фаъолияти худ истифода баранд.
Масъалаи мазкур барои муассисаҳои савдо хеле муҳим аст, чунки дар шароити бозорӣ вазъи фаъолияти онҳо комилан тағйир меёбад.
Муассисаҳои тиҷоратӣ дар шароити муносибати бозорӣ соҳиби алоқаҳои озоди молию пулӣ мегарданд, аз ҷиҳати иқтисодӣ мустақил шуда, масъулияти фаъолияти хоҷагидориашон пурра ба ўҳдаи онҳо гузошта мешавад. Дар ин шароит менеҷерҳо бояд тафаккури идоракунии худро оид ба фаъолияти сохтори менеҷменти ташкилот мувофиқ намоянд ва барои самаранокии ташкилот мусоидат кунанд.


 Матлаб ва асосҳои методологии менеҷмент
Матлаби менеҷмент аз омўхтани муносибат ва робитаи одамон дар ҷараёни идоракунии ташкилот иборат мебошад.
Илми идоракунӣ ҳамчун илми иҷтимоию иқтисодӣ буда аз се ҷузъи таркибӣ иборат аст: якум асоси методологии идоракунӣ, дуюм назарияи идоракунӣ, сеюм илмҳои махсусе, ки ба унсур, вазифа ва ҷабҳаҳои идоракунӣ мансуб аст.
Бунёди методологии менеҷментро пеш аз ҳама асосҳои назарияи иқтисод, механизми истифодаи қонунҳои талаботу пешниҳод, қонуни қиммат, хароҷот ва баъзе усулҳои илмии фалсафа ташкил медиҳанд.
Ҷавҳари асосии илми менеҷментро дар шароити бозорӣ назарияи идоракунӣ ташкил медиҳад.
Асосҳои методологии менеҷментро таълимоти диалектикӣ ташкил медиҳад, зеро таҳқиқи диалектикӣ имконият медиҳад, ки ҷавҳару робитаи ин ё он ҳодиса, ки ба ҷараёни идоракунӣ мансуб аст, муайян гардад.
Усули диалектикии таҳқиқ таҳлил ба шумор меравад. Ин усул ба роҳбар имконият медиҳад, ки санаду далелҳои заруриро дарёфта, баъди омўзишу тафтиш хулосаҳои муфид бароварда тавонад.

 

 

Барои гирифтани давоми Кори Курсӣ ба администратори сомона муроҷиат намоед! Маводҳо ройгон дастрас карда намешавад!!! (Ҳамагӣ 34саҳ)(Viber)(+992)985-400-800

Дидан карданд: 738

Рефератҳои нав:

Кори Курсӣ: Асъор танзим ва назорати он

Кори Курсӣ: Мафҳуми гумрук

Кори Курсӣ: Шакл ва асосҳои методологии менеҷмент

Кори Курсӣ: Шакл ва намудҳои батанзимоварии ҳуқуқии бизнес дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Кори Курсӣ: Масълаҳои барномасозии хатти

Коментари дохил карданд:

Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: