|

Кори Дипломӣ: Нақши қоғазҳои қиматнок дар иқтисодиёти кохонаҳо

Тартибдиханда: ya.ru, google.com

Дохил кард: Алишер Фозилов

Санаи дохилгардида: 2018-10-25

НАҚШАИ  КОР:

Сарсухан ………………..……………………………………………...3-5 Боби 1. Мафҳуми қоғазҳои қиматнок ва нақши онҳо дар                  иқтисодиёт…………………………………………...……………….6-32
1.1 Гурўҳбандии қоғазҳои қиматнок …………...…….…...........6-17
1.2.Амалиётҳо бо қоғазҳои қиматнок дар биржаҳои            фондӣ………………..………………………..…..…………….18-27
1.3.Қурбгузории қоғазҳои қиматнок …………….….…..28-32
Боби 2. Қоғазҳои қиматнок ҳамчун cарчашмаи иловагии сармоягузорӣ дар иқтисодиёт …….…………….……..33-63
2.1. Асосҳои ташкили бозори қоғазҳои қиматнок..33-36
2.2. Даромаднокӣ аз истифодаи қоғазҳои қиматнок
ва истифодаи онҳо дар иқтисодиёт …….…..……….37-42
2.3. Самтҳои самаранок истифодабарии қоғазҳои қиматнок дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ………………43-52
2.4. Дурнамо ва масоили қоғазҳои қиматнок дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ………………………………………………….....…53-63
 Хулоса………………………………………………….……….……64-66

 Рўйихати адабиёт ………………………………...……..………67

Сарсухан
Қоғазҳои  қимматнок ҳануз аз асрҳои асри миёна маълум буданд, баъди кашфиётҳои бузурги ҷуғрофӣ доираи савдои байналхалқӣ ниҳоят васеъ шуда буд. Аз ин рў, тоҷиронро зарур буд, ки миқдори калони сармоя ҷамъ оварданд. Ғайр аз ин, қисми зиёди тоҷирони бузург аз ўҳдаи хароҷоти азхудкунии бозорҳои тиҷоратӣ ва таъминоти ашёи хом баромада натавониста, маҷбур шудаанд, ки сармояҳои худро якҷоя карда, фаъолият намоянд. Дар натиҷаи ҷамъитҳои саҳҳомии ҳаландӣ, ангилис ва ғайраҳо пайдо шудаанд. Чуноне ки таҷрибаи беш аз чорасраи мамлакатҳои мутараққии ҷаҳон нишон дод, қоғазҳои қимматнок дар Рушду нумҷи иқтисодиёти ҳар як мамлакат ҳисаи калон мебозанд, имконият медиҳад, ки буҷаи мамлакат аз ҳисоби андоз аз хариду фурўши   қоғазҳои қимматнок қанъ гардад, даромаднокии мизоҷони ҳуқуқи ва воқеӣ аз ин ҳисоб баланд гардад.
Тараққиёти муноситбатҳои бозори ташакули чунин бозореро металабад, ки бояд ин усулиҳои босамараи ҷалбкунии сармоягузориҳо, андухтҳо ва истифодаи сармоя баҳри эҳтиёҷоти иқтисодиёти кишварро таҳия гардонад. Ҷараёни ташаккулёбии тараққӣ ёфтани бозори қоғазҳои қимматнок дар шароитҳои ҷойдошта характери объективӣ ва қонуни дорад. Пеш аз ҳама, дар натиҷаи мураккабият ва васеъ гардидани фаъолияти истеҳсолӣ ва тиҷорати талаб дар ҷалб намудани ҳаҷми харҷи бештари воситаҳои қарзӣ меафзояд, ки онро аз ҳисоби барориш ва фурўши қоғазҳои қимматнок қонеъ гардонидани мумкин мегардад.
Баҳри сохтан ва вусаъти додани бозори қоғазҳои қимматнок дар ҷумҳури «Барномаи миллии тарақиёти бозори қоғазҳои қимматнок ва маблағгузориҳо» аз ҷониби Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистонкор карда баромада шудааст. Мувофиқи ин барнома Вазорати молияи ҶТ чорабиниҳои зеринро ба дўш гирифтааст:

Боби 1. Мафҳуми қоғазҳои қиматнок ва нақши онҳо дар иқтисодиёт.

    1. Гурўҳбандии қоғазҳои қиматнок.

Қоғазҳои кимматнок дорои хусусиятҳое мебошанд, ки онҳоро аз пул фарқ кунондан мумкнн аст. Онҳо метавонанд дар ҳисобу китоб иштнрок намоянд, дар муҳлатҳои зарурӣ 6а пул табдил дода шаванд, ба сифати замонат хизмат намоянд, ба муҳлати чандин сол ё бе муҳлат 6а таври мерос дода шавад.
Дар ибтидо тамоми қоғазҳои қимматнок танҳо дар шаклп қоғаз амал мекарданд ва номи аслии онҳо низ аз ҳамин бармеояд. Нархи ин гуна қоғазҳо аз руи навиштаҷоти дар он ҷойдошта, ё дар бозор муайян карда мешуд. Инкишофи ояндаи бозори қоғазҳои қимматнок ба навовариҳои техникаи ҳисоби электронӣ вобаста аст, ки дар натаҷаӣ он аллакай саҳмияҳои навъи электронӣ пандо шуданд, дар ояндаи иаздик онхо дар қоғазҳои қимматнок мақомн махсусро ншгол ҳоҳанд кард.
Дар шаропти нқтисодиёт бозоргони талаботи доими барои аз ҳисоби як шахcе 6а ҳисоби шахси дигар гузаронидани маблағ ба таври доими вуҷуд дорад. Чунин талабот метавонад дар шакли додану ситонидани қарз ва ба воситаи бароришу ҷобаҷогузории қогазҳон қимматнок, дар ҳолатҳо хариду фурўши амвол ва хизматрасони сурат гирад. Дар ин маврид қогазҳон қимматнок ҳамчун як шакли таҷассумёфтаи муносибатҳои бозоргонӣ байни иштирокчиёни бозор ба миён омада, худи ин қоғазҳои қимматнок ба азсифати объекти умумии ин муносибатҳо хизмат мекунанд. Ба таври дигар, ҳама гуна додугирифтҳон шартномави нисбати харид ё фуруш на ба шакли пул ё мол, балки ба воситаи қоғазҳои қимматнок сурат мегнранд. Аммо дар ин маврнд ба ҷои пул ё мол қоғазҳон қимматнок, балки арзнши онҳо амал мекунад ва ин арзиш бояд ё баробари қимати мол ё пул бошад, ё аз онҳо зиёдтар.

Ҳамин тавр, қоғазҳои қимматнок - ин ҳуҷатҳое мебошанд, ки ҳуқуқҳои аввалини соҳиби он нисбати шахси интишорнамуда ба воситаи пешниҳод ё интиқоли онҳоро шаҳодат медиҳанд.

 

 

Барои гирифтани давоми Кори Дипломӣ ба администратори сомона муроҷиат намоед! Маводҳо ройгон дастрас карда намешавад!!! (Ҳамагӣ 95саҳ)(Viber)(+992)985-400-800

Дидан карданд: 645

Рефератҳои нав:

Кори Курсӣ: Асъор танзим ва назорати он

Кори Курсӣ: Мафҳуми гумрук

Кори Курсӣ: Шакл ва асосҳои методологии менеҷмент

Кори Курсӣ: Шакл ва намудҳои батанзимоварии ҳуқуқии бизнес дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Кори Курсӣ: Масълаҳои барномасозии хатти

Коментари дохил карданд:

Каментарй дохил кард: 902113832@mail.com
Санаи дохилгардида: 2019-10-17

администратори хами гурхегуен ки ба ман дар тамос шавад

Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: