|

Реферат: Бозорхои байналхалкии асъор ва молиявию карзи

Тартибдиханда: ya.ru, google.com

Дохил кард: Алишер Фозилов

Санаи дохилгардида: 2018-06-02

1.Бозори байналхалкии асъор: мохият ва хусусиятхои он
2.Иштирокчиёни асосии бозори чахонии асъор
3.Намудхои асосии бозори чахонии асъор ва карз.
1.Бозорибайналхалкииасъор: мохиятвахусусиятхоион.Доираи махсуси муносибатхои бозори, ки ба сифати объекти додугирифти сармояи пули хизмат мекунад, бозорхои чахонии асъорро ташкил мекунад. Онхо дар заминаи ташаккули муносибатхои иктисодии байналхалки баркарор гаштанд. Бозори чахонии асъор ба додугирифтхои асоси оид ба хариду фуруши асъорхо, хам барои таъмини тичорати байналхалки ва хам барои гирифтани фоида ва инчунин гардиши пардохтхои байналхалкии ба пардохти пулии ухдадорихои шахсони хукуки ва вокеъии мамлакатхои гуногун вобаста буда, хизмат мекунад.
Бозорхои асъор аз ду нуктаи назар омухта мешаванд.
Аз нуктаи назари функсионали - бозори асъор ин доираи муносибатхои иктисодиест, ки хангоми гузаронидани амалиёт оид ба хариду фуруши асъори милли ва хоричи ба вучуд меояд.
Аз нуктаи назари институтсионали – бозори асъор, ин мачмуи бонкхо, муассисахои махсуси молиявию кредити, биржахои фонди, шабакахои муосири алока ва инчунин марказхои расмие мебошанд, ки дар онхо хариду фуруши асъорхои хоричи ба милли аз руи курби дар заминаи такозо ва арза баркароргашта гузаронида мешавад.
Бозори асъор дар тобеъияти конунхои ракобат карор дорад. Ба рафтори иштирокчиёни он хохиши максимизатсияи фоида бо назардошти фаркият дар курби асъорхо таъсир мерасонад. Бузургии ин фоидахо ба мувофикати доираи васеъи хатархои сиёси ва иктисоди вобаста аст. Бозорхои миллии асъор, ки ба харакати маблагхои пулии дохили мамлакат хизмат мекунанд, ба бозори чахонии асъор пайваст шуданд, дар онхо амалиёти асъори ва хисоббаробаркуние гузаронида мешаванд, ки ба харакати байналхалкии молхо, хизматхо ва сармояхо вобастаанд. Бозори чахонии асъор, ки аз душанбе то чумъа шабонарузи амал мекунад, ба як чо бозорхои миллии асъорро ба ёрии воситахои муосири коммуникатсия, ба монанди телефон, телеграф, телекс, шабакахои компютери пайваст мекунад.

Барои гирифтани давоми реферат ба администратори сомона муроҷиат намоед! Маводҳо ройгон дастрас карда намешавад!!! (Ҳамагӣ 16саҳ) (Viber)(+992)985-400-800

Дидан карданд: 1046

Рефератҳои нав:

Кори Курсӣ: Асъор танзим ва назорати он

Кори Курсӣ: Мафҳуми гумрук

Кори Курсӣ: Шакл ва асосҳои методологии менеҷмент

Кори Курсӣ: Шакл ва намудҳои батанзимоварии ҳуқуқии бизнес дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Кори Курсӣ: Масълаҳои барномасозии хатти

Коментари дохил карданд:

Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: