|

Реферат: Сиёсати берунаи Тоҷикистон

Тартибдиханда: ya.ru, google.com

Дохил кард: Алишер Фозилов

Санаи дохилгардида: 2017-12-19

Нақша:
Сарсухан

  1. Тавсифи умумӣ
  2. Муносибатҳои сиёсию иқтисодии берунаи Тоҷикистон
  3. Афзалиятҳои тараққиёти сиёсию иқтисодии Тоҷикистон

 Хулоса
Адабиётҳои истифодашуда

Сарсухан
Ҳангомаи асосии тараққиёти иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 90-уми асри XX пастшавии истеҳсолӣ ва иқтидори истеҳсолй мебошад. Сабаби чунин ҳолат кандашавии равобиту муносибатҳои хоҷагии байни ҷумҳурихои Иттиҳоди Шӯравӣ, инчунин вазъияти ноороми сиёсӣ дар дохили худи чумҳурй мебошанд. Маҳсулоти умумии дохилй (МУД) 2,5 баробар кам шуда, 40%-и соли 1990-ро ташкил намуд. Пастравиҳои зиёд дар соҳаи саноат, истеҳсолоти кишоварзӣ ва маҳсулоти молию имкониятҳои он ба таври доимӣ ба амал
меомаданд.
Пастшавии истеҳсолот, талабот, алалхусус талаботи истеҳсолиро доғдор намуд. Ҳаҷми маблаггузори тӯли солҳои 1990-1998 хеле кам шуда. Ҳиссаи маблаггузорӣ дар МУД ба дараҷаи паст фаромад. Меъёри гункунӣ низ ба кам шуд. Коэффитсиенти ба корандозии воситаҳои асосӣ ва аз корбароии онҳо дар дараҷаи тоқатфарсо буд.
Вайроншавии бахши ҳакиқии иқтисодиёт ба самаранокии истеҳсолот таъсири манфӣ расонид. Боздеҳии фондҳо дар миқёси хоҷагии миллӣ ва саноат хеле кам гардид.
Аз иллати норасогии ашёи хом ва маводҳои аз дигар ҷумҳуриҳои собиқ ИҶШС воридшаванда ҳаҷми маҳсулоти умумӣ кам, шумораи бекорон рӯз то рӯз зиёд мешуданд.
То соли 1990-ум саноат яке аз соҳаҳои муҳим ва асоси пешравии иқтисодиёти Тоҷикистон буд. Дар корхонаҳои саноати ҷумҳурӣ 53% махсулоти умумии миллй ва беш аз 30% даромади миллӣ ба даст оварда мешуд. Дар тамоми корхонаҳои саноатӣ беш аз 20% аҳолии қобили меҳнат шугл меварзид. Ҳаҷми афзоиши солонаи истеҳсолоти саноат аз 7% беш буд
Чунин   пешравиҳои   назаррас   баъди   кандашавии   алоқаҳои  истеҳсоли байни     ҷумҳуриҳои собиқ Иттиҳоди Шуравӣ тамоман ноаён монданд

 

Барои гирифтани давоми реферат ба администратори сомона муроҷиат намоед! (Viber)(+992)985-400-800

Дидан карданд: 697

Рефератҳои нав:

Кори Курсӣ: Асъор танзим ва назорати он

Кори Курсӣ: Мафҳуми гумрук

Кори Курсӣ: Шакл ва асосҳои методологии менеҷмент

Кори Курсӣ: Шакл ва намудҳои батанзимоварии ҳуқуқии бизнес дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Кори Курсӣ: Масълаҳои барномасозии хатти

Коментари дохил карданд:

Каментарй дохил кард: gulya99.mail@.ru
Санаи дохилгардида: 2018-05-22

Салом.М??тарам администратори сомона.Аз шумо ?о?иш менамоям, ки реферати сиёсати берунии ТО?ИКИСТОНРО давомашро дохил кунед.

Каментарй дохил кард: gulya99pulotova@gmail.com
Санаи дохилгардида: 2018-05-22

Салом.М??тарам администратор.Аз шумо ?о?иш менамоям, ки реферати сиёсати берунии То?икистонро давомашро дохил кунед.

Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: