|

Реферат: САДРИДДИН АЙНИ

Тартибдиханда: ya.ru, google.com

Дохил кард: Алишер Фозилов

Санаи дохилгардида: 2017-12-18

САДРИДДИН АЙНИ
(1878-1954)
Биёед,  эй рафикон,  дарс хонем,
Ба  бекориву нодонй намонем.
Ба дунё ҳар  касе  бекор гардад,
Ба  чашми ахли  олам хор гардад.
Сардафтари адабиёти муосири точик устод Садридцин Айнй 15  апрели  соли  1878  дар  дехди  Соктареи  ноҳияи  Гиждувони вилояти  Бухорои  Чумхурии  Узбекистон  ба дунё  омадааст.  У
дар дехд хату савод бароварда,  пасон  барои такмили дониш ба шахри Бухоро омад. У аз хурдй рузи некро надид. Касалии вабо  падару  модари  Садриддини  хурдсолро  ба  коми  худ  фуру  бурд. Баъд  аз  ин  бори  зиндагй  ба сараш  афтод,  ки дар  ин  бора дар “Ёддоштҳо”-яш бисёр бадард кисса намудааст. Устод соли  1954 дар Душанбе вафот кард.  Имруз турбати устод дар  чорбоги  ба номи  Айнй  хеле  обод  аст.  Мардуми  кишвар  ва  мехмонони  оликадри  давлатхои дунё турбати  устодро  зиёрат мекунанд.  Хизматхои  устод  С.Айниро  ба  назар  гирифта  бо  фармони Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон ба у унвони олй -  Қаҳрамони  Тоҷикистон дода шуд.
Асарҳои  устод  Айнй  «Дохунда»,  «Гуломон»,  «Ёддоштҳо», «Марги  судхӯр»,  «Одина», «Каҳрамони  халки  тоҷик  - Темурмалик»  ва  ғайра  хазинаи  адабиёти  тоҷикро  ганитар
гардонид. Устод  Айнй  на  танҳо  нависанда,  балки  забоншинос, фархднгнигор,  адабиётшиноси  мумтоз  хастанд  ва  дойр  ба  ин сохахо  асархои  пурарзиш  иншо  кардаанд.  Асархои  илмию
бадеии  устод  барои  олимон,  адибон  ва  хонандагон  мактаби омузишанд. Холо порчаеро аз «Ёддоштхо» ва пораеро «Кахрамони халки точик - Темурмалик» барои мутолиа пешкаши шумо мегардонем.

Барои гирифтани давоми реферат ба администратори сомона муроҷиат намоед! (Viber)(+992)985-400-800

Дидан карданд: 2406

Рефератҳои нав:

Кори Курсӣ: Асъор танзим ва назорати он

Кори Курсӣ: Мафҳуми гумрук

Кори Курсӣ: Шакл ва асосҳои методологии менеҷмент

Кори Курсӣ: Шакл ва намудҳои батанзимоварии ҳуқуқии бизнес дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Кори Курсӣ: Масълаҳои барномасозии хатти

Коментари дохил карданд:

Каментарй дохил кард: salimpardaev46@gmail.com
Санаи дохилгардида: 2017-12-29

Давомаш

Каментарй дохил кард: nasimikromov9900
Санаи дохилгардида: 2018-04-15

Садриддин Айни Кахрамони халки точик Темурмалик.Очерки адаби тарихи.

Каментарй дохил кард: nasimikromov9900
Санаи дохилгардида: 2018-04-15

Мемори дар асри 15

Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: