|

Реферат: Маҳсулот аз ҷиҳати экологӣ тоза (ба мисоли шир)

Тартибдиханда: ya.ru, google.com

Дохил кард: Алишер Фозилов

Санаи дохилгардида: 2017-12-15

  Нақша:

  1. Хусусиятҳои физикаю химиивии шир
  2. Талабот ва сифати шир
  3. Ҷойгиркунию нигоҳдории консерваҳои ширӣ

              Адабиётҳои истифодашуда

1. Хусусиятҳои физикаю химиивии шир
Туршии умумии шир бо ҳарорати Тернер (Т°) ифода мссбад ва аз рӯи титронидан бо махлули ишқорӣ 0,1 (Н)? 100 грамм бо иштироки индикатори фепафаталеин то бетараф намудани рсаксия муайян карда мешавад. Туршии шири навҷӯш 16-18°Т-ро тартиб медиҳад ва вай аз намакҳо, сафеда. гази карбон ва кислотаи лимон вобастаги дорад. Аз рӯи туршии титшуда навҷӯш будани ширро муайян мекунанд. Туршшавии фаъолии шир ин контсентритсияи ионҳои воридот мебошанд. Вай бо логарифмаи манфии консентратсияи ионҳои водород ифода ёфта бо РН ифода карда мешавад.
Чӣ тавре, ки консентратсияи ионҳои водород баланд бошад, аҳамияти РН ҳамон қадар кам мешавад. барои шири навҷӯш РН ба 6,47-6,67 баробар мебошад. Ин гуна турши барои устувории системаҳои каллоидӣ ва тараққиёти бактерияҳо қулай мебошад. Дар вақти паст ва баланд шудани турши ин тараққиёт паст мешавад.
Туршии фаъол суст иваз мешавад, нисбат ба титрй, ки ба хусусияти буфернокии шир вобасга! и дорад. Дар зери ҳаҷми буфсрии шир, андозаи кислота ва ишқоре. ки барои дигар намудани бузургии РН лозим мебошад, фаҳмида мешавад. Ҳаҷми буфсрии шир аз рӯи кислога ба 2,4-2,6 мл, аз рӯи ишкор ба 1,2-1,4 мл баробар мебошад.
Вай аз рӯи миқдори сафеда, намакҳои лимон ва фосфор дигаргун мешавад.
Зиччии шир - ин муносибати ҳаҷми муайяни шир дар 20°С бо ҳамип ҳачми об дар харорати 4°С мебошад, Зиччии шир аз миқдори қисми хушкии таркиби он вобастагӣ дорад. Дар вақти ҳамроҳ намудани об зиччии шир паст мешавад, зиччии шири беравғанкардашуда балапд мешавад. фишори осмотикии шир ба фишори осмотикии хун наздик мебошад. Вай аз миқдори қанди шир ва намакҳо вобастагӣ дорад. Сафеда ва равған ба фишори осматикй таъсирот намерасонад. Чй қадарс, ки фишориосмотикӣ баланд бошад, ҳамон кадар ҳаракати яхкунии шир паст мешавад.
Яхкунии шир - ба миқдори намакҳо ва давраи ширҷӯшонии гов вобастагӣ дорад. Ҳарорати яхкунии шир дар атрофи 0,54-0,58°С мебошад. Х^рорати ҷӯшонидани шир аз об баландтар мебошад ва ба 100°С баробар аст, барои он. ки дар таркиби шир намакҳо ва қанд мавҷуд мебошад.
Часпакии шир: часпакии шир 2 маротиба аз часпакии об баландтар буда, он аз мавҷуд будани равған ва сафеда вобастагӣ дорад, Часпакии шир ба 1,7-2 (об ба 1) баробар аст ва аз давраи ширҷӯшй вобаста асг. Дар вақти фишурдани шир часпакии он пасттар мешавад ва боз барқарор мешавад.

Барои гирифтани давоми реферат ба администратори сомона муроҷиат намоед! (Viber)(+992)985-400-800

Дидан карданд: 451

Рефератҳои нав:

Кори Курсӣ: Асъор танзим ва назорати он

Кори Курсӣ: Мафҳуми гумрук

Кори Курсӣ: Шакл ва асосҳои методологии менеҷмент

Кори Курсӣ: Шакл ва намудҳои батанзимоварии ҳуқуқии бизнес дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Кори Курсӣ: Масълаҳои барномасозии хатти

Коментари дохил карданд:

Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: