|

Реферат:Конуният ва принсипхои фаъолияти идоракунӣ

Тартибдиханда: ya.ru, google.com

Дохил кард: Алишер Фозилов

Санаи дохилгардида: 2017-12-14

Нақша:
Сарсухан
1. Моҳият ва мазмуни менеҷмент
2. Мененер ва накши он дар низоми идоракунӣ
3. Конуният ва принсипхои фаъолияти идоракунӣ
4. Омилҳои муҳити дохилӣ ва берунии корхона
Хулоса


Сарсухан
Гузариш ба иқтисодиёти бозорӣ масъалаҳои гуногуни такомули фаъолияти корхонаву ташкилотҳоро ба миён гузошт. Дар ин шароит мақсади асосии фаъолияти соҳибкорӣ ба даст овардани фоидаи максималӣ мебошад, зеро самаранокии фаъолият сарчашмаи асосии такрористеҳсолии васеъ, афзуншавии даромади корхона мебошад. Ҳоло дар миқёси Ҷумҳурии Тоҷикистон корхонаҳои гуногун аз ҷиҳати шаклҳои ташкилӣ, сохтор, намуди фаъолият амал мекунанд. Вале самаранокии онҳо на ҳама вақт ба талаболти тараққиёти ҷумҳурӣ мувофиқат мекунад. Аз ин рӯ ҳалли масъалаи баланд бардоштани самаранокии фаъолияти корхона яке аз масъалаҳои мубрами рӯз мансуб меёбад. Бинобар ин идоракунии стратегӣ ин ҷараёни муайянкунӣ ва равобити корхона бо муҳити он, ки иборат аз амалигардонии мақсадҳои интихобшуда ва кӯшишҳои ба даст овардани вазъи дилхоҳи муносибатҳо бо муҳит тавассути тақсимоти захираҳо мебошад, ки имконияти самаранок ва натиҷанок амал кардани корхона ва вохидҳои онро медиҳанд.

Дидан карданд: 1410

Рефератҳои нав:

Кори Курсӣ: Асъор танзим ва назорати он

Кори Курсӣ: Мафҳуми гумрук

Кори Курсӣ: Шакл ва асосҳои методологии менеҷмент

Кори Курсӣ: Шакл ва намудҳои батанзимоварии ҳуқуқии бизнес дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Кори Курсӣ: Масълаҳои барномасозии хатти

Коментари дохил карданд:

Каментарй дохил кард: Сорбон Холзода
Санаи дохилгардида: 2018-10-11

Бародар Рефератора пурра партоед намешава

Каментарй дохил кард: юсуф реферат
Санаи дохилгардида: 2019-03-07

асосхои демография

Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: