|

Реферат:Андоз аз арзиши иловашуда

Тартибдиханда: ya.ru, google.com

Дохил кард: Алишер Фозилов

Санаи дохилгардида: 2017-12-12

Андоз аз арзиши иловашуда
Накша

  1. Андоз аз арзиши иловашуда
  2. Аксизхо
  3. Андоз аз фуруш (нахи пахта ва алюминийи аввалия)
  4. Андоз аз фуруши чакана
  5. Пардохтхои гумруки ва намудхои онхо

          Андоз аз арзиши иловашуда
Ҳамчун андози  гайримустаким бояд дар тамоми мархилахои истехсолот, муомилоти молхо, ичрои корхо ва хизматрасони пардохта  шавад. Андоз аз арзиши иловашуда, шакли ба бучет гирифтани кисми арзиши дар чараёни  истехсол ва муомилоти мол, ичрои кор ва хизматрасони дар каламрави Чумхурии Точикистон иловашуда, инчунин кисми арзиши тамоми молхои андозбандишавандаи ба каламрави Чумхурии Точикистон воридшаванда мебошад.
Маблаги  андоз аз арзиши иловашуда, ки бояд аз амалиёти андозбандишаванда пардохта шавад, хамчун фарки байни маблаги андоз, ки аз чунин муомилот хисобу зам карда шудааст ва маблаги андозе, ки мутобики мукарароти хамин фасл бояд тибки хисобнома - фактурахои андоз оид ба андоз аз арзиши иловашуда хисоб карда шавад, муаян мегардад.
Маблаги андоз аз арзиши иловашуда, ки бояд аз воридоти андозбандишаванда пардохта шавад, бо рохи зарби воридоти андозбандишаванда ба меъёри андоз аз арзиши иловашуда муаян карда мешавад.
Объектхои андоззбанди андоз аз арзиши иловашуда амалиёти андозбандишаванда ва воридоти андозбандишаванда мебошад. Тахвили молхо ичрои корхо ва хизматрасони, ба истиснои тахвили молхо, ичрои корхо ва химатрасони, ки аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда озод шудаанд ва дар доираи фаъолияти сохибкории мустакилонаи шахсон анчом дода мешаванд, агар онхо мутобики моддахои 218 ва 219 – и Кодекси андози Чумхурии Точикистон ичрошаванда эътироф гарданд, амалиёти андозбандишаванда мубошанд. Агар андозсупоранда молхоро (корхоро, хизматрасонихоро) бо пардохти андоз аз арзиши иловашуда харад маблаги дахлдорро ба хисоб гирад (ё хукук ба хисоб гирифтан дошта бошад), истифодаи чунин молхо (ичрои корхо, хизматрасонихо) ё натичапи истифодаи молхо (ичрои корхо, хизматрасонихо) барои фаъолияти гайрисохибкори амалиёти андозбандишаванда хисобида мешавад.
Тахвили молхо, ичрои корхо ё хизматрасонии андозсупоранда ба кормандони худ, аз чумла ройгон, амалиёти андозбандишаванда мебошад.
Тахвили молхо, ичрои корхо, хизматрасони, агар онхо тибки мукарароти Кодекс андоз аз арзиши иловашуда озод набошанд, аз чониби як вохиди махсус ба вохиди махсуси дигар як шахси хукуки супоридани мустакили андоз аз арзиши иловашуда ба шумор мераванд, инчунин чунин тахвили молхо, ичрои корхо ва хизматрасони ба шахсони тарафи дигар амалиёти андозбандишаванда ба хисоб мераванд.
Арзиши бастахои (зарфхое), ки бояд тибки шарт ва мухлати мукараргардидаи шартномаи (карордоди) тахвили молхо баргардонда шаванд, ба истиснои холатхои фуруши чакана, ба маблаги андозбандишаванда дохил карда намешавад.  Чаканафурушон метавонанд хаями амалиёти андозбандишавандаро ба маблаге, ки онхо ба сифати хакки чуброни баргардонидани бастахо (зарфхо) ба мизочон пардохтаанд, кам кунанд.
Агар бакайдгирии андозсупоранда бекор карда шавад, молхо дар ахзаи бекоркуни дар ихтиёри он карордошта хамчун молхои дар доираи амалёти андозбандишаванда тахвилшуда барраси мегарданд.
Дар холати истехсоли молхо, ичрои кор ва хизматрасонихо аз ашё ва маводи фармоишгар, хангоме, ки сохиби ашё, мавод ва махсули коркард худи фармоишгар аст, амалиёти андозбандишаванда барои коркардкунанда (истехсолкунанда, ичрокунанда) хизматрасони (корхо) доир ба коркарди ашё ва мавод барои молхо (кору хизматрасонихо) ба хисоб меравад.

Барои гирифтани давоми реферат ба администратори сомона муроҷиат намоед! (Viber)(+992)985-400-800

Дидан карданд: 919

Рефератҳои нав:

Кори Курсӣ: Асъор танзим ва назорати он

Кори Курсӣ: Мафҳуми гумрук

Кори Курсӣ: Шакл ва асосҳои методологии менеҷмент

Кори Курсӣ: Шакл ва намудҳои батанзимоварии ҳуқуқии бизнес дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Кори Курсӣ: Масълаҳои барномасозии хатти

Коментари дохил карданд:

Каментарй дохил кард: Ҷамшед
Санаи дохилгардида: 2019-09-16

андоз аз арзиши иловашуда

Каментарй дохил кард: Ҷамшед
Санаи дохилгардида: 2019-09-16

андоз аз арзиши иловашуда

Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: