|

Реферат:АФКОРИ СИЁСИИ ДУНЁИ ҚАДИМ

Тартибдиханда: ya.ru, google.com

Дохил кард: Алишер Фозилов

Санаи дохилгардида: 2017-12-12

АФКОРИ СИЁСИИ ДУНЁИ ҚАДИМ
Нақша:

    1. Афкори сиёсии асримиёнагӣ.
    2. Афкори сиёсии давраи эҳё ва замони капитализм.
    3. Афкори сиёсии марксистӣ.

Пешрафту инкишофи илм, умуман, ва илми сиёсатшиносӣ чун ҳамагуна илмҳои дигар, махсусан, ба таҳлили ҳамаҷонибаи афкори сиёсии гузаштагон ниёз дорад. Тўли асрҳо ақлу заковати халқҳои мухталиф доир ба давлату давлатдорӣ, муносибати сарвари давлат ба омма ва омма ба ў, муносибати халқ ба қарорҳои қабулкардаи ҳокимияти сиёсӣ ва ғ. ҷомеа андешаҳое гуфтаанд, ки ҳоло ҳам моҳияташонро гум накардаанд.
Афкори гузаштагон  ва омўзиши онҳо имконият медиҳад, ки аз таҷрибаи таърихӣ ибрат гирифта онро ба шароити кунунӣ мувофиқ намоему, роҳҳо ва усулҳои судманди амалиёт ва фаъолияти сиёсии халқро мавриди истифода қарор бидиҳем. Масалан, чунин андешаи Конфуций: «Ба одамон он чиро накунед, ки онро барои худ намехоҳед, Дар ин сурат дар давлат ва оила нисбат ба ту душманӣ ҳис намекунанд»! Ин суханон натанҳо барои гузаштагон, балки барои ҳозираю ояндагон ҳам роҳнамои ҳаёти ахлоқию сиёсист.
Ақидаҳои патриахалии вай доир ба давлат ва муносибати бо эҳтиромонаи фарзандону волидайн  бо эҳтироми халқу давлат хамрадифанд.
Таълимоти Конфуций (551-479 пеш аз милод) ва ҷанбаҳои сиёсӣ, ахлоқии вай дар идора намудани давлат ҷолиб аст. Вай ба саволи шумо ба қатли одамони бе принсип ба хотири ба он принсипҳо наздик шудан чӣ тавр менигарад, чунин ҷавоб додааст:
«Барои чӣ давлатро идора карда одамро мекушед. Агар шумо ба накўӣ кўшед, халқ  ҳам накў мешавад».
Намояндаи дигари Чини қадим Мо Тсзи (асри V - IV  пеш аз мелод) гуфтааст «халқ дар давлат асосӣ буда, ҳоким бошад дар ҷои охир аст. Барои ҳамин «фарзанди осмон» ҳамон вақт шудан мумкин аст, ки боварии халқро ба даст орӣ2. Такя ба халқ ва ўро бо роҳи ҳақиқату адолат ва некўсириштӣ ҳидоят намудан дар таълимоти мутафаккирони Чин ҷавҳари асосиро ташккил менамоянд.

Барои гирифтани давоми реферат ба администратори сомона муроҷиат намоед! (Viber)(+992)985-400-800

Дидан карданд: 925

Рефератҳои нав:

Кори Курсӣ: Асъор танзим ва назорати он

Кори Курсӣ: Мафҳуми гумрук

Кори Курсӣ: Шакл ва асосҳои методологии менеҷмент

Кори Курсӣ: Шакл ва намудҳои батанзимоварии ҳуқуқии бизнес дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Кори Курсӣ: Масълаҳои барномасозии хатти

Коментари дохил карданд:

Каментарй дохил кард: Саидмухаммад odinaev_11said_07
Санаи дохилгардида: 2016-05-14

Салом ман мехохам Карз бо нарави хона

Каментарй дохил кард: mr jordan maier
Санаи дохилгардида: 2016-09-25

Мо кор ?онунан та?ти Moneylenders соли 1951 мо пешни?од ?арз?о на?д фавр? ба ?укумат ва бахши хусус? кормандон. Мо бе?тарин хидмат барои шумо пешни?од хо?ад кард. Шумо бояд пул бетаъхир? * Инти?ол хеле зуд ва ба осон? ба сурат?исоби бонкии худ. * Пардохти о?оз ?ашт мо?и баъд аз ба шумо пул ба даст. ?исоби амонат? * Фоиз?ои паст 2% * Пардохти дарозмуддат (1-30 сол) давра иборат мебошад. * М??лати ?арз аст, барои ?исоб?о пардохт ва фасењ аст. * Ч? ?адар ва?т мегирад мабла?гузории? Баъд аз пешни?оди ариза ?арз Шумо метавонед посух аввалияи камтар аз 24 соат интизор. Мабла?гузории дар 72-96 соат пас аз гирифтани маълумот ба мо лозим аст. аз Иртибот бо ширкати корти плостикии Шумо ваколатдор ва и?озатнома и?озатнома. К?маки молияв? ба кишвар?ои дигар. Барои маълумоти бештар ва истифодаи шакл?ои ин ?арз?о дар тамос шавед. E-почтаи электрон?: Thecommunityloancompany@gmail.com Сомона: Thecomloan.com

Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: