|

Сохтор ва системаи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Тартибдиханда: ya.ru google.com

Дохил кард: Алишер Фозилов

Санаи дохилгардида: 2016-01-30

Системаи бучети давлатии Чумхурии Точикистон аз  зинахои зерин иборат мебошад:
- зинаи якум – бучети чумхуриявӣ ва бучетхои фондхои максадноки давлатӣ;
- зинаи дуюм – бучетхои махаллӣ.
Ба бучетхои махаллӣ бучетхои вилояти мухтори Кухистони Бадахшон ва шахру нохияхои он, вилоятхо, шахру нохияхо, нохияхои тобеи чумхуриявӣ ва чамоатхо мансуб мебошад.
Бучети давлати дар шакли Қонуни Чумхурии Точикистон дар бораи бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли навбати молиявӣ танхо аз чониби Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон кабул карда мешавад.
Бучети фондхои максадноки давлатиро Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон дар баробари кабули Конуни Чумхурии Точикистон дар бораи Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли навбатии молияви барраси карда, тасдик менамояд.
Бучетхои махалли дар шакли санадхои хукукии макомоти намояндаги хокимияти махаллӣ тахия ва кабул мешаванд.
Бучети солона барои як соли молияви тартиб дода мешавад. Вай ба соли таквими (календарӣ) мувофик буда, аз 1 январ то 31 декабри давом мекунад.
Системаи бучети давлатии Чумхурии Точикистон ба принсипхои зерин асос меёбад:
- ягонагии системаи бучети давлати;
- тафрикаи даромаду харочот байни сатххои системаи бучети;
- инъикоси пурра ва хатмии даромаду харочоти бучетхо;
- баробарии (мувозинати) бучетхо;
- истифодаи самарабахшу сарфакоронаи маблагхои бучетӣ;
- пардохти пурраи харочоти бучетхо;
- ошкоро будани бучетхо;
- эътиборнокии бучетхо;
- таъиноту максаднокии муайяни маблагхои бучетӣ
Гурухбандии бучетхо ба гуруххо чудо кардани даромаду харочот, манбаъхои маблаггузории касри бучетхо мебошад, ки барои тартиб додану ичрои онхо истифода бурда мешавад ва киёспазирии нишондихандахои бучетхои давлатии Чумхурии Точикистонро таъмин менамояд.
Низом ва тартиби гурухбанди бучетии даромаду харочоти давлатиро Вазорати молияи Чумхурии Точикистон тахия ва тасдик мекунад.

Дидан карданд: 5227

Мавзӯъҳои монанд:

Шакл ва намудҳои қарз

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити иқтисоди бозоргонӣ

Моҳият ва вазифаҳои молия дар шароити иқтисодиёти бозоргонӣ

Бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити иқтисодӣ бозоргонӣ

Шакл ва намудҳои қарз

Низоми қарзӣ ва ташкили он

Моҳият, зарурият ва вазифаҳои қарз

Оқибатҳои иқтисодӣ-иҷтимоии таваррум ва танзими он

Таваррум ва намудҳои он

Гардиши пулӣ ва тартиби ташкили он

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: