|

Хисоботхои бухгалтерии чори

Тартибдиханда: ya.ru google.com

Дохил кард: Алишер Фозилов

Санаи дохилгардида: 2016-01-30

Хисоботхои  бухгалтери  чори  ба  хисоботхоии  мохона  ва  квартали  чудо мешаванд. Тартиботи   тартибдихии  хисоботхоро  барои  банкхои  тичорати  Бонки Миллии Точикистон  мукаррар  мекунад.
Хисоботхои  бухгалтерии  чори дар охири  мох:

 • тавозун
 • рамзхонии  тавозун (  тавозуни  филиали)
 • бакияи  ухдадорихои  карзи  ва  карзхои  пардохтнашудаи  бонк
 • рамзхонии  алохидаи  хисобхои  тавозун   бо  мухлати  чалбкуни  ва  равонакунии  воситахо
 • рамзхонии  алохидаи   хисобхои   тавозуни  барои  нормативхои  иктисодии  фаъолияти бонкхои  тичорати
 • руйхати  карздорони  калон
 • рамзхони  аз  руйи  хисобхои  тавозун
 • «Фонди  оинномавии  бонк»
 • хисоби  нормативхои  иктисоди
 • хисоби   фонди  ухдадории захирахо
 • рамзхонии  хисобхои  тавозун
 • рамзхонии  хисобхои  тавозун  аз  руйи  хисобхои корреспонденти

Хисоботхои   мухосибавии  хармохаи  бонки  тичорати  ба  органхои  андоз  супурда  мешаванд.  Бонкхои  тичоратие, ки  амалиёт  бо  асъори   хоричиро  мегирад,  хисоботи   иловагиро  ба Бонки Миллии Точикистон  месупоранд. Ба  катори  ин  хисобот  маълумотнома  оиди  пардохт  ва  даромади  чори  амалиёт  ба  гайрирезиденти  дохил  мешавад. Хисобот  оиди харакати   асъори  актив  ва  пассиви   барои  чамъи   ахбороти   амалиёт байни   резедентхо   ва   гайрирезедентхо  мебошад. Ахбороти  дар  хисобот буда, барои  тартибдихии тавозуни  пардохтии Чумхурии Точикистон  истифода  мебарад  ва  характери  махфиро  дар хисоботи бонкхои тичорати  дар  охири  хар  як  квартал  ведомости  гардон аз  руйи  тавозун  бо  сомони  ва  асъори  хоричи ,  ведомости  гардони  филиалхо,  хисобот  оиди зарар  ва  фоида,  фонди  сугуртакунии  бонк  аз  муфлисшавиро  дар  бар  мегирад.  Хисобот  оиди  фоида  ва  зарар  хисоботхои  махсуси  худ,  яъне  даромад  ва  харочотро  дорост.

 Хисоботи  солонаи  мухосиби
Ба  катори  хисоботхои  солонаи  мухосибавии бонки  тичорати   дохил   мешаванд:

 • тавозуни  солона
 • хисобот  оиди  зарар   ва   фоида
 • замима  ба   тавозун  оиди  истифодабарии  фоида ва  фондхо
 • хисоби  захира барои талафот  аз  карз
 • хисобот  оиди  вази  назорати  дохилии  бонк
 • арзномаи  фахмондадихи  барои   хисоботи  солонаи мухосиби

Барои тартиб додани хисоботхои молияви дар охири давраи хисоботи солона корхои хатмиро пештара макунанд. Пеш аз хама бонкхо тафтишоти хисоботхои тавозуни ва гайритавозуни, воситахои пули, боигарихо, воситахои асоси ва дигарро мегузаронанд. Дар корхои пештара ухдадорихои дебитори ва кредитори тахлил мешуданд. Суммаи гайриреали бояд аз тавозун ба зарар оварда шавад.
Ухдадории карзи ва фоизи аз руи пардохташави низ тахлил карда мешавад. Дар охир хамаи хисоботхои активию пассивии тавозун тахлил шуда, дар тавозун хисобхои хакики нишон дода мешаванд.
Дар натичаи тафтишот чорахои оиди барзиёди ё камии хисобхо дида мешаванд. Дар давраи тартибдихии хисоботхои молияви хамаи амалиётхо ба итмом мерасанд. Дар рузи якуми соли нав аз руи бакияи хисоботхо кор огоз мекунанд. Бо хамин максад ведомости назорати кушода мешавад. Барои фоъолияти босамар Хисоботи солонаи бонкхои тичорати аз тафтишоти аудитори мегузаранд ва дар охир Хисоботи солонаи мухосиби бо баходихии мусбии аудитори ба Бонки Миллии Точикистон супурда мешаванд.
Проблемахои гузариш ба хисоботхои байналмилиалии бонки
Масъалаи гузариш ба хисоботхои байналмилали дар низоми бонкии ватани макоми мухим доранд.  Дастоврдхои хозираи бокхои тичорати аз хамин омилхо вобаста аст:
аввал, кам будани кадрхои баландихтисос дар ин соха. Маълум аст, ки бе кадрхои баландихтисос низоми бонк рушд намеёбад.
дуюм, тагйрёбии хисоботи бухгалтери .
Агар солхои пеш хисобот аз руи хисобхо дар мухосиботи бонки буд, хозир бошад тахлили ахборот, халли масъалахои идоракуни ва гайра мавчуд аст.
сеюм, камбуди дар базаи нормативии мухосибот, ки амалиёти харрузаро нишон медихад ва дар асоси онхо нишондихандахо ва зарибхои босуботи, бовари ва гайраро истифода кардан гайриимкон аст.
чорум, камбуди дар техника ва технология.
панчум, камбуди дар назорати аудит ива паст будани касби бухгалтери.
Инфрастуктураи бонки бояд аудити баландихтисос, ки натанхо хисоботро тахлил мекунад, балки сифати идоракуни, менечменти бонки дар асоси тахлили хавфноки, леквидноки, даромадноки ва гайра бахо дода мешавад.
Ба гайр аз ин ба инфраструктураи бонки амнияти баландихтисоси хукуки, агенти, бакайдгирии гаравхо ва гайра.
Услубхои асосии хисобхои мухосиби дар асоси стандарти байналмилали:
Фаъолияти бетанафус. Дар асоси ин услуб хисобхои бонки то бархамдихии бонк тагйир намеёбанд. Дар вакти бархамхурии филиали он ё дигар дороихо, онро хамчун зарар шумурдан мумкин аст.
Таксимкуни дар соли молияви. Ичрои ин услуб талаб мекунад, ки активхо ва пассивхоро дар тавозун бояд реали нишон диханд.
Дар асоси меъёри стандарти байналмилали фоида наметавонад аз сиёсати андоз вобаста боша ва дар навбати худ органхои андоз хам набояд ба тартиботи хисоби мухосиби дахолат кунанд.
Гузариш ба услуби байналмилали тартиб додани хисоботхои нави молиявиро талаб мекунад. Ба катори онхо тавозун, хисобот оид ба фоида ва зарар, хисоботи гайритавозуни, замима оиди кори аналитикии бонк, яънетаснифоти портфели карзи ва леквидноки, воситахо, хавф ва даромадноки дохил мешаванд. Дар хисоботи тавозун карзхо бояд бо тархи захирахои барои онхо нишон дода шаванд. Тартиби хисоби фоиз аз рузи карзхои ба таъхир монда дар мухлати махдуд. Хамаи ин кадрхои баландихтисосро талаб мекунад.

        
Вобаста ба хамаи ин бояд хисоботи бонкхои тичорати мутобики стандарти байналмилали бошад ва ин маънои баланд бардоштани менечменти бонкиро дорад.

Дидан карданд: 7076

Мавзӯъҳои монанд:

Маркетинг дар низоми бонкӣ

Таърихи пайдоиши бонкҳо дар Тоҷикистон

Низоми бонкии Ҷумхурии Тоҷикистон дар замони ҳозира

Бонки миллии Тоҷикистон ва вазифаҳои он

Ташкилотҳои молиявии ғайрибонки ва вазифаи онҳо

Вазифаҳои асоси ва мақсади бонки тиҷорати

Муносибати бонки тиҷорати бо Бонки миллии Тоҷикистон

Захираҳои қарзи ва таснифи онҳо

Воситаҳои хусусии бонк

Воситаҳои пулии ҷалбшаванда

Коментари дохил карданд:

Каментарй дохил кард: nozir0105@gmail.com
Санаи дохилгардида: 2016-10-28

калкулятсия чист? хамина чавобаша манба мегуфтед тест омадаги

Каментарй дохил кард: zholov89@mail.ru
Санаи дохилгардида: 2018-04-30

Салом як савол 0,5% хизматрасонии бонкро аз хисоби маош дошта мешавад ёинки аз динар рамзхо

Каментарй дохил кард: Ғиёсиддин ayubov94.96@mail.ru
Санаи дохилгардида: 2019-01-20

Салом счё твои мухосиби лозим

Каментарй дохил кард: Ғиёсиддин ayubov94.96@mail.ru
Санаи дохилгардида: 2019-01-20

Салом ба ман стётҳои муҳосибӣ лозим илтимос касе дошта бошад равон кунетон пешаки миннатдорам


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: