|

Идеологияи сиёсй ҳамчун шакли шуури ҷамъиятӣ

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Сино Эгамбердиев

Санаи дохилгардида: 2013-02-16

Маълумоти кӯтоҳ

Идеологияи сиёсӣ ҳамчун шакли шуури ҷамъиятӣ

Нақша:
1. Мафҳуми идеологияи сиёсӣ. Заминаҳои таърихӣ ва фалсафии пайдоиш ва инкишофи мафҳуми идея ва идеология.
2. Идеологияи сиёсӣ – барномаи иделогӣ.
3. Функсия, мақсад ва вазифаҳои асосии иделогияи сиёсӣ.
«Сиёсатро асосҳое, идора менамоянд, ки ба иқтисодиёт номаълуманд».
1. Мафҳуми иделогияи сиёсӣ. Заминаҳои таърихӣ ва фалсафаи пайдоиш ва инкишофи мафҳуми идея ва иделогия.
Мафҳуми идея аз калимаи юнонӣ буда, шакли дарки ақлии реалияти объективӣ мебошад, ки мақсади он маърифати минбаъда ва навсозии олам аст. Идея дар давраи атиқа ба миён омада буд. Файласуфи Юнони қадим Демокрит идеяро амтом номидааст. Афлотун бошад, идеяро моҳияти идеалии щайримоддӣ, объективияти ҳақиқатан реалии берун аз чизҳои мушаххас ва ҳодисаҳо медонист. Идея дар асрҳои миёна ҳамчун тимсоли ашёҳо ё чизҳои ба рўҳӣ илоҳӣ мансуб фаҳмида мешавад. Гўё, Худо чизҳоро мувофиқи идея ва шакли идеалии худ офаридааст. Идея ҳамчун маълумот дар бораи роҳи маърифати инсонӣ таҳқиқ шуда,масъалаи пайдоиши идеяҳо арзиши маърифатии онҳо, қиммати аз худ намудан ва муносибаташон ба олами объективӣ ба миён гузошта шуд.
Идеология – ин тавсифи функсионалии шуурии ҷамъиятӣ буда, ҳастии ҷамъиятӣ ва манфиатҳою мавқеи ин ё он гурўҳи иҷтимоӣ, синфҳо, умумиятҳои одамонро ифода мекунад.

Муфассалтар...

Дидан карданд: 3289

Мавзӯъҳои монанд:

Ислом хамчун ҷараёни идеологияи динии замони муосир

Консерватизим ҳамчун шакли идеологияи сиёсӣ. Неоконсерватизм.

Табақабандии идеологияи сиёсӣ

Идеологияи сиёси

Идеология ва сиёсат. Роҳҳои ташаккулёбии идеологияи сиёсӣ.

Идеологияи сиёсй ҳамчун шакли шуури ҷамъиятӣ

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: