|

Аудити бахисобгирии захирахои истеҳсолӣ, масолеҳи қиматнок ва молҳо

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Санаи дохилгардида: 2015-12-30

  1. Мақсади санҷиши аудиторӣ ва сарчашмаҳои ахборотӣ.
Захираҳои истеҳсолӣ дар счётҳои боби 2 нақшаи счётҳои «Баҳисобгирии бухгалтери» ба ҳисоб гирифта мешаванд. Сарчашмаи ахбороти мавҷудият ва ҳаракати ин воситаҳо дар хоҷагиҳо счётҳои активии 10 «Масолеҳ» ба ҳисоб меравад, ки дар 8 субсчёт мебошад. Суб… н___
Аудитор ҳангоми гузаронидани санҷиши аудитории захираҳои истеҳсоли пеш аз ҳама ба шакли баҳисобгирии хочаги инъикос мешавад. Вобаста ба сиёсати баҳисобгирии хочагиҳо аудитор бояд донад, ки дохилшавии масолеҳ ба истифодаи счётхои 15, «Тайёркуни ва хариди масолеҳ» ва 16 «Фаркият дар арзиши масолеҳ» ё ба истифодаи ин счётҳо ба амал меояд. Агар дохилшавии масолех ба иштироки счёти15 сурат гирифта бошад он гох дар асоси дохилшавии ҳуҷҷатҳои ҳисоби таъминкунанда, вобаста аз мақони дохилшавии масолеҳ ва хароҷотҳои тайёркуни ва расонидани масолеҳ ба хоҷаги чунин навишт тартиб дода мешавад.
Дт счёти 15
Кт счёти 60, 20,71,76.
Сарчашмаи дигари ахбороти-ҳуҷҷати ибтидои ба шумор мераванд, ки ин ҳуҷҷатҳо инҳоянд;
1. Ордерҳои даромад (шакли № М4) картаи лимити забори (шакли № М8 ва М9а), талабномаҳои борҳати, картошкаҳои ҳисобгирии анбори масолеҳ (шакли № 17), журнали ҳисобгирии молҳои дохилшуда ва бовариномаҳои барои масолеҳгирии додашуда ва ғайра .
Аудитор ҳангоми гузаронидани санчиши аудитори молу масолеҳ бояд ҳуҷҷатҳои гуногуни меъёриро оиди тартиби қабул, ҳисобгири, нигаҳдори ва сарфи масолеҳи қиматнокро омузад, инчунин бо асоси низоми баҳисобгирии масолеҳ, зарфҳо, асбобҳои камнару тезхурдашаванда, қонуни ЧТ, «оиди ҳисобгирии бухгалтери» бо қонуни ЧТ  «оиди фаъолияти аудитори» низомнома оиди бурдани ҳасобгирии бухгалтери ва ҳисоботҳо донад.
Вазифаҳои асосии аудити баҳисобгирии масолеҳ инҳоянд:
-Муайян кардани дурусти ахборот оиди мавҷудияти ҳаракат ва баҳодихи масолеҳи қимматноки корхона; муайян намуд.
-Дурусти инъикоси амалиётҳо дар ҳуҷҷатҳои бухгалтери.
-Аниқ кардани таъмини дуруст нигаҳдории масолеҳи қиматнок ва риояи меъёрҳои муқараршудаи истеъмоли истеҳсоли;
-Муайян кардани дуруст тақсимкунии арзиши масолеҳи қимматноки дар истеҳсолот сарфшуда аз руи объектҳои калькулятсия.
2. Аудити баҳисобгирии амалиётҳо оиди ҳаракати захираҳои истеҳсолӣ.     

Дидан карданд: 3824

Мавзӯъҳои монанд:

Асоси назариявии фаъолияти аудиторӣ

Аудити воситаҳои пулӣ

Аудити баҳисобгирии хароҷотҳои истеҳсолӣ, махсулоти тайёр ва фурўши он

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Аудити ташкили баҳисобгирии бухгалтерӣ ва сиёсати баҳисобгирӣ

Аудити хислатҳои амалиётии ташкилот

Тарзи тартибдеҳӣ ва пешниҳоди хулосаҳои аудиторӣ

Хулосаҳои аудиторӣ

Ҳуҷҷатикунонии аудит ва натиҷаҳои тафтишоти аудиторӣ

Системаи назорати доҳилӣ ва интихоб

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: