|

Хусусиятҳои асосии ташкилоти иҷтимоӣ

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Санаи дохилгардида: 2015-10-30

Мафҳуми «ташкилоти иҷтимоӣ» бо мафҳуми «институти иҷтимоӣ» хеле қаробат дорад. Баъзан ташкилоти иҷтимоиро шакли институти иҷтимоӣ меноманд. Мафҳуми ташкилот, созмон дар соҳаҳои гуногуни илм: кибернетика, иқтисодиёт, биология истифода мешавад. Ин мафҳумро чун муродифи истилоҳии «муташаккил» истифода мебаранд. Дар ҷомеашиносӣ тавассути ин мафҳум муташаккилии фардҳо, гурӯҳҳои иҷтимоӣ, умумиятҳоро ифода менамоянд.
Ташкилоти ҷамъиятӣ як қатор хусусиятҳои хосро доро мебошанд: а) ташкилоти иҷтимоӣ барои ба даст овардани мақсади муайян ва танзими рафтору фаъолияти одамон хидмат менамояд; б) ташкилот барои ба мақсад ноил гаштани аъзоёнаш нақш ва мақомҳои онҳоро муайян месозад; в) ташкилот дар асоси тақсимоти меҳнат ба миён меояд; г) дар ташкилот роҳбарони зернизом тарзу усулҳои хоси танзим ва назоратро кор карда мебароянд; ғ) ташкилоти иҷтимоӣ  низоми тому воҳид маҳсуб меёбад.

Дидан карданд: 1648

Мавзӯъҳои монанд:

Тарзи таҳлил ва тафсири ахбору иттилооти бадастомада

Усул ва равишҳои ҷамъоварии ахбори иҷтимоӣ

Барномаи тадқиқоти иҷтимоӣ

Тадқиқоти иҷтимоӣ ва шаклҳои он

Тадқиқоти мушаххаси иҷтимоӣ

Ташкилотҳои байналхалқии исломӣ

Хусусияти хоси дини ислом ҳамчун институти иҷтимоӣ

Ташаккули дин ҳамчун институти иҷтимоӣ

Симои иҷтимоию сиёсӣ ва фарҳангии корманд

Инсон ҳамчун омили субъективии рушди иқтисодиёт

Коментари дохил карданд:

Каментарй дохил кард: амриша
Санаи дохилгардида: 2015-11-19

хуб


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: