|

Нўшокиҳои беспирт ва камспирт

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Санаи дохилгардида: 2018-09-25

Вобаста аз сохт, намуди ашёи хом ва тарзи тайёркунӣ нўшокиҳои беспирт ба обҳои маъданӣ, нўшокиҳои газнок, нўшокиҳои мевагӣ ва сабзавотӣ тақсим мешаванд. Обҳои табиӣ маъданӣ обҳои зери заминие мебошанд, ки дар таркибашон намакҳои гуногуни маъданӣ на камтар аз 1г/л дучор мешаванд. Онҳоро ба сифати обҳои табобатӣ ва табобатию нўшиданӣ истифода мебаранд, ки маззаи хуши тоза доранд ва ташнагиро мешикананд.
О б ҳ о и м а ъ д а н ӣ маҳлули газ ва намакҳои дар об ҳал шуда мебошанд. Вобаста аз манбаи гирифташуда обҳои маъданиро бо табии ва сунъӣ тақсим менамоянд.
Обҳои маъдании табииро аз чашмаҳои табиӣ мегиранд, ки онҳоро шартан ба нўшиданӣ ва табобатӣ тақсим мекунанд. Обҳои маъдании нўшиданӣ маззаи хуши тоза дошта, ташнагиро мешикананд ва бисёрии онҳоро ҳамчун табобатӣ истифода мебаранд. Аз обҳои маъдании нўшиданӣ бисёртар Нарзан, Боржомӣ, Есентукиро истифода мебаранд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чашмаҳои табии обҳои маъданӣ ба миқдори зиёд мавҷуд мебошанд. Аз он ҷумла дар ноҳияи Ҳисор – обҳои маъдании Шоҳамбарӣ, Қаратоғ; дар ноҳияи Файзобод – оби маъдании Файзобод; дар ноҳияи Айнӣ оби маъдании Нарзан ва дар ноҳияи Истаравшан оби маъданиии Ҳавотоқ мавҷуд мебошад. Обҳои маъдании табобатиро аз рўи таъиноти табибон барои табобати касалиҳои рўдаю меъда истифода мебаранд.
О б ҳ о и м а ъ д а н и и с у н ъ и р о дар натиҷаи дар оби нўшокӣ ҳал намудани намакҳои нейтралии калий(К), натрий(Na), калсий(Ca), магний (Mg) бо ҳамроҳ намудани гази карбон ҳосил менамоянд. Обҳои маъданӣ бояд шаффоф ва бетакшин бошанд. Мазза ва бўйи онҳо бояд ба номи ҳамон об ҷавобгў бошад. Дар баъзеи онҳо такшини намакҳои маъданӣ иҷозат дода мешавад. Дар обҳои маъданӣ намакҳои металлҳои вазнин роҳ дода намешавад. Нўшокиҳои хушк низ мавҷуданд ва онҳо хока ё ҳаб мебошад, ки аз қанд, кислотаи вино, сода ва шираи мева тайёр карда шудааст.       
Обҳои маъданиро дар ҳолати уфуқӣ дар анборҳои торик, дар ҳарорати 120С то як сол ва обҳои маъдании сунъиро то 15 рўз нигоҳ медоранд.
Ш а р б а т ҳ о и м е в а г и р о аз меваю буттамеваҳо мегиранд, ки таркиби онҳо ба меваҳои тару тоза монанд аст. Онҳо ҳамчун нўшокиҳои парҳези хунуккунанда, ташнашиканак ва дессертӣ дар байни халқ машҳур мебошанд. Вобаста аз тарзи истеҳсол онҳо ба шаффоф, нимшаффоф ва ғайришаффоф тақсим мешаванд. Ба шарбатҳои шаффоф шарбати себӣ, анорӣ, гелосӣ ва ғайра дохил мешаванд. Ба шарбатҳои нимшаффоф шарбати тути сиёҳ, марминҷонӣ, биҳигиро дохил кардан мумкин аст. Бо мағзи ширадораш шарбатҳои зардолугӣ, шафтолугӣ, афлесунӣ ва ғайра истеҳсол карда мешавад. Ҳоло саноати пиваю оббарории Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 30 намуди обҳои мевагиро истеҳсол карда истодааст.
Шарбатҳо аз консентратҳои маҳлули обии қанд ва он маҳсулоте, ки барои нўшокиҳои мевагӣ истифода бурда мешаванд, тайёр карда мешаванд. Шарбатҳои меваю буттамевагиро, ки дар таркибаш 4 - 10% қанд дорад, бо чунин хелҳо - шарбати нокӣ, лимонӣ, афлесунӣ, олугӣ ва ғайра ҷудо мекунанд.
Ҳамаи шарбатҳоро бо навъи олӣ ва якум ҷудо менамоянд ( ба ғайр аз қандӣ). Шарбатҳои навъи олӣ шаффоф буда, маззаи меваи истифода бурда шударо доранд ва ба онҳо такшинӣ иҷозат дода намешавад. Мазза ва бўи шарбати навъи якўм нисбатан ба навъи олӣ сусттар мебошад. Шарбатҳоро дар анборҳои салқин ва торик дар ҳарорати 0 то 800С ва намнокии нисбии ҳавояш 75% то як сол нигоҳ доштанн мумкин аст.
Ш и р а ҳ о р о дар натиҷаи ҷўшонидан ва ғафс намудани шарбати меваю буттамеваҳо ҳосил менамоянд. Онҳоро барои истеҳсоли нўшокиҳои ғайриалкаголӣ истифода мебаранд. Аз рўи навъ онҳоро ба навъи олӣ ва якум тақсим менамоянд. Онҳоро дар ҳарорати 100С нигоҳ доштан ба мақсад мувофиқ аст.
Н ў ш о к и ҳ о и беспирти газдорро бо истифодаи шарбатҳои меваю буттамевагӣ, қанд, моддаҳои хушбўйкунанда, кислотаҳои истеъмолӣ, рангҳои истеъмолӣ ва оби нўшокии газдор истеҳсол менамоянд. Вобаста аз сохти маҳсулоти асоси нўшокиҳои газдорро ба нўшокиҳои сифати баланддошта, сифати оддӣ, нўшокиҳои диссертӣ ва диабетӣ тақсим менамоянд. Ин гуна нўшокиҳоро дар анборҳои торик дар ҳолати уфуқӣ то 7 рўз нигоҳ медоранд.
Б а н ў ш о к и ҳ о и к а м с п и р т инҳо дохил мешаванд: квас ва пива. Ин нўшокиҳо дар таркиби худ 1 - 7% спирт доранд (истеҳсоли онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар дошта шудааст).
Квас ин яке аз нўшокиҳои ташнашикан ба ҳисоб меравад ва ҳамагӣ дар таркибаш 0,4 – 2% спирт дорад. Вобаста ба ашёи хом ва технологияи истеҳсол ду намуди квасро аз ҳамдигар фарқ мекунанд:
а) кваси нонӣ; б) кваси мевагӣ.
Кваси нонӣ ин яке аз нўшокиҳои оддитарини русӣ ба ҳисоб меравад, ки дар вақти туршшавии хамир истеҳсол карда мешавад. Ашёи хом барои истеҳсоли ин намуди квас сумалаки ҷавӣ, орди ҷавдор, қанд, хамиртуруш ва об ба ҳисоб меравад. Баъзе вақтҳо аз хлеб нўшокии ба квас монанд тайёр мекунанд, ки дар таркибаш тамоман спирт надорад. Одатан ин нўшокиро дар шишаҳои нимторик, квасро бошад дар бочкаҳои гуногун гирифта ва ба фурўш мебароранд.
Нўшокиҳои нонӣ ва квасро дар ҳарорати 2 - 120С нигоҳ доштан ба мақсад мувофиқ аст. Агар ҳарорат 200С бошад, квасро ду шабонарўз, нўшокиҳои нониро 3-5 шабонарўз нигоҳ доштан мумкин мебошад.
Кваси мевагиро аз боқимондаи шарбати меваҳо бо ҳамроҳ кардани об, қанд дар натиҷаи туршкунӣ истеҳсол мекунанд. Кваси мевагии себ, клюква ранги хира дорад. Умуман, ранг, мазза, бўи кваси мевагӣ ба мевае, ки аз он квас истеҳсол карда мешавад, бояд хос бошад. Кваси мевагиро танҳо дар бочкаҳо ҷобаҷо карда ба фурўш мебароранд.
Пива ҳам нўшокии камспирт ба ҳисоб меравад. Дар вақти рехтан кафк мекунад ва яке аз нўшокиҳои паҳншудатарин ба ҳисоб меравад. Ашёи хоми асоси барои истеҳсоли пива ҷав, об, дрож ба ҳисоб мераванд. Технологияи истеҳсоли пива мураккаб буда, аз якчанд рўз то якчанд моҳ давом мекунад.
Одатан, ду намуди пива истеҳсол карда мешавад: 1) пиваи рангаш тоза; 2) пиваи хира.
Ба камбудиҳои асосии пива дохил мешавад: хирагии ҳархела, аз ҳад зиёд ширин будан ё турш будан, маззаи нон доштан, бўи фенол ё хлор доштан ва ғайраҳо.
Ҳозир дар мағозаҳо, бозорҳо, кўчаҳои Душанбе намудҳои гуногуни пиваҳоро дидан мумкин аст, ки бо тарзу усулҳои гуногун ҷобаҷо карда шудаанд.
Пиваҳоро, одатан, дар ҳарорати 2 - 120С нигоҳ доштан ба мақсад мувофиқ аст. Мўҳлати нигоҳдории пиваҳои пастеризатсиянашуда (3-17) шабонарўз аст ва пиваҳои пастеризатсияшуда ( 1-3) моҳ мебошад.

Дидан карданд: 490

Мавзӯъҳои монанд:

Маҳсулоти ғайри моҳигии баҳрӣ

Маҳсулоти моҳигӣ

Таснифи моҳиҳои шикорӣ

Арзиши истеъмолии гўшти моҳӣ

Маълумоти умумӣ дар бораи моҳӣ

Консерваҳои гўштӣ ва ҳасибҳо

Маҳсулоти дуюминдараҷаи гўштӣ

Гўшти парандаҳои хонагӣ ва харгўш

Маълумоти умумӣ дар бораи гўшт

Маҳсулоти тухмӣ

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: