|

Ширкатҳо ва бозорҳо: умумияти принсипҳо ва гуногунии шаклҳо

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Санаи дохилгардида: 2018-09-20

Дар мавзӯи мазкур кӯшиш мекунем дарк намоем, ки дар кадом сатҳи истеҳсолот максимизатсияи фоида дастрас карда мешавад (фарқи байни даромади умумӣ ва хароҷоти умумӣ).
Ҳар ду графикҳоро якҷоя карда бо осонӣ дарк намудан мумкин аст, ки дар кадом ҳудудҳо фаъолияти фирмаи даромадгиранда тағйир меёбад.
Хароҷотҳои умумӣ ТС ба масоҳати 0RSN баробар аст. Масоҳати росткунҷаи MRSK бошад, фоидаи умумии максималиро (πmax=TR-TC) нишон медиҳад.

Дар шароити мувозинатии кӯтоҳмуддат чор намуди фирмаҳоро фарқ кардан мумкин аст (расми 10.3). Фирмае, ки танҳо хароҷотҳои тағйирёбандаи миёнаи худро рӯйпӯш менамояд (AVC=P), фирмаи интиҳоӣ номида мешавад.

Дар ҳолати пастшавии нархҳо ин фирма рақобатнокии худро аз даст медиҳад, зеро ӯ дар ин шароит то ҳатто хароҷотҳои ҷории худро рӯйпӯш карда наметавонад ва маҷбур мешавад, ки соҳаи додашударо тарк намояд (яъне ба фирмаи берун аз интиҳо мубаддал мешавад, ки дар он АТС>Р). Агар нарх аз хароҷотҳои умумии миёна калон бошад (АТС<Р), дар чунин ҳолат фирма бо баробари фоидаи мукаррарӣ, фоидаи зиёдатиро ба даст меоварад.

Масъала:
Дар соҳа 10 корхона бо баровардани шарбати себ машгул мебошад, функсияи истеҳсолии онҳо якхела буда, функсияи хароҷотҳо ба  TC (Q) = 4qi 3 – 4qi 2 + qi баробар аст . Аз рӯи ин маълумотҳо нархи себ ва ҳаҷми онро барои ҳар 1 корхона дар давраи дарозмуддат муайян мекунам.
                                                      Ҳал:
TC (Q) = 4qi 3 – 4qi 2 + qi
AC = MC
Q = 10q
1
qi = ——— Q

q – 4q2 = 0
(1 – 4q) = 0
q = 0; 1 – 4q = 0
1
q = ——— = 0,25
4

MС = 16*0,25 – 16*0,25 + 1= -1

AC = 4*0,32 – 4*0,3 + 1 = 0,36 – 0,36 + 1 =1

Q = 10qi = 10* 0,25 = 2,5

P = 1

 

        
10

qi = 0,1 Q
4q3        4q2              q 
AC = ——— - ——— + ———
q             q               q

AC = 4q2 – 4q + 1
MC = 16q2 – 16q + 1
4q2 – 4q + 1 = 16q2 – 16q + 1

  • 12q2 + 12q = 0

Дидан карданд: 1138

Мавзӯъҳои монанд:

Бекорӣ: шаклҳо ва сабабҳои пайдоиши он. Мафҳуми шуғли пурра

Сиёсати зиддитаваррумии давлат (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Оқибатҳои иқтисодию иҷтимоии таваррум (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Хусусият ва омилҳои муайянкунандаи таваррум (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Шакл ва намудҳои таваррум (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Таваррум, моҳият ва сабабҳои пайдоиши он (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Сиёсати хазинадории давлат ва хусусиятҳои он дар шароити бозор (БОЗОРИ МОЛИЯ, АНДОЗ, БУҶЕТ ВА СИЁСАТИ ХАЗИНАДОРИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Андоз, вазифа, шакл ва хусусиятҳои ташаккули он (БОЗОРИ МОЛИЯ, АНДОЗ, БУҶЕТ ВА СИЁСАТИ ХАЗИНАДОРИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Буҷети давлатӣ, моҳият, шакл ва хусусиятҳои ташкили он (БОЗОРИ МОЛИЯ, АНДОЗ, БУҶЕТ ВА СИЁСАТИ ХАЗИНАДОРИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Молия, вазифа ва низоми он (БОЗОРИ МОЛИЯ, АНДОЗ, БУҶЕТ ВА СИЁСАТИ ХАЗИНАДОРИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: