|

Во?иди андозбанд?

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Алишер Фозилов

Санаи дохилгардида: 2017-11-23

Во?иди андозбанд? во?иди ми?ёсиест, ки барои истифодаи ми?дори манбаи андоз кор фармуда мешавад. Барои ба?исобгирии манбаи андоз во?иди андозбанд? истифода мешавад. Интихоби ин ва ё он во?иди андозбандиро муло?изаи осону ?улай будани он ва ?амчунин анъана?о талаб мекунанд. Масалан ?ангоми ?исоб карда баромадани манбаи андоз барои андозбанди шудани муомилоти маводи сузишвори ва рав?ан?ои молидани ?амчун во?иди андозбанд? во?ид?ои гуногуни во?еии ченаки моеъ (литр, галлон, баррел, тонна), ё худ во?иди пулии милл? (сомон?) –ро барои ?исоби арзиши молистифода мебаранд. Дар Кодекси андози ?Т чунин во?ид?ои андозбанд? му?аррар карда шудааст: -як сомон? (андози даромади шахсони во?е? ё андози фоидаи шахсони ?у?у??); -як гектар ё як метрии мураббаъ (андози замин); -як ?увваи асп (андоз аз со?ибони восита?ои на?лиёт).

Дидан карданд: 511

Мавзӯъҳои монанд:

?авобгарии ?у?у?? барои вайрон намудани ?онунгузории андоз

Имтиёз?о дар бахши андоз

Меъёри андоз ва тарзу усули андозбанд?

Во?иди андозбанд?

Тарз?ои ба ?исоб гирифтани манбаи андоз

Давраи андозсупор?

Объекти андозбанд?.

Андозсупоранда

Маф?ум ва а?амияти ?уку?ии таснифи унсур?ои андоз

Давраи андозсупор?

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: