|

Кашфи электрон ва консепсияи нави атомизм

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Алишер Фозилов

Санаи дохилгардида: 2017-10-18

Консепсияи атомизм, яъне ақидае ки мувофиқи он ҳамаи моддаҳои табиат аз зарраҳои майдатарин, ба чашм нонамоён ва дигар тақсимшаванда – атомҳо иборат аст, ҳанўз дар асри V то милод аз ҷониби файласуфи Юнони қадим Левкипп ва шогирди ў Демокрит пешниҳод шудааст. Маънои истилоҳи атом тақсимнашаванда аст. Онҳо чунин мепиндоштанд, ки моддаҳои гуногун аз атомҳои шаклу андозаи ҳархела таркиб ёфтаанд. То Левкиппу Демокрит ва баъди онҳо дар тўли садсолаҳо ақидае ҳукмфармо буд, ки кулли моддаҳо аз  чор нахустматерия (чор унсур) – обу оташу хоку ҳаво иборат буда, ҳар як моддаи табиат аз якҷояшавии таносубҳои гуногуни миқдории ин чор унсур ҳосил мешавад. Ҳамин тавр, зиёда аз ду ҳазор сол ақидаи атомистӣ ба боди фаромўшӣ дода шуд. Танҳо дар ибтидои асри 19 барои маънидод намудани ҳодисаи ҳаракати броунӣ (ҳаракати бетартибонаи зарраҳои майдаи дар моеъ ё газ омехташуда, ки бо ёрии микроскоп мушоҳида мешавад), мавҷудияти ҳақиқии атомҳо ҳамчун ҷузъи таркибии модда исбот карда мешавад. Вале то кашфи электрон атом зарраи майдатарини тақсимнашаванда ҳисобида мешуд.
Соли 1895 физики англис Ҷозеф Томсон дар аснои тадқиқи нурҳои катодӣ заррачаеро кашф намуд, ки аз рўи андоза ва массааш аз атоми хурдтарин - атоми ҳидроген ҳам ҳазорҳо маротиба хурд буда, бар замми он дорои заряди электрикии манфӣ мебошад. Онро электрон номидаанд. Кашфи электрон ба пайдоиши ду самти нави тадқиқот замина гузошт. Физикон ба хулоса омаданд, ки модоме зарраи аз атом хурд мавҷуд аст, пас:
а) атом тақсимнашаванда набуда, шояд сохти мураккаб дошта бошад.
б) дар табиат зарраҳои дигари ҳамтои электрон бояд мавҷуд бошанд.
Дере нагузашта ҳар ду гумон ҳам тасдиқ шуданд. Дар натиҷа назарияи сохти атом ва назарияи зарраҳои элементарӣ бунёд гардид, ки минбаъд ба пайдоиши шохаҳои нави физика физикаи атомӣ, физикаи ядроӣ, физикаи зарраҳои элементарӣ асос гузоштанд.
Консепсияи нави атомизм, ки дар асоси ин кашфиётҳо ба вуҷуд омад, муқаррар менамояд, ки атомҳо яке аз ҷузъҳои майдатарини моддаҳо мебошанд, вале онҳо тақсимнашаванда набуда, балки сохти мураккаб доранд ва аз объектҳои боз ҳам майдатари зарраҳои элементарӣ номидашаванда таркиб ёфтаанд.

Дидан карданд: 1216

Мавзӯъҳои монанд:

Биотехнологияи муосир ва ояндаи инсоният

Табиатшиносӣ ва ояндаи тамаддун

Консепсияи худташкилёбӣ дар илм

Хусусиятҳои табиатшиносии асри 21

Пайдоиши ҳаёт дар рўи Замин ва давраҳои эволютсияи он. Консепсияҳои пайдоиши инсон, муносибатҳои иҷтимоӣ, шуур ва забон

Табиати зинда, хусусиятҳо ва савияҳои ташаккули он

Инқилоб дар биологияи молекулавии нимаи дуюми асри 20

Самтҳои инкишофи биологияи муосир ва принсипҳои асосии он

Нишондодҳои методологии астрономияи асри

Системаи Офтобӣ ва пайдоиши он. Сохт ва таърихи геологии Замин

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: