|

Мафҳуми «робита» дар СИБМ Соз кардани робитаи байни ҷадвалҳо.

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Алишер Фозилов

Санаи дохилгардида: 2017-09-05

Бехбудии асосии системахои идоракунии базаи маълумот хангоми кор бо чадвалхои алохида не, балки бо гурухи чадвалхои алокаманд ба амал бароварда мешавад. Барои сохтани алока СИБМ Access оинаи иалогии махсус дорад, ки онхо Схемаи маълумот номида мешаванд.
Оинаи Схемаи маълумотро бо воситаи фармони Сервис- Схемаи маълумот мекушоянд.
Агар дар аввал байни чадвалхои база алока набошад, он гох хангоми кушодани оинаи Схемаи маълумот якчоя оинаи Хамрох намудани чадвал(добавление таблицы) кушода мешавад, ки дар он мо чадвалхои лозимаро барои сохтори алокаи байни чадвалхо  интихоб намоем.
Агар алокаи байни чадвалхо дода шуда бошанд, он гох барои ба схемаи маълумот чадвали навро хамрох кардан тугмаи рости мушро дар схема пахш менамоем ва дар менюи констекти пункти хамрох намудани чадвал (добавить таблицу)- ро интихоб менамоем.
Ба схемаи маълумот хамаи чадвалхоеро, ки алокаманд намудан лозим аст, дохил намуда, метавонем барои сохтани алокаи майдонхои байни  чадвалхо гузарем.
Алока байни майдонхо бо воситаи аз майдон кашида гирифтани номи майдон аз як чадвал ба дигараш ба майдони ба он мувофик мебарем.
Баъди бурдани он оинаи диалоги и алока(связь) кушода мешавад, ки дар он метавонем хусусияти алокаи хосилшавандаро нишон дихем.
Гузоштани нишона дар кисми «Обеспечение условия целостности данных»  имконият медихад, ки аз холати нобуд шудани кайд аз як чадвал  хифз карда шавад, ки дар ин холат маълумоти бо онхо алокаманд бе алока мемонанд.
Барои он ки шарти яклухти(целостность) вучуд дошта бошад, майдони чадвали асоси бояд калиди(ключевое)  бошад  ва харду майдон типи якхела дошта бошад.
Кисмхои «Каскадное обновление связанных полей и Каскадное удаление связанных»  имконияти навкуни ва тозакунии якчои маълумот дар хамаи чадвалхои тобеъ хангми тагйир ёфтани чадвали асосиро медихад. Агар масалан, мизоч Арбобова ба шавахар барояд ва насаби худро ба Маъмурова иваз намояд, он гох тагйиротро танхо дар майдони Насаби чадвали Мизоч ичро менамеом, дар дигар чадвалхо тагйирот ба таври автормати ичро мешавад.
Оинаи диалогии Схемаи маълумот ба таври аён алокаи байни чадвалхоро нишон медихад. Барои тоза кардани алока бояд дар болои хат бо тугмаи рости мушак пахш намоем ва фармони «Удалить»-ро аз менюи контексти интихоб намоем.

Дидан карданд: 1126

Мавзӯъҳои монанд:

Мафхуми умумии SQL, типи маълумот ва воситахои муайянкардани доменхо. Таърихи кутохи SQL

Ҳисоботҳо

Сохтан ва таҳрири майдонҳои алоқаманд

Сохтани навиштаҷот

Формаҳо ва сохтори онҳо. Кор бо формаҳо

Кор бо дархостҳо. Дархостҳои ҷамъбастӣ

Кор бо дархостҳо. Ҳисоббарорӣ дар дархостҳо

Кор бо дархостҳо. Дархост бо параметрҳо.

Кор бо объекти базаи маълумот: дархостҳо. Дархости интихобӣ

Мафҳуми «робита» дар СИБМ Соз кардани робитаи байни ҷадвалҳо.

Коментари дохил карданд:

Каментарй дохил кард: sarvonoz 1298@gmail.com
Санаи дохилгардида: 2018-10-30

дар бораи sql тарзи сохтани базаи маълумоти мактаби оли чи тавр аст? маълумот ди?ед


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: