|

Андозбандии молистеҳсолкунадагони кишоварзӣ

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Санаи дохилгардида: 2017-03-01

Нақша

    1. Баҳисобгирии андозбандӣ ва пардохти андозҳои корхонаҳои кишоварзӣ 

Баҳисобгирии андозбандӣ ва пардохти андозҳои
корхонаҳои кишоварзӣ
Андоз, ин пардохти ҳатмӣ ва бебозгашт буда, ҳамчун манбаи асосии қисми воридоти бучаи кишвар ба ҳисоб рафта, ҳисоб ва пардохти он барои тамоми субъектони иқтисоди ҳатмӣ мебошад. Дар соҳаи кишоварзӣ супорандагони андоз ин шахсоне ҳисобида мешаванд, ки бо фаъолияти соҳибкории кишоварзӣ, яъне шахсони воқеию ҳуқуқи, ки бо фаъолияти кишоварзӣ машғуланд.
Барои соҳаи кишоварзӣ мувофиқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон низ он андозҳое, ки аз объектҳои соҳаҳои гуногун ситонида мешаванд, дар инчо низ андозситони карда мешавад.
Ба объектҳои андозбандӣ аз соҳаи кишоварзӣ замин, амвол, даромад, фоида, фонди умумии музди меҳнат, хароҷҳо ва дигарон дохил мешаванд. Танҳо дар соҳаи кишоварзӣ фарқияти асоси ин ситонидани андозӣ замин ва андози ягона мебошад, ки дар дигар соҳаҳои фаъолият ин шакли андоз нисбатан чунин дида намешавад. Андози ягона, андозест, ки мувофиқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рўи меъёрҳои муайянгардида вобаста аз ҳудудҳои минтақаҳои кадастерии шаҳру щаҳракҳо ва ноҳияҳои ҷумҳури муқаррар карда шудааст.
Меъёри андози замин ва андози ягона барои истеҳсолкунандагони маҳсулотҳои кишоварзӣ бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3-юми январи соли 2013 таҳти №33 муайян карда шудааст, ки мувофиқи он вобаста аз ҳудудҳои минтақаҳои кадастерӣ маблағи он муайнян карда шуда ситонида мешавад.
Андозсупорандагони андози ягонаи кишоварзӣ ин соҳибкорони инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқие, ки молистеҳсолкунандагони кишоварзӣ ҳисобида шуда, барои пардохти андози ягона ўҳдадор карда шудаанд. Молистеҳсолкунандагони кишоварзӣ ташкилотҳо ва соҳибкорони инфиродии зерин эътироф карда шудаанд:
- истеҳсолкунандагони маҳсулотҳои кишоварзӣ;
- корхонаҳои амалисозандаи коркарди аввала ва минбаъдаи маҳсулоти кишоварзӣ ва дигарон.
Базаҳо ва ё худ манбаҳои андозбандии андози ягона аз хочагиҳои кишоварзӣ инҳо ба ҳисоб мераванд:  
1.  даромадҳои дар шакли пули инъикосёфта, ки бо бузургии харочотҳо ихтисор мегарданд.
2. Даромадҳо ва харочотҳои бо асъорҳои хоричи инъикос гашта, ки дар мачмуъ бо асъори милли аксшаванда (бо қурби расмии БМТ дар санаи содиршавии амалиёт).
3. Даромадҳои дар шакли табии гирифташуда, ҳангоми муайянкунии базаҳои андози вобаста аз нархи шартномавӣ бо тартиботи анологи муайян карда мешавад.
4. Ҳангоми муайянкунии базаҳои андозбандӣ даромадҳо ва харочотҳо бо чамъбасти авзоишёбанда аз аввали давраи андозӣ муайн мешаванд.
5. Андозсупорандагон ҳақуқ даранд, ки базаҳои андозситониро дар давраҳои андозбандӣ ҳангоми гирифтани зарар дар давраи гузаштаро кам кунанд. Дар ин чо таҳти зарар зиёдшавии бузургии харочотҳо нисбат ба даромадҳо дар назар дошта мешавад.
Андозсупорандагон метавонан ва ё ҳуқуқ доранд, ки маьлағи зарари дар давраҳои гузашта ба амаломадаро дар давраи чории андозӣ гузаронанд.

МАШҒУЛИЯТИ АМАЛИИ 13
Ҳалли мисолҳо оиди баҳисобгирии андозҳо дар корхонаҳои кишоварзӣ
Мувофиқи маълумотҳои бухгалтерии хочагии доҳқонии «Акмал» дар баланси бухгалтерии он дар ҳачми 20 га замин инъикос ёфтааст. Хочаги дар ноҳияи Б. Ғафуров  воқеъ буда, маблағи андози ягонаро ба бучаи ин ноҳия пардохт менамояд. Мувофиқи маълумотҳои чадвал маблаги андозро муайян намуда, эъломияи андозиро барои давраи январи соли 2015 тартиб диҳед.
Маълумотҳои иловагӣ барои иҷрои масъала

Намуди объект

Майдон (га)

Меъёри андоз (сом)

Маблағи андоз (сом)

1

Заминҳои обёрии табии

3,6

174,88

629,57

2

Ниҳолони бисёрсолаи обёрии табии

3,4

204,04

693,74

3

Заминҳои корами пахтаи обёрии табии

10,6

174,88

1853,73

4

чарогоҳҳо

1,2

2,88

3,46

5

Роҳҳо ва кучаҳо

0,8

10,10

8,08

6

Дигар заминҳои ғайри истифодаи кишоварзӣ

0,4

1,45

0,58

 

Ҳамагӣ

20

х

3189,16

Баҳисобгирии андози ягона ва дигар шаклҳои андоз дар хочагиҳои кишоварзӣ низ монанди дигар соҳаҳо дар гурўҳи ҳисобҳои 22300 ва регистри баҳисобгирии ҳисоббаробаркуни бо бучет, яъне журнал ордерӣ №8 барда мешавад. 
Ҳангоми ҳисоби андоз ва пардохти он чунин гузоришот дода мешавад:

  1. Дт 10730 Кт 22370
  2. Дт 22370 Кт 10210

КМРУ 13
Санҷиши дониши донишҷўён ва иҷрои шупоришот

МАСЪАЛАИ 13.1.
Хоҷагии  деҳконӣ  дорои 30 га замин  буда, аз ин масоҳат замин 20 га пахта, 5 га ғалла ва 4,5 га  дигар намуди зироатҳо ва 0,5 га  заминҳои зери роҳро ташкил медиҳанд. Мувофиқи меъёрҳои  муқаррарнамудаи  Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон заминҳои хоҷагии мазкурро ҳисобро кунед.
МАСЪАЛАИ 13.2
Хоҷагии  деҳқонӣ  25 га  заминро  соҳиб буда,  аз он 15 га  пахта, 7 га ғаллла, 2 га дигар намудҳои зироат, 0,3 га роҳхо, 0,7 га  заминҳои бекорхобидаро ташкил медиҳанд. Хоҷагӣ дар аввали сол барои замини пахта 2000 сомонӣ, барои ғалла 1200  сомонӣ ва барои заминҳои бекорхобида 100 сомонӣ пешпардохт намудааст.
Талаб карда мешавад, ки маблағи андози замин ҳисоб карда шуда, дар охири сол қарздорӣ (ўҳдадорӣ) ё ҳақдории андозии хоҷагӣ муайян карда шавад.
МАСЪАЛАИ 13.3.
Хоҷагии деҳқонии “Сипеҳр”-и ноҳияи Б. Ғафуров, ки дар асоси РМА 545001240 ва шаҳодатномаи 5430004530 амал менамояд, дар ихтиёри худ 20 га замин дорад. Сардори хоҷагӣ Ҳоҷиев Ё., сармуҳосиби хоҷагӣ Раҳимов М., ба ҳисоб мераванд.
Замини дар ихтиёрбудаи хоҷагӣ чуннин тақсимот шудааст:
1. Заминҳои обёрии сунъӣ – 18 га;
2. Дарахтҳои бисёрсолаи обёрии сунъӣ – 0,8 га;
3. Заминҳои обёрии кишти пахта – 18 га;
4. Роҳ ва кӯчаҳо – 0,9 га;
5. Дигар заминҳои истифодашаванда - 0,3 га;
Талаб карда мешавад: Маблағи андози замин  ҳисоб карда шуда, эъломияи андози ягона тартиб дода шавад.

Дидан карданд: 1007

Мавзӯъҳои монанд:

Асоси назариявии фаъолияти аудиторӣ

Аудити воситаҳои пулӣ

Аудити баҳисобгирии хароҷотҳои истеҳсолӣ, махсулоти тайёр ва фурўши он

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Аудити ташкили баҳисобгирии бухгалтерӣ ва сиёсати баҳисобгирӣ

Аудити хислатҳои амалиётии ташкилот

Тарзи тартибдеҳӣ ва пешниҳоди хулосаҳои аудиторӣ

Хулосаҳои аудиторӣ

Ҳуҷҷатикунонии аудит ва натиҷаҳои тафтишоти аудиторӣ

Системаи назорати доҳилӣ ва интихоб

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: