|

Баҳисобгирии истеҳсолоти ёрирасон дар соҳаи кишоварзӣ

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Санаи дохилгардида: 2017-03-01

нақша
1. Принсипҳо ва вазифаҳои асосии баҳисобгири истеҳсолоти ёрирасон.

Принсипҳо ва вазифаҳои асосии баҳисобгири истеҳсолоти ёрирасон
Истеҳсолоти ёрирасон гуфта чунин шакли истеҳсолотро мегуянд, ки барои истеҳсолоти асосӣ он сохтмони асосиро иҷро намуда, барои дигар соҳаҳои фаъолияти ташкилот корҳои муайян ва хадамотро амалӣ менамояд. Ба истеҳсолоти ёрирасон корҳои механикию таъмирии нақлиётҳои боркашон, борбардор, истеҳсол ва хизматрасониҳо оид ба таъминот бо барқ, обу газ ва воситаҳои хуникидиҳанда, дохил мешаванд.
Маҳсулоти истеҳсолоти ёрирасон, ин корҳо ва хадамоти истеъмолии истеҳсолоти асосӣ ва ё барои дигар соҳаҳои фаъолият (сохтмон, хадамоти иҷтимоӣ-маишӣ ва ғайра) ба ҳисоб мераванд.Хусусияти хоси истеҳсолоти ёрирасон дар он дида мешавад, ки ў барои хизматрасони ба дигар истеҳсолот ва хадамот ташкил карда мешавад.  
Вазифаҳои асосии баҳисобгирии истеҳсолоти ёрирасон ин: - дуруст ва аниқ муайян намудани маблағи умумии хароҷот оид ба таркиби хадамот ва иҷрои корҳову расонидани хизматҳо; - дуруст ва аниқ муайян кардани маблағи умумии хароҷот оид ба таркиб ва сохтори иҷроиши корҳо ва хизматҳо барои ҳаркадом истеҳсолот; - дуруст тақсимот ва соқитнамудани арзиши хизматҳои расонидашуда ва корҳои иҷрошуда барои истеъмолгарони онҳо мебошад.
Баҳисобгирии хароҷот оиди иҷрои корҳо ва хизматрасониҳои истеҳсолоти ёрирасон дар зерҳисоби активии муайян, ки барои ҳисоби 10730 кушода мешавад, амалӣ мегардад. Ба корҳо ва хизматҳои истеҳсолоти ёрирасон, чунин намуди корҳо дохил шуда метавонанд, ки барои ҳаркадоми он зерҳисоби алоҳида кушодан мумкинаст:

 • Корҳои таъмирӣ.
 • Нақлиёти автомобилӣ.
 • Нақлиёти аробакаш.
 • Таъминоти барқ.
 • Таъминоти об.
 • Таъминоти гармӣ.
 • Таъминоти газ.
 • Таъминоти хунукӣ.

Дар дебети ҳисоби 10732 ҳамаи хароҷотҳои ба истеҳсолоти ёрирасон тааллуқпазир баҳисоб гирифта шуда, дар кредити он ба ҳисоби истеъмолгарон  арзиши корҳои иҷрошуда ва хизматҳои расонидашуда бо баҳои арзиши ҳақиқии онҳо соқит карда мешаванд.
Ба номгўи моддаҳои хароҷотии истеҳсолоти ёрирасон дохил мешаванд:

 • хароҷотҳо барои музди меҳнат;
 • ҳиссаҷудокуниҳо барои эҳтиёҷоти иҷтимоӣ;
 • ашёи хом ва масолеҳот, аз ҷумла:
 • маҳсулотҳои нафтӣ;
 •     қисмҳои эҳтиётӣ; хўрока ва ғайра.
 • истифодаи воситаҳои асосӣ;
 • кору хизмат;
 • хароҷоти воситаҳои пулӣ;
 • хароҷотҳои ташкил ва идоракунии истеҳсолот;
 • дигар хароҷотҳо.

Ташкилотҳои кишоварзӣ, метавонанд номгўи моддаҳои калкулятсионии хароҷотиро дар ҳолатҳои зарури бо назардошти хусусият ва хосиятҳои фаъолияти ин ё он намудҳои истеҳсолоти ёрирасон ислоҳот дохил кунанд.
Регистри аналитикии баҳисобгирии хароҷот оиди истеҳсолоти ёрирасон ин Ҳисоботҳои истеҳсолӣ барои истеҳсолоти ёрирасонбаҳисоб меравад. Маълумотҳои ҳуҷҷатҳои ибтидоӣ дар ведомостҳои ҷамъбастӣ, ки барои ҳар кадом намуди истеҳсолот (ведомости ҷамъбастии баҳисобгирии истифодаи автомобили боркаш, ведомости ҷамъбастии баҳисобгирии истифодаи нақлиёти парки техникӣ ва ғайра) кушода мешаванд, гурўҳбанди карда мешавад. Ҳисоботҳои истеҳсолӣ, ҳамчун осос барои гузаронидани сабтҳо ба журнал-ордери №10-АПК ба ҳисоб мераванд.

МАШҒУЛИЯТИ АМАЛӢ 8
Ҳалли мисолҳо оиди баҳисобгирии корҳои таъмирӣ ва дигар истеҳсолоти ёрирасон
Тартибдиҳии ведомости таъмири нуқусон барои мошинаҳо
1. Деталҳо, узвҳо ва қисмҳои эҳтиётии ивазшаванда


Рақами деталҳо аз рўи каталог

Номгўи деталҳо

 Барои  иваз пешбинишуда

Ҳақиқатон баровардашуда (ба мошинаҳо гузошташуда)                 

Санаи барориш

Имзо барои қабул

                 

                  

Миқ
дор

Нарх (сом)

Маблағ (сом)

Миқ
дор

Маблағ (сом)

                                    

              

1008250

Наварди зонудор

1

20500

20500

1

20500

12.01

ПетровА.

Хароҷиоти таъмир ва истеҳсолоти ёрирасон дар ҳисоби активии 10731 ва зерҳисоби «Таъмир» дар лоқаманди бо ҳисобҳои зерин баҳисобгири карда мешавад:

 • 10720 «Ашёи ва масолеҳ- барои арзиши сарфи масолеҳоти гуногун;
 • 10732 «Истеҳсолоти ёрирасон» - барои арзиши хизмати расонидашуда ба дигар истеҳсолоти ёрирасон;
 • 22010 «Ҳисобҳо барои пардохт» - барои арзиши хизмати ташкилотҳои гуноугн барои таъмир;
 • 22210, 22220, 22230, 22240, 22410 ва дигарон;
 • 10520 «Қарзҳои дебетории кормандон» - барои маблағҳои аз хазина пардохташуда ба воситаи шахсони таҳти ҳисоботӣ барои таъмири воситаҳо;
 • 11100 «Ҷамъшавии истеҳлоки воситаҳои асосӣ» - ба маблағи истеҳлоки ҳисобшудаи воситаҳои асосии таъмири ва дигар ҳисобҳо.

Аз кредити ҳисоби 10731 арзиши маҷмўи хароҷотҳои ҳақиқии баитмомрасидаи таъмири тракторҳо, комбайнҳо ва дигар техникаҳои кишоварзӣ ба дебети 10730 бурда инъикос карда мешавад.
КМРУ 8
Ҳалли масъалаҳо оиди баҳисобгирии истеҳсолоти ёрирасон

1. Дар давоми сол чорвои барои нигоҳубин ба қабулшуда, аз дигар гурўҳҳо, бо кадом арзиш дар баҳисобгирии бухгалтерӣ инъикос карда мешавад:
а) бо арзиши 1 кг вазни зиндаи чорво;
б) бо арзиши 1,5 ц шири чорво;
в) бо арзиши хариди чорво;
г) бо арзиши ҳисобӣ (нақшавӣ);
2. Хароҷотҳоро оид ба ташкил, зиёдкунӣ ва хариди активҳои ғари гардонро дар баҳисобигири чӣ меноманд:
а) хароҷотҳои умумиистеҳсолӣ;
б) васеъсозии истеҳсолот;
в) сармоягузории капиталӣ;
г) муҷаҳҳазгардонии истеҳсолӣ;
3. Дар кадоме аз регистрҳои зерин баҳисобгирии аналитикии сармоягузорӣ ба рамаи асосӣ амалӣ карда мешавад:
а) ведомости № 103;
б) ведомости № 79;
в) ведомости № 111;
г) ведомости № 12;
4. Дар кадоме аз регистрҳои зерин баҳисобгирии аналитикии сармоягузорӣ ба ниҳолоти бисёрсола амалӣ карда мешавад:
а) ведомости № 103;
б) ведомости № 79;
в) ведомости № 111;
г) журнал-ордерӣ 16;
5. Дар кадоме аз регистрҳои зерин баҳисобгирии аналитикии сармоягузорӣ ба минтақаҳои замин амалӣ карда мешавад:
а) ведомости № 103;
б) ведомости № 79;
в) ведомости № 111;
г) журнал-ордерӣ 16;
6. Дар кадоме аз регистрҳои зерин баҳисобгирии синтетикии сармоягузориҳо ба активҳои ғайри гардон амалӣ карда мешавад:
а) ведомости № 103;
б) ведомости № 79;
в) ведомости № 111;
г) журнал-ордерӣ 16;
7. Ҳиссаи меҳнати дар маҳсулоти ҷамъияти таҷассум ёфтаи кормандони ташкилотро чӣ меноманд?
а) арзиши аслии маҳсулот;
б) хароҷоти умуми ташкилот:
в) музди меҳнати коргарон;
г) қарздории коргарон.
8. Кадоме аз ҳуҷҷатҳои зерин барои ҳисоби музди меҳнати кормандони соҳаи чорводорӣ истифода бурда мешавад:
а) варақаи хатсайр;
б) варақаи ҳисобии тракторист-мошинист;
в) табели баҳисобгирии вақти корӣ;
г) санад оиди қабули насли ҳайвонот.
9. Мукотиботи дурустро муайян намоед: «Музди меҳнат барои коргарони истеҳсолоти ёрирасон ҳисоб карда шуд»:
а) Дт 10730                  Кт 22210  
б) Дт 10732        Кт 22210  
в) Дт 10733                  Кт 22210  
г) Дт 10731                  Кт 22210
10. Мукотиботи дурустро муайн намоед: «Хароҷоти истеҳлоки барои истифодаи техникаҳои кишоварзии дар растанипарвари машғулшуда аз ҳисоб бароварда шуд»:
а) Дт 10730                  Кт 11100  
б) Дт 10733        Кт 11100  
в) Дт 10732                  Кт 11100  
г) Дт 10731                  Кт 11100
11. Баҳисобгирии хароҷот ва барориши маҳсулоти чорводорӣ дар кадоме аз ин ҳисобҳо инъикос карда мешавад:
а) счет 10735
б) счет 10730
в) счет 10731
г) счет 10736
12. Баҳисобгирии аналитикии хароҷот дар хоҷагиҳои истеҳсолию хизматӣ дар кадом сабткунаки баҳисобгири бурда мешавад:
а) ҳисоботҳои бухгалтерӣ;
б) журнал-ордери №10;
в) ведомости 12;
г) китоби баҳисобгирии анборӣ.

Дидан карданд: 901

Мавзӯъҳои монанд:

Асоси назариявии фаъолияти аудиторӣ

Аудити воситаҳои пулӣ

Аудити баҳисобгирии хароҷотҳои истеҳсолӣ, махсулоти тайёр ва фурўши он

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Аудити ташкили баҳисобгирии бухгалтерӣ ва сиёсати баҳисобгирӣ

Аудити хислатҳои амалиётии ташкилот

Тарзи тартибдеҳӣ ва пешниҳоди хулосаҳои аудиторӣ

Хулосаҳои аудиторӣ

Ҳуҷҷатикунонии аудит ва натиҷаҳои тафтишоти аудиторӣ

Системаи назорати доҳилӣ ва интихоб

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: