|

Микобактерияҳои азотро фиксатсиякунанда

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Алишер Фозилов

Санаи дохилгардида: 2017-02-08

Нақша:
1.Кори олим Т.А Калинин
2.Таъсири микроэлементҳо ба азотфиксатсия
3.Фиксатсияи азоти атмосфера бо лишайникҳо
Дар солҳои охир намуди нави микобактерияро кушоданд, ки азоти атмосфериро ҷамъ –фиксатсия мекунад. Аз тарафи М.В Фёдоров ва Т.А Калининелий соли 1960 қобилияти микоҳактерияҳоро ҷорӣ намуданд.Соли 1963 Т.А Калинин микобактерияҳои азотро фиксатсия кунандаро ба 3 гурўҳ ҷудо намуд.+ дар шароити лабораторӣ барои фиксатсияи азот ҳар гунна моддаҳоро истифода бурд. Багурўҳи 1-ум микобактерияҳои ба витаминҳо эҳтиёҷдошта, ба гурўҳи 2-ум ба аминокислотаҳо эҳтиёҷдошта, ба гурўҳи 3- микобактерияҳое, ки фиксатсияи азоти молекуляриро надоранд. Соли 1964 олим Н.П Лвов аз хок микобактерияи нави озодҳаётгузаронандаро ҷудо намуд. Маҳсулнокии бактерия дар 1 г карбогидрид 9-11 мг азот мебошад. Сарчашмаи карбогидрид барои ин микобактерия кислотаҳои органикӣ, спиртҳо, глюкоза, сахароза, малтозабуда фиксатсияи азот дар муҳити турш РНў 5,2 ба амал меояд.Бактерияҳо-спутникҳо глюкозаро оксид карда, кислотаҳои органикӣ ҳосил мекунанд, ки РН ҳоро микобактерияҳо истифода мебаранд. Ғайр аз ин барои бактерияҳо факторҳои расиши иловагӣ лозимс аст. Ҳамчун фактории расиш гидролизати дроҷҷигӣ истифода бурда мешавад. Микобактерияҳо дар шароити оксигендор аэробӣ тараққӣ мекунанд.
   Таъсири микроэлементҳо ба фиксатсияи азот.
Микроэлемент молибден хосияти фзотҷамъкуниро дар бактерияҳои лўндакӣ ва бактерияҳои озод ҳаётгузаронанда васеъ менамояд. Фаъолияти ферменти гидрогеназаҳо дар иштироки молибден зиёд мешавад ва дар протсеси фиксасияи азот иштирок мекунад.
Н.Б Крилов соли 1964 таъсири молибден ва ванаияро дар нафаскашӣ ва фаъолнокии дегидрогеназаро ҷорӣ намуд. Дар прссеси азотро фиксасия кардан роли элементҳои Ванадий , Волфрам , мисс, молибден калон мебошанд.
Фиксасияи азоти атмосфера бо лишайникҳо.
Лишайникҳо организмҳои симбиотикӣ онҳо яъне замбўруғҳо бо обсабзҳои сабз ҳаёти якҷоя мегузаронанд. Олим К.А Темирязев нишон дод , ки дар проссеси фотосинтез обсабзҳои сабз, ки погменти хлорофилл дорад замбўруғ аз замин об, моддаҳои ғайриорганикиро гирифта моддаҳои органикӣ тайёр менамояд.Соли 1973 аз тарафи П.А Генкел, Т.Т Плотников маълум карда шуд, ки аз баъзе лишайникҳо зоти азотобактер ва бестерникро , ки азоти атмосфериро ҷамъ менамоянд, он аз 4,6 – 6,7 мл дар 1 г манит ҷамъ менамояд.
Ба фикри олим Красилников Н.А ду ҳолат ба эътибор гирифта нашудааст. Дар таҷрибаҳо лишайникҳое гирифта шудааст, ки якчанд сол дар лаборатория хобидаанд.Лишайникҳо ба ҳавои газдор ва чиркин ҳасос мебошанд.

Саволхо барои такрор ва мустахкамкуни:
1.Микобактерияҳо чист ва аз тарафи кадом олим ба ба илм ҷорӣ карда шуд?
А) азоти атмосфераро ҷамъ менамояд, Калинский Т.А 1960
Б) хлори атмосфераро ҷамъ менамояд, Суманский Ф.Д
В) азоти атмосфераро ҷамъ намекунад, Фёдоров М.С
Г) броми атмосфераро ҷамъ менамояд, Мишустин Е
Д) Неони атмосфераро ҷамъ менамояд Еҷов Г.И
2.Микобактерияҳоро толим Калинин ба чанд гурўҳ ҷудо намуд?
А) 3 гурўҳ
Б) 2 гурўҳ
В) 4 гурўҳ
Г) 5 гурўҳ
Д) 6 гурўҳ
3.Микобактерияҳо ба чиҳо эҳтиёҷ доранд?
А) витаминҳо, аминокислотаҳо
Б) микобактерияҳое, ки фиксатсияи азотӣ молекулярӣ надоранд
В) ферментҳо
Г) липаза
Д) амилаза
4.Сарчашмаи карбогидрид барои микобактерия чиҳо мебошанд?
А) спирт, глюкоза, сахароза, малтоза
Б) ферментҳо
В) аминокислотаҳо
Г) гуанин
Д) тимин
5.Фиксасияи азот дар кадом муҳит ба амал меояд?
А) муҳити турши    РНў 5,2
Б) РНе 4,8
В) РНе 3,8
Г) РНе 5,0
Д) РНе 4,9
6.Бактерияҳо чиро оксид карда, кислотаҳои органикӣ ҳосил мекунанд?
А) глюкоза
Б) фруктоза
В) сахароза
Г) манноза
Д) галактоза
7.Ҳамчун фактории расиш , барои бактерияҳо чӣ истифода бурда мешавад?
А) гидролизи дроҷҷӣ
Б) гидролизи мочевинаъ
В) гидролизи об
Г) гидролизи перикис
Д) гидролизи тўри эндоплазматикӣ
8.Микобактерияҳо дар кадом шароит тараққӣ мекунанд?
А) дар шароити оксигендор
Б) дар шароити беоксиген
В) дар шароити хлордор
Г) дар шароити бромдор
Д) дар шароити фтордор
9.Кадом элемент хосияти азотҷамъкунии бактерияҳоро дорад?
А) молибден
Б) оҳан
В) мисс
Г) руҳ
Д) никел
10.Олимон Генкел П.А ва Плотников Т.Т дар азоти атмосфераро ҷамъ кардан роли кадом бактерия калон аст?
А) азотобактер, бестерник, лишайникҳо
Б) микрококҳо
В) стафилокок
Г)  стрептококк

Д) сарсинаҳ

Дидан карданд: 564

Мавзӯъҳои монанд:

Кўҳҳои Фон

Лавозимот Ва Таҷхизотҳои Муҳим Барои Туризми Кўҳсор

Таснифоти Туризми Кўҳсор

Захираҳои Рекреатсионии Туризми Кўҳсор

Заминаҳои Таърихии Истифодабарии Минтақаҳои Кўҳӣ

Вазъи туризми кӯҳсор

Зерсинфи ҳашароти болдор

Гурўҳи дуйуминдаҳонон ва Типи хорпeстон

Зертипи хелисерадорон ё нешчанголҳо

Болосинфи шашпойҳо ва Синфи ҳашарот

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: