|

Туршавии ширӣ ва равғанӣ

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Алишер Фозилов

Санаи дохилгардида: 2017-02-07

Накша:
1.Туршшавии шири
2.Туршшавии равгани
Дар табиат туршшавии шири хеле зиёд пахн шудатарин ба хисоб меравад. Ба у кандхои шири малтоза, лактоза, сахароза дохиил мешаванд.Ин намуди туршшави аз тарафи Луи Пастер аник карда шудааст.Дар вакти туршшавии шири канд ба 2 молекулаи кислотаи шири чудо мешавад:
                    6C6H12C5+8CH3CHOHCOOH+3CH3 COOH
                 ПЕНТОЗА  Кислотаи шири    кислотаи сиркои
Шири хамчун субетрактии расиш ва тараккиёти гуруххои бактерияхои шири, равган ва замбуругхои хамиртуруш ба хисоб меравад. Онхо сафедахо равганхо ва кандхо доранд. Бактерияхои шири чубчашакл ва кокшакл мешаванд. Олим Мечников И.П пешниход мекунад, ки бактерияхои шири дар мубориза ба мукобили ифлосихои микробхои руда хизмат  мекунанд. Олим Мечников И.П пешниход мекунад ки инсон бояд чурготро, ки дар таркибаш чубчаи болгари дорад ва барои тоза кардани руда  хизмат мекунад, тез –тез истеъмол намоянд. Дар таркиби чургот ду намуди бактерияи шири ва хамиртуруш дида мешавад. Таркиби химиявии чурготи чунин мебошад :
Об               4.албумин           7.кислотаи шир
Равган        5.пептон              8.алкогол
Козеин       6. Канд                9.канд
Туршшавии шири дар силос тайёркуни роли калон мебозад. Дар вакти туршшонидани карам буда турш мешавад.Барои тезвайроншави- туршави намаки оши 1 %-ро хамрох мекунанд. Туршшави 7-10 руз мегузарад.
Туршшавии  равгани
Ин намуди туршаави дар табиат хеле васеъ пахн шудааст. Бактерияхои туршшавии равгани чубчашакл аз 1 ммк то 5 ммк дарози доранд. Дар шароити табии кислотаи равганро соли 1874 олими немис Шевлер аник кардааст. Дар туршшавии кислотаи равган, хосилшавии кислотаи равган иштироки организмхои зиндаро ва ин раванди биологи буданашро соли 1861 олим Луи Пастер исҳот кардааст.
C6 H12O6--------CH3-CH2 CH2 – COOH+2CO2+2H2O+17ккал
                Глюкоза
Дар раванди туршшавии равгани кислотаи шир, кислотаи сирко, спирти этил, бутил, асетон ва метан чудо мешавад. Туршавии равгани ахамияти мусби ва манфи дорад.
Ахамияти мусби-дар натичаи раванди туршави кислотаи равган, спирти бутил, этил ва асетон хосил мекунанд.
Ахамияти манфи-дар хочагии халк зарари калон дорад (равган талх мешавад).  

Саволхо барои такрор ва мустахкамкуни:
1.Туршшавии ширӣ кадом қандҳоро дорад?
А) малтоза, лактоза, сахароза
Б) глюкоза
В) галактоза
Г) фруктоза
Д) манноза
2.Дар вақти туршшавии ширӣ қанд ба чанд молекулаи кислотаи ширӣ ҷудо мешавад?
А) 2 молекулаи кислотаи ширӣ
Б) 3 молекулаи кислотаи ширӣ
В) 4 молекулаи кислотаи ширӣ
Г) 1 молекулаи кислотаи ширӣ
Д) 5 молекулаи кислотаи ширӣ
3.Шир ҳамчун субстракт чӣ ба ҳисоб меравад?
А) ҳамчун субстракт расиш ва тараққиёти бактерияҳо
Б) ҳамчун субстракти афзоиш
В) ҳамчун субстракти ғизоӣ
Г) ҳамчун субстракти инкишоф
Д) ҳамчун субстракти вайроншавӣ
4.Бактерияҳои ширӣ чӣ хел шакл дорад?
А) чўбчашакл, кокшакл
Б) ресмоншакл
В) вергулшакл
Г) спирохета
Д) спиралҳо
5.Кадом олим ҷурғотро истеъмол карданро пешниҳод намуд?
А) Мечников И.И
Б) Гуго Фан Молем
В) Корнелея Дребеля
Г) Луи Пастер
Д) К.Негел
6.Дар такиби ҷурғот чӣ дида мешавад?
А) ду намуди бактерияи ширӣ ва хамиртуруш
Б) се намуди бактерияи ширӣ
В) чор намуди бактерияи ширӣ
Г) панҷ намуди бактерияи ширӣ
Д) шаш намуди бактерияи ширӣ
7.Туршшавӣ чанд рўз давом мекунад?
А) 7-10 рўз
Б) 5-9 рўз
В) 4-6 рўз
Г) 3-7 рўз
Д) 2-6 рўз
8.Барои туршшавӣ чӣ ҳамроҳ мекунанд?
А) намаки ошӣ NaCl 1%
Б) намаки KCl 2%
В) намаки фосфории 3%
Г) намаки калсигӣ 1%
Д) намаки аммонигӣ 2 %
9.Бактерияҳои туршшавии равғанӣ чӣ қадар дарозӣ дорад?
А) аз 1 ммк то т5 ммк
Б) аз 2ммк то 4 ммк
В) аз 3 ммк то 3 ммк
Г) аз 1 ммк то 2 ммк
Д) аз 4 ммк то 3 ммк
10.Дар туршшавии кислотаи равған иштироки организми зиндаро кадом олим исбот кардааст?
А) Луи Пстер
Б) РобертКох
В) Карл Линей
Г) Сенковский Л.С
Д) Воронин М.С

Дидан карданд: 962

Мавзӯъҳои монанд:

Кўҳҳои Фон

Лавозимот Ва Таҷхизотҳои Муҳим Барои Туризми Кўҳсор

Таснифоти Туризми Кўҳсор

Захираҳои Рекреатсионии Туризми Кўҳсор

Заминаҳои Таърихии Истифодабарии Минтақаҳои Кўҳӣ

Вазъи туризми кӯҳсор

Зерсинфи ҳашароти болдор

Гурўҳи дуйуминдаҳонон ва Типи хорпeстон

Зертипи хелисерадорон ё нешчанголҳо

Болосинфи шашпойҳо ва Синфи ҳашарот

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: