|

ХИСОБОТ (ОТЧЁТ )

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Сино Эгамбердиев

Санаи дохилгардида: 2015-08-05

ХИСОБОТ (ОТЧЁТ )

Хисобот - хуҷҷатест, ки ахбороти оиди ичрои корхои таълимй, чамъиятй ва гайра, инчунин супоришхои алохидаро дар як вакти муайн дар бар мегирад, масалан, хисобот оиди командировка, хисобот оиди тачрибаомузӣ.

Далелхои дар хисобот овардашуда, бояд эътиодиок бошанд. Хисобот метавонад аз руи чадвал навишта шавад, ё худ шакли матнро дошта бошад.

Кисмхои асосии хисобот (оиди тачрибаи истехсолй).

  1. Номи хуччати «Хисобот »(дар мобайн дода мешавад ).
  2. Дар поён- барои чӣ ва барои кадом мархила.
  3. Вазифа, фамилия, ном ва номи падар.
  4. Чои гузаронидаии тачриба.
  5. Масъалахои асосии дар назди тачрибаомуз гузошташуда.
  6. Накшаи умумй ва пешниходхо.
  7. Хулосахои умумй ва пешниходхо.
  8. Таърихи тартиб дода шудани хисобот.
  9. Имзои тартиб диханда.

Намуна

Матни хисоботро хонед, қисмҳои асосии онро муайян намоед.

Хисоботи

Раиси иттифоки касабаи факултети сохибкори мухандисй ва менечмент Ахмадов Даврон дар бораи гунучини пахта.

20 сентябр донишчуёни факултет ба гунучини пахта ба совхози Туйчи Эргйигитови райони Вахш рафтанд, 350 тонна пахта чамъоварй карда шуд.

Дар гунучин пахта 920 нафар доиишчу иштирок кард. Ба гунучин набаромадагон: 34 нафар ба сабаби беморй. 49 нафар ба сабабхои номаълум.

21 октябри соли 1996

Раиси иттифоки касабаи факултети
Сохтмон ва меъморй Давронов.

Дидан карданд: 9005

Мавзӯъҳои монанд:

ТАРҶУМАИ ХОЛ

ЭЗОҲНОМА (ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

Протокол

Эълон

ЗАБОНХАТ

Ваколатнома (Намунаи 2)

Ваколатнома (Намунаи 1)

ГУЗОРИШНОМА (ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА)

АРИЗА

ХИСОБОТ (ОТЧЁТ )

Коментари дохил карданд:

Каментарй дохил кард: melievsahkom@gmail.com
Санаи дохилгардида: 2019-12-03

навруз


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: